4.9.2018

Epäpätevyysale tuo ison laskun kunnille ja päänvaivaa luottamusmiehille

Jotkut kunnat ovat järjestelmällisesti vähentäneet työntekijöiden palkasta perusteettomasti epäpätevyysalennuksen, jos työntekijällä ei ole ollut kelpoisuutta tehtäväänsä. Nyt työntekijät ja pääluottamusmiehet vaativat saatavia takaisin, mutta Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa on keksitty uusi keino tehtäväkohtaisen palkan alentamiseen.

Kunnilla on iso palkkasotku selvitettävänä. Ne ovat jättäneet maksamatta palkkoja yhteensä miljoonilla euroilla perusteettomien epäpätevyysalennusten takia. Nyt työntekijät ovat alkaneet vaatia pääluottamusmiesten avulla palkkojaan takautuvasti, mikä näkyy myös JHL:n pääluottamusmiesten työkuorman lisääntymisenä. Samaan aikaan Helsingin kaupungin Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimialalla työnantaja lisää vetää myllyyn ohjaamalla esimiehiä uusin ohjein tehtäväkohtaisen palkan alentamisessa.

Palkkasotkun taustalla on vuoden 2012 alusta muuttuneet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräykset. Kuntasektorilla palkkaan ei enää saa tehdä niin kutsuttua epäpätevyysalennusta pelkästään sillä perusteella, että henkilöltä puuttuu vaadittu kelpoisuus ja koulutus. Palkka määräytyy aina tehtävän vaativuuden mukaan, ja epäpätevyysalennuksen saa tehdä vain tietyissä rajatuissa tapauksissa.

Yhteydenottoja jonoksi asti

Tätä kirjoitettaessa (4.9.) kolmisenkymmentä Lohjan kaupungin työntekijää on jättänyt pääluottamusmies Leila Strengille selvityspyynnön epäpätevyysalennuksesta. Helsingissä määrä on moninkertainen. Yksistään Helsingin kaupungin JHL:läiset varapääluottamusmies Jaana Kesänen ja pääluottamusmies Anita Vihervaara Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimialalta ovat saaneet hoidettavakseen toistasataa selvityspyyntöä.

– Yhteydenottoja tulee koko ajan, puheluita ja sähköposteja on jonoksi asti. Osa yhteydenottajista on ollut kiukkuisiakin, Vihervaara toteaa.

Jaana Kesänen ei jaa palkkasotkun hoidosta tyylipisteitä Helsingin kaupungille.

– Helsingin kaupunki on luvannut hoitaa asian, mutta tämä kaatuu nyt pääluottamusmiesten käsiin. Kyse on työnantajan virheestä, ja sen tulisi hoitaa asia oikaisemalla virhe. Kaikki työntekijöiden tiedot käsittääkseni löytyvät kaupungin tiedostoista.  Kaupunki on kuitenkin vaatinut neuvottelumenettelyä, Kesänen huokaa.

Vihervaara vahvistaa, että jos palkan takaisinmaksu neuvotellaan toimialoilla, tarvitaan lisää luottamusmiesaikaa muita tehtäviä ja yhteistoimintaa varten.

– Käsittelymallistakaan ei ole vielä päätöstä vaan siitä käydään kovaa vääntöä kaupunkityönantajan kanssa, hän sanoo.

Leikkikalut sekaisin hiekkalaatikolla

Epäpätevyysale on aiheuttanut ison palkkasotkun kunnissa. Muun muassa Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa on palikat vielä sekaisin ja nahistelu päällä siitä, millä mallilla takaisinmaksu hoidetaan.

Hänen mukaansa epäselvää on myös se, kuka on aiemmin määritellyt alennuksen.

– Käytäntö on sekava. Eräskin lastentarhanopettajan sijaisuutta tehnyt lastenhoitaja kertoi, että hänen esimiehensä pahoitteli, että ei voinut maksaa tälle täyttä palkkaa vaan palkasta pitää vähentää viisi prosenttia. Esimies  siis harkitsee ja toteaa, että maksetaan täysi tehtäväkohtainen palkka, koska työntekijä työskentelee TVA:n mukaisesti,  mutta seuraava päällikkötaso määrää alennuksen, Vihervaara kertoo.

Uudet ohjeet esimiehille

Palkkasotkun keskellä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on keksitty uusi keino tehtäväkohtaisen palkan alentamiseen. Työnantaja on laatinut kesällä uudet ohjeet varhaiskasvatuksen esimiehille uusien työsopimusten täyttämisessä.

Jos lastenhoitajalla tai lastentarhanopettajalla ei ole kelpoisuutta, työsopimukseen kirjataan, että hän työskentelee toisten ja esimiehen ohjauksessa. Kirjauksen mukaan lastentarhanopettaja osallistuu päiväkodin toimintasuunnitelman suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen muiden lastentarhanopettajien sekä yksikön johtajan ohjaamana tai lastenhoitaja osallistuu toiminnan toteuttamiseen ryhmän muiden työntekijöiden ja esimiehen ohjaamana.

tyosopimus epäpatevyysalella

Työsopimukseen on mahdollista kirjata myös, mitä tehtäviä ilman kelpoisuutta oleva työntekijä ei hoida kelpoisen työntekijän tehtävänkuvasta.

