8.2.2023

Puheenjohtajalta: Eduskuntavaaleissa äänestetään arvoista, luottamuksesta ja palveluista

JHL:n puheenjohtaja Päivi-Niemi Laine.

Tulevat eduskuntavaalit ovat arvovaalit. On tärkeää äänestää ehdokkaita, joilla on oikeudenmukaisuuden taju ja ymmärrys julkisista palveluista, työntekijän asemasta sekä ammattiliitoista, kirjoittaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Kevään eduskuntavaalien väittelyt ovat alkaneet räväkästi. Jo nyt voi huomata, että tulevat vaalit ovat arvovaalit ja puolueiden välillä on todella eroja. Voimme valita, kehitämmekö Suomea avoimena yhteiskuntana, jossa luottamus voittaa kontrollin, kansainvälisyys nationalismin, suvaitsevaisuus syrjinnän ja kehitys sisäänpäin käpertymisen.

On arvovalinta, keneltä otetaan ja kenelle annetaan.

On myös arvovalinta, keneltä otetaan ja kenelle annetaan vaikeina aikoina. Oikeiston linja tuntuu olevan selvä: otetaan kaikkein heikompiosaisimmilta ja annetaan kaikkein vauraimmille.

Hoitovelkaa ei saa unohtaa

Kannattaa muistaa, että eduskunta päättää kaiken muun lisäksi esimerkiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta. Kun toivottavasti pian pääsemme koronan, Venäjän hyökkäyssodan, energian hinnannousun ja muiden kriisien jälkeiseen aikaan, meidän pitää ymmärtää, että hoitovelkaa ei saa jättää hoitamatta. Tai muutoin lasku on sairaan kallis.

Meidän pitää ymmärtää, että Suomi ei pärjää kansainvälisessä kilpailussa massatuotannolla tai hintakilpailulla vaan osaamisella, innovatiivisuudella ja laadukkaalla työllä. Yhteiskunta on kokonaisuus, ja teollisuuden pyörät pysähtyvät, jos se joku ei hoida työntekijöiden lapsia. On oikeudenmukaista ja järkevää pitää huolta työntekijöistä ja kouluttaa heitä, jotta työnantajat saavat hyvää työvoimaa.

Lue lisää: Puheenjohtajalta: Julkiset palvelut turvaavat huoltovarmuuden vaikeina aikoina

Pidetään kaikki mukana

Meidän pitää panostaa lapsiin ja nuoriin. Meidän pitää napata kiinni ne, jotka uhkaavat tipahtaa ulos yhteiskunnasta, ja joille perheen ja läheisten tuki ei riitä.

On pidettävä huolta myös julkisesta turvallisuudesta, jotta meillä on turvallinen Suomi jatkossakin.

On tärkeää, että äänestämme sellaisia ehdokkaita, joilla on vahva oikeudenmukaisuuden taju sekä kyky ymmärtää työntekijöitä ja ammattiliittoja. Lisäksi heidän tulee ymmärtää julkisten palveluiden merkitys ja keskeinen asema yhteiskunnassa.

Lue lisää: Eduskuntavaalit 2023: JHL:n tavoitteena taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä Suomi

Eduskuntavaalien 2023 varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi äänestää 22.–28. maaliskuuta.