26.1.2017

Ammattikoulusta valmistuneiden työllistyminen heikentynyt

Isoista ammattialoista työllistymisen kannalta turvallisin tilanne on hoitoalan opiskelijoilla, mutta sielläkin työllistyminen on viime vuosina heikentynyt. Tekniikan alalla työttömänä oli jopa kolmannes valmistuneista.

Vain joka toinen toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta valmistunut on vuoden kuluttua valmistumisestaan päätoimisesti työelämässä. Työttömäksi on jäänyt joka viides. Tilanne käy ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemista tilastoista.

Ammattikoulusta valmistuneiden tilanne on tällä vuosikymmenellä jonkin verran huonontunut. Vuonna 2011 valmistuneista 60 prosenttia oli vuoden kuluttua valmistumisestaan työllistynyt päätoimisesti, mutta vuonna 2014 valmistuneista oli viime vuoden lopussa työllistyneenä enää 55 prosenttia. Myös työttömäksi jääneiden määrä on noussut tänä aikana 13 prosentista 21 prosenttiin.

Lähihoitajille ja koulunkäynninohjaajille riittänyt töitä

Parhaiten toisen asteen ammatillisesta opetuksesta työllistyttiin kasvatusaloille, erityisesti liikenneopettajaksi. Myös terveys- ja hyvinvointialoilta, joista valmistui opiskelijoita satakertainen määrä kasvatusalaan nähden, työllistyi 68 prosenttia valmistuneista.

Terveys- ja hyvinvointialojen työllistyneiden keskuudessa yleisimmät tutkinnot olivat lähihoitajan, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinnot.

Suhteessa eniten työttömiä oli tekniikan, tietojenkäsittelyn ja luonnontieteiden koulutusaloilta valmistuneiden joukossa, noin kolmannes kussakin. Tekniikan alalla parhaiten työllistäneiden tutkintojen joukossa oli kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Heikoiten työllistyneiden kohdalla yleisiä olivat puualan perustutkinto, pintakäsittelyalan perustutkinto tai kone- ja metallialan perustutkinto.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus puhuttaa

Lähes kaikkien ammatillisen tutkinnon koulutusalojen työllistävyys on kuitenkin heikentynyt vuotta aiemmasta tilanteesta. Esimerkiksi terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneiden työssä olo oli pudonnut vuoden takaisesta kaksi prosenttiyksikköä, ja vuonna 2011 valmistuneiden tilanteesta jopa seitsemän prosenttiyksikköä.

Suunta on samanlainen mutta lievempi myös ammattikorkeakoulusta terveys- ja hyvinvointialoille valmistuneiden kohdalla. Amk-taustaisista terveys- ja hyvinvointialojen valmistuneista oli vuoden kuluttua valmistumisestaan päätoimisesti työelämässä 85 prosenttia, ja työttömänä oli vain 6 prosenttia.

Ammatillista koulutusta ollaan Suomessa uudistamassa laajasti. JHL on ilmaissut huoltaan siitä, että suunnitellut uudistukset saattavat vaarantaa koulutuksen laadunvarmistuksen.

– Koulutuksella, joka ei takaa riittävää osaamista ammattia varten, ei ole arvoa työntekijälle, eikä työnantajalle. Pahimmillaan heikolla ammattitaidolla saatetaan vaarantaa omaa tai muiden turvallisuutta, mikäli osaaminen on puutteellista esimerkiksi hoitotyössä tai teknisillä aloilla. Huonosti toteutettu osaamisen arviointi voi johtaa myös siihen, että tietyistä oppilaitoksista valmistuneiden opiskelijoiden työllistymis- ja jatkokoulutusmahdollisuudet heikentyisivät, arvioi JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström toissapäivänä julkaistussa JHL blogin blogikirjoituksessaan.

 

FAKTA:
Ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta valmistuneiden työllistyminen

Vuonna 2009 valmistuneet Vuonna 2014 valmistuneet
Koulutusala Yhteensä Työllistyneitä Työttömiä Yhteensä Työllistyneitä Työttömiä
Kasvatusalat 55 89 % 5 % 128 81 % 3 %
Humanistiset ja taidealat 3378 40 % 18 % 3467 35 % 25 %
Terveys- ja hyvinvointialat 9938 73 % 7 % 12760 68 % 11 %
Tekniikan alat 18946 50 % 17 % 17904 47 % 29 %
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 8383 65 % 10 % 9620 61 % 16 %
Yhteiskunnalliset alat 33 91 % 3 % 34 65 % 18 %
Palvelualat 12296 64 % 12 % 12732 60 % 18 %
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 1605 39 % 17 % 2155 28 % 34 %
Maa- ja metsätalousalat 2345 55 % 14 % 2684 49 % 21 %
Luonnontieteet 221 37 % 16 % 301 40 % 28 %
Ammatillinen toisen asteen koulutus yhteensä 57200 59 % 13 % 61785 55 % 21 %

Työllistymisen tilanne valmistumista seuraavan vuoden lopussa. Päätoimisesti työllistyneiden ja työttömien lisäksi valmistuneita oli esimerkiksi opiskelijoina.

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen. Tilastokeskus