21.11.2017

Aloite poikii selvityksen: JHL ja kassa työnvälittäjiksi?

JHL ja JHL-työttömyyskassa ryhtyvät selvittämään mahdollisuutta välittää työpaikkoja työttömille ja mahdollisesti muillekin jäsenilleen. Selvitys tehdään vuoden 2018 aikana.

Aloite työnvälityspalveluiden käynnistämisestä jätettiin JHL:n edustajiston syyskokoukselle. Aloitteen teki Pirkanmaan Yksityisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstö JHL.

Aloitetta perustellaan sillä, että JHL:n tulisi osallistua Suomen työllisyystalkoisiin. ”Työttömät jäsenemme ovat jääneet ’huonolle hoidolle’. Lisäksi työnvälitys voisi avata uusia yhteistyömahdollisuuksia työnantajapuolen kanssa”, aloitteentekijät toteavat.

toimialajohtaja Håkan Ekström

JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström.

JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström suhtautuu aloitteeseen varovaisen myönteisesti.

– Aloite on perusteltu, sillä työnvälityspalveluissa tulee joka tapauksessa tapahtumaan lähivuosina merkittäviä muutoksia. Siinä yhteydessä on hyvä vähintäänkin selvittää, voivatko ammattiliitot ja kassat ottaa nykyistä aktiivisemman roolin työvälityspalveluissa muiden toimijoiden rinnalla, hän sanoo.

Vuosi aikaa selvitykselle

Håkan Ekströmin mukaan myös SAK:laisessa liittoperheessä on ollut jo aiemmin alustavaa keskustelua työnvälitystä koskevan selvityksen tekemisestä.

– Ensin pitää kartoittaa liittojen periaatteellinen kanta siihen, voiko ammattiliittojen roolia laventaa tähän suuntaan. Jos vastaus on myönteinen, pitää vielä pohtia, voidaanko asiassa edetä yhteistyössä liittojen kesken vai kukin liitto omien tarpeidensa ja aikataulujensa mukaan, hän toteaa.

Kuten aloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan, aikoo JHL laatia oman selvityksensä työnvälitystoiminnan aloittamisen edellytyksistä sekä palvelusta aiheutuvista hyödyistä ja mahdollisista kustannuksista. Aikaa sille on varattu ensi vuosi.

– Riippuu selvityksen lopputulemasta, mihin suuntaan on järkevä edetä. Aikaisintaan työnvälitystoiminta voisi käynnistyä vuonna 2019 tai 2020, Ekström sanoo.

matkapuhelimen tekstiviestiAloitteessa työnvälityspalvelu on suunnattu työttömille, joita oli lokakuussa 9,4 prosenttia JHL-kassan jäsenistä. Vielä tässä vaiheessa Ekström ei kuitenkaan rajaa palvelun piiristä myöskään työssä käyviä jäseniä, jotka miettivät työpaikan vaihtoa.

Mikäli JHL todella ryhtyy työnvälitystoimintaan, tulisi kyseeseen todennäköisesti digitaaliteknologiaan perustuva palvelu, joka haravoi hakijoille automaattisesti tietoja vapaista työpaikoista.

– Tarvitaan mahdollisimman helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa tieto vapaasta työpaikasta tulee suoraan henkilön matkapuhelimeen. Uusia sovelluksia keksitään kaiken aikaa, ja se on huomioitava, kun tai jos järjestelmää aletaan rakentaa, Ekström sanoo.

Pro testaa palvelua

Lakimiesliitossa ja joissain muissa akavalaisissa ammattiliitoissa on tarjottu jäsenille työnvälityspalvelua jo jonkin aikaa. Myös STTK:lainen Ammattiliitto Pro aloittaa kehittämänsä työnvälityspalvelun käytännön testauksen tulevassa vuodenvaihteessa rajatulla, ict-osaajien kohderyhmällä.

– Tammikuun puolivälin jälkeen palvelu on tarkoitus laajentaa ict-alan asiantuntijoista kaikkiin liiton jäseniin, niin työttömiin kuin työttömyysuhan alla oleviin ja työpaikan vaihtamista miettiviin, kertoo idean äiti, Pron viestintäjohtaja Jaana Aaltonen.

Pron mallissa työnvälitys on pitkälti automatisoitu. Henkilö kirjautuu liiton jäsenportaaliin omilla tunnuksilla, ja ilmoittaa koulutuksensa, työkokemuksensa ja muut työnhaun kannalta tärkeät taustatiedot sekä sen, millaista työtä ja mistä päin maata etsii.

Tämän työnhakuprofiilin perusteella hän alkaa saada itselleen räätälöityjä työpaikkailmoituksia oman valintansa mukaan joko päivittäin tai kerran viikossa sähköpostiosoitteeseen tai mobiililaitteeseen.

– Henkilön jäsentietoja ei missään vaiheessa luovuteta liiton ulkopuolelle, vaan anonyymi haku pyrkii löytämään hakijan profiilin kannalta mahdollisimman osuvia ja relevantteja työpaikkoja, kuvailee Aaltonen.

Ei nosta jäsenmaksua

työttömyyskassan kylttiPron yhteistyökumppanina työnvälityksessä on Duunitori, johon on koottu TE-toimistoihin ja useisiin yksityisiin työnvälityspalveluihin ilmoitetut työpaikat.

Työnvälityksen oheen Prossa on rakennettu toinen jäsenpalvelu, joka tukee häntä työnhaussa esimerkiksi neuvomalla tätä cv:n laatimisessa, työpaikkahaastatteluun valmistautumisessa ja muussa työnhakuun liittyvässä.

– Ay-liikettä on joskus aiheesta ja toisinaan aiheetta syyllistetty siitä, että se tarjoaa työttömille jäsenille lähinnä vain työttömyysturvaa. Tämän palvelun idea on tehdä työpaikan löytämisestä tai vaihtamisesta mahdollisimman helppoa, painottaa Aaltonen.

Työnvälitys ei aiheuta Prossa jäsenmaksun korotuspaineita, vaikka liitto ei ota työnvälityspalvelustaan missään vaiheessa maksua keneltäkään. Silti Jaana Aaltonen pitää palvelua kannattavana satsauksena myös Pron kannalta.

– Jokainen kortistosta työelämään ponnistanut jäsen hyödyttää liittoa, koska silloin hän on maksava jäsen.