– Uskon, että ilman kelpoisuutta olevat varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät jatkossakin samat työt kuin ennen uutta sopimusta. Tämä on työnantajan kikkailua, eivätkä kaikki ole halunneet allekirjoittaa uutta sopimusta. Eräs toinen lastenhoitaja olisi saanut sopimuksen lastentarhanopettajan sijaisuudesta, mutta päätti jatkaa lastenhoitajana, koska ei hyväksynyt uutta lauseketta, Kesänen sanoo.

Sekä Vihervaara että Kesänen ihmettelevät, kuka työpaikoilla oikeasti ehtii ohjata. Vihervaaran mukaan varhaiskasvatuksen moniammatillisen tiimin tuottama varhaiskasvatus ei ole laadukasta, jos lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien sijaisuutta tekevät eivät saa tehdä työtään itsenäisesti varhaiskasvatussuunnitelman, eli vasun mukaisesti.

– Ohjauslauseke on varhaiskasvatusammattilaisten aliarvioimista ja heidän arvokkaan työnsä mitätöintiä, hän sanoo.

Moraalin venytystä

Pääluottamusmies Leila Strengin mukaan myös Lohjan kaupunki on käyttänyt epäpätevyysalennusta perusteettomasti eri aloilla.

– Runsas julkisuus ja JHL:n lähettämä tekstiviesti jäsenille kesäkuun lopussa herättivät työntekijät ottamaan yhteyttä. Sähköpostit odottivat, kun tulin lomalta. Muutama on nytkin jonossa. Palkkoja maksetaan jo takaisin, jotkut saavat satoja euroja, jotkut jopa tuhansia, hän sanoo.

Pääluottamusmies Leila Streng Lohjan kaupungilta on saanut epäpätevyysalen vuoksi runsaasti yhteydenottoja. Suurin osa on varhaiskasvatuksesta, mutta mukana on kyselyjä myös kirjastosta ja ruokahuollosta.

Suurin osa Strengille tulleista selvityspyynnöistä on varhaiskasvatuksesta, loput kirjastosta, ruokahuollosta ja siivouksesta.  Lohjan varhaiskasvatuksessa tyypillinen tilanne on Helsingin tapaan se, että ryhmäavustaja on sijaistanut lastenhoitajaa tai lastenhoitaja lastentarhanopettajaa.

Streng kertoo, että muutamia lastentarhanopettajan sijaisuuksissa pidätettyjä palkkasaatavahakemuksia on ensin hylätty.

– Syyksi on mainittu, että vain muodollisesti pätevä voi yksin vastata esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmista. Silti sijaiset ovat tehneet ja vastanneet vasuista. Allekirjoitukset todistavat sen. Tässä työnantajan moraali on venynyt, koska epäpätevillä on teetetty töitä, joita ei heillä saisi teettää. Heille kuuluu silloin palkkakin.

Strengin mukaan ensin hylätyt lastentarhanopettajien uusintahakemukset on nyt otettu käsittelyyn, ja näin pyritään välttämään paikallisneuvottelut. Joitakin on jo hyväksyttykin. Streng kertoo, että ei ole ehtinyt hoitaa järjestäytymättömien selvityspyyntöjä.

– Aika riittää vain omille jäsenille.

Hän uskoo, että epäpätevyysalennuksen takaisin maksuista aiheutuu Lohjan kaupungille paljon lisätyötä ja lisäkustannuksia, jopa satojatuhansia euroja.

Palkka-ale luupin alle

Leila Streng ei usko, että Lohjan kaupunki tai muutkaan kunnat olisivat tahallisesti käyttäneet perusteetonta epäpätevyysalennusta.

– Lohjan kaupunki yleensä hoitaa asiat ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Epäpätevyysalea on maksettu perusteettomasti eri puolella Suomea, ja sehän on ollut joskus käytäntö. Kuntatyönantajalle (KT) on täytynyt tulla joku katkos muutoksen tiedottamisessa, hän pohtii.

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Kuntatyönantajista kertoo, että kuntia on kyllä tiedotettu muu muassa yleiskirjeellä silloin, kun KVTESin muutokset tulivat voimaan vuoden 2012 alusta. Hän pitää silti ymmärrettävänä, että tulkinta palkan alentamisesta on kunnissa vaihdellut.

– Tähän palkkasekaannukseen on syyllinen kumpikin työmarkkinaosapuoli, koska he ovat tämän muutoksen hyväksyneet. Jäljelle jätetty harvoin sovellettavaksi tuleva momentti aiheuttaa hämmennystä. Asia pitäisi tarkastella uudelleen seuraavissa sopimusneuvotteluissa.

Hän arvioi, että isoilla työnantajilla takautuvasti maksettavat palkat voivat nousta satoihin tuhansiin, jopa miljoonaan euroon.

Lue lisää

JHL:n kannanotto virheellisesti alennettujen palkkojen korjaamisesta

Epäpätevyysalennuksella kikkaillaan: Helsingin kaupunki löysi porsaanreiän