30.8.2017

Eväitä henkilökohtaisten avustajien arkeen

Henkilökohtaisille avustajille suunnattu ensimmäinen avustustaito- ja hyvinvointikoulutus saatiin päätökseen JHL-opistolla elokuun loppupuolella. Kurssitodistukset sekä Ergokortit olivat jaossa seitsemälle JHL:läiselle henkilökohtaiselle avustajalle.

Laitimmaisena vasemmalla kurssivetäjä Virpi Fagerström. Ergokorttilaiset vasemmalta lukien: Tiina Tervo, Erika Laurila, Seena Luostarinen, Tuula Hänninen, Kirsi Huhtanen, Tarja Minkkinen ja Erika Segura.

Kurssin vetäjä Virpi Fagerström Ergomentor Oy:stä kertoo saaneensa JHL:n suunnalta viestiä koulutustarpeesta, joka liittyi kiinteästi henkilökohtaisten avustajien työssä jaksamiseen ja työturvallisuuteen.

– Henkilökohtaisten avustajien työ on aivan erityislaatuista verrattuna muihin sosiaali- ja terveysalan ammatteihin, ja on tullut selväksi, että työn kuormitustekijöihin – niin fyysisiin kuin psyykkisiin – tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja ja neuvoja.

Fagerström on aiemmin ollut kehittämässä lähi-, ensi- ja sairaanhoitajien sekä fysioterapeuttien työnkuvaan liittyvää ergonomiaa.

Ergokortti – terveenä työssä on monimuotokoulutus, joka sisältää lähiopetusta, teoriaa, käytännön harjoittelua, verkkotehtäviä sekä näyttökokeen.

– Henkilökohtaisten avustajien koulutuskokonaisuus rakennettiin lähtökohtaisesti saman laajuiseksi kuin muidenkin sote-alan Ergokortti -koulutukset.

Tukea muista

Todistustenjakopäivänä pilottikurssilaiset vetivät yhteen kokemuksiaan koulutuksesta. Takana on kesäkuussa alkanut tiivis opiskelu, joka piti sisällään neljä lähiopetuspäivää opintokäynteineen sekä verkkotehtäviä.

Vertaistuki sekä kokemusten ja näkemysten vaihtaminen olivat sekä opiskelijoiden että kurssin vetäjän mielestä tärkeä osa oppimisprosessia.

Kurssilaisilta tuli kiitosta tekemistä helpottavista konkreettisista ratkaisuista, jotka liittyvät työn fyysisiin kuormitustekijöihin, esimerkiksi avustettavan siirtämiseen ja nostamiseen. Myös käytännön harjoittelut ja opintokäynnit koettiin avartaviksi.

Työsuojeluasiat ja työturvallisuuslainsäädäntö selkeytyi monelta osin.

– Nyt viimeistään oikeasti tajusin, että esimerkiksi työterveydenhuolto kuuluu järjestää myös meille henkilökohtaisille avustajille, sanoo kurssilla mukana ollut Tuula Hänninen.

Työhyvinvointi kokonaisuudessaan keskiössä

Ergokorttikoulutuksessa käytiin läpi paitsi henkilökohtaisten avustajien työn ergonomisia ratkaisuja ja apuvälineiden käyttöä, niin myös psyykkiseen työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä.

– Avustajien työssä olisi tosi suuri tarve eettiselle ohjeistukselle, joka muissa sote-alan ammateissa kuuluu osana koulutusta, Fagerström toteaa.

Hän jatkaa, että työssä jaksaminen ja henkinen kuormittavuus nousevat vahvasti esiin henkilökohtaisten avustajien työssä. Työperäinen myötätuntouupumus onkin tässä työssä iso riski.

– Eettinen ohjeistus auttaisi vetämään rajaa siihen, missä menee ammatillisuus. Ettei työ tule liiaksi ”iholle”, Fagerström muistuttaa.

Kurssilaiset nyökyttelevät. Aihe on selkeästi tuