5.5.2021

Elina Korhonen ja Teemu Lavikkala kannustavat sosiaalipalvelualan työntekijöitä luottamustehtäviin: 7 syytä, miksi juuri sinun kannattaa ryhtyä luottamushenkilöksi

Lähihoitaja, lastenhoitaja, sosiaaliohjaaja… JHL ei jätä yksin sosiaalipalvelualan jäseniään – eikä luottamushenkilöitä, kertovat Attendon ja A-klinikan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Myös oma työpaikka tulee luottamushommissa uudella tavalla tutuksi.

Työpaikkojen luottamushenkilöitä ovat esimerkiksi luottamus- ja pääluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut. Heidän tehtävänsä on valvoa JHL:n jäsenten ja muiden työntekijöiden etua työpaikalla – mutta ovat he myös pomon kavereita.

Luottamustehtäviin liittyy paljon ennakkoluuloja, ja siksi niihin ei aina ole jonoksi asti halukkaita. Nyt kaksi yksityisen sosiaalipalvelualan luottamushenkilöä kertoo, millaista luottarin työ on oikeasti.

1 Et jää yksin

Tässä hommassa et jää yksin. Se oli yksi Elina Korhosen, 32, ensimmäisistä oivalluksista hänen ryhdyttyään luottamusmieheksi.

– Luottamusmiehen työ on minulle uusi juttu. Olen saanut paljon neuvoja ja tukea pääluottamusmieheltä ja liitolta, Korhonen kertoo.

Korhonen työskentelee ohjaajana Haapolan hoivakodissa Kuusamossa. Hän aloitti alueluottamusmiehenä tämän vuoden tammikuussa. Alueluottamusmiehiä on joillakin valtakunnallisilla sote-alan yrityksillä, kuten Korhosen työnantajalla, hoivaketju Attendolla.

– Saan paljon neuvoja ja tukea pääluottamusmieheltä ja liitolta.Alueluottamusmies Elina Korhonen, Attendo

Korhonen on koulutukseltaan sosionomi. Työehdot määrittyvät JHL:n neuvotteleman yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan. Yksityisen sosiaalialan töihin lukeutuu lukuisia ammattinimikkeitä, ja ne kaikki mahtuvat JHL:ään.

– Liityin JHL:ään toisesta ammattiliitosta ja olen ollut todella tyytyväinen. Sinne on aina on helppo ottaa yhteyttä, kertoo Attendon alueluottamusmies Elina Korhonen.

2 Vaikutat oikeasti ja ilman välikäsiä

Lähihoitaja Teemu Lavikkala, 39, työskentelee ohjaajana kotikaupunkinsa Salon A-klinikkakodissa. Noin puolet työajasta on jyvitetty työsuojeluun, sillä Lavikkala toimii luottamustehtävässä A-klinikka Oy:n valtakunnallisena työsuojeluvaltuutettuna.

Luottamushenkilöllä on aidosti valtaa siihen, kuinka hyvin työpaikalla voidaan. Työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat aina kiinnostaneet Teemu Lavikkalaa. Työsuojeluvaltuutettuna hän on toiminut seitsemän vuotta. Suuren osan arjesta lohkaisevat työturvallisuuspoikkeamailmoitukset.

– Jos pohdit, että pitäisikö kokeilla luottamustehtävää, niin pitäisi.Työsuojeluvaltuutettu Teemu Lavikkala, A-klinikka

Hän oli mukana luomassa järjestelmää, jonka kautta A-klinikoiden työntekijät Kotkasta Tampereelle voivat ilmoittaa esimerkiksi uhkaavista asiakastilanteista.

– Yritän olla tavoitettavissa mahdollisimman hyvin. A-klinikan työntekijä voi ottaa minuun yhteyttä suoraan ilman välikäsiä, jos hänellä on kysyttävää työturvallisuudesta.

3 Opit tuntemaan työpaikkasi

Elina Korhonen edustaa Attendon vanhuspalvelupuolen työntekijöitä Kuusamon, Ranuan, Oulun, Vaalan ja Utajärven alueilla.  Korhosen tehtävä on luottamustoiminnan perusydintä: olla tukena ristiriitatilanteissa, joita syntyy työnantajan ja työntekijän välillä.

Tehtävästä vinkkasi Korhoselle Attendon valtakunnallinen pääluottamusmies. Taustalla oli myös kannustava oma kokemus. Korhonen oli toiminut kolme vuotta ensimmäisenä työsuojeluvaravaltuutettuna.

– Se oli antoisaa ja erilaista. Oma työpaikka tuli tutuksi aivan eri tavalla, Korhonen kertoo.

A-klinikan Teemu Lavikkala sanoo niin ikään, että firman rakenteet tulevat luottamustehtävässä päivänvaloon.

– Osallistun esimerkiksi johdon katselmuksiin ja istun hr-tiimissä. Se on valaisevaa. Monet asiat näyttäytyvät perustyössä tietynlaisina mutta saavat luottamustyössä uudella lailla järkeä.


Teemu Lavikkala on ollut JHL:n jäsen vuodesta 2007. – Moniammatillisuus on JHL:n suuri vahvuus. Koulutustarjonta on monipuolista ja edunvalvonta vahvaa. Liiton lausunnot edustavat minun ajatuksiani.

4 Saat JHL:ltä tukevan koulutuksen

JHL:n luottamushenkilöillä on vankka tukiverkosto. JHL kouluttaa luottamustehtäviin perinpohjaisesti ja pitää huolta, että luottamushenkilöllä on kaiken aikaa saatavillaan apua ja opastusta.

Teemu Lavikkala ja Elina Korhonen kehuvat JHL:n tarjoamia koulutuksia. Ennen alueluottamusmiehen tehtäviin ryhtymistään Korhonen kävi JHL:n luottamusmieskoulutuksen. Ensimmäinen kurssi pidettiin Oulussa ja loput koronan vuoksi etänä.

– Olen saanut koulutuksista paljon tietoa. Elina Korhonen, alueluottamusmies, Attendo

– Sain koulutuksista paljon tietoa. Mukana oli ihmisiä eri aloilta ja myös usean vuoden ajan luottamustehtäviä tehneitä.

Lavikkala kävi ensi alkuun työsuojelun peruskurssin ja jatkokurssin. Niitä seurasivat yhteistoiminnan peruskurssi ja moni muu täydentävä koulutus.

– Aina kun vastaan on tullut mielenkiintoisia koulutuksia, olen osallistunut niihin.

5 Saat vertaistukea

Selvitettäviä tapauksia tulee Elina Korhosen pöydälle muutama kuukaudessa. Suurin osa liittyy tällä hetkellä uuteen vanhuspalvelulakiin. Epäselvyyttä aiheuttavat välittömän asiakastyön ja välillisten tehtävien erottaminen toisistaan sekä työnjako: mikä kuuluu hoitajalle, mikä siivoojalle, mikä hoiva-avustajalle ja niin edelleen.

Ristiriitaa voi olla myös siinä, mitä esihenkilö odottaa työntekijältä ja mitä työntekijä ajattelee itselleen kuuluvan.

– On tärkeää ja mielenkiintoista kuulostella muita samassa tilanteessa olevia.Työsuojeluvaltuutettu Teemu Lavikkala, A-klinikka

Yhteiskunnan poikkeustila on asettanut toiminnalle tilapäisiä haasteita, mutta niistä on selvitty.

– Korona-aikana haasteena on ollut, etten ole päässyt käymään työpaikoilla. On aivan eri asia nähdä ihmisiä kasvotusten kuin netin välityksellä. Silti olemme jo saaneet yhdessä pohdittua kuntoon osan tapauksista, Elina Korhonen kertoo.

Lue lisää: Korona muutti edunvalvonnan toimintatavat ja luottamusmiesten arjen: Jäsentapaamiset jäissä ja yt-neuvottelut etänä

Korhonen käyttää työajastaan luottamustehtävään 12 tuntia kolmessa viikossa. Tukea ja apua on saatavilla jokaisen työpäivän alusta asti: luottamushenkilöillä on Howspace-verkkoalustalla keskusteluryhmä, jossa pääsee verkostoitumaan ja löytämään ratkaisuja ja tukea.

– Käyn aina ensimmäiseksi siellä. Saan ideoita ja voin jakaa omia ideoitani muille.

Myös Teemu Lavikkala kehuu Howspace-alustan toimivuutta.

– On tärkeää ja mielenkiintoista kuulostella muita samassa tilanteessa olevia.

6 Opit yhteistyötä kaikkien kanssa

Teemu Lavikkala kiittää työsuojelupäällikköä läheisestä yhteistyöstä. Elina Korhonen toteaa, että työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet pelaavat tiiviisti yhteen.

Vastoin yleistä ennakkoluuloa luottamushenkilö puhaltaa yhteiseen hiileen myös pomon kanssa. Teemu Lavikkala ja kunkin yksikön esihenkilö hakevat tilanteisiin ratkaisuja yksissä tuumin. Lavikkalan oma esihenkilö on aina ymmärtänyt työsuojelun päälle.

Luottarina olen myös pomon käytettävissä ja palveluksessa.Alueluottamusmies Elina Korhonen, Attendo

– Olemme asioiden hoitamisesta samalla linjalla. Ajankäytöstä ei ole koskaan tarvinnut taistella, eikä meillä ole minkäänlaista vastakkainasettelua.

Myös Elina Korhonen kokee olevansa työnantajan kaveri siinä kuin työntekijän.

– Tosi paljon teen työtä myös muiden kuin luottamushenkilöiden kanssa. Luottarina olen myös pomon käytettävissä ja palveluksessa.

7 Kokeilemalla voit vain voittaa

Elina Korhonen ryhtyi aikanaan työsuojeluvaravaltuutetuksi esihenkilönsä pyynnöstä. Hän suosittelee luottamustehtävien kokeilemista kaikille, joita ne vähänkään kiinnostavat.

– Eihän muuten voi tietää, sopivatko ne itselle.

– Jos on halua ja paloa vaikuttaa, kannattaa ehdottomasti kokeilla.Työsuojeluvastaava Teemu Lavikkala, A-klinikka

– Haluan sanoa kaikille luottamustehtäviä harkitseville, että näissä hommissa ei tarvitse jäädä yksin. Olen saanut hyvää tukea liitolta ja pääluottamusmieheltä. JHL:stä saa aina jonkun kiinni, jos tarvitsee. Pääluottamusmiehen kanssa olemme keskustelleet paljon puhelimella ja väliajoin tavanneet kasvokkain ja käyneet tapauksia läpi.

Teemu Lavikkalalla on luottamustehtäviä harkitseville selkeä viesti.

– Jos pohdit, että pitäisikö, niin pitäisi. Jos on halua ja paloa vaikuttaa, kannattaa ehdottomasti kokeilla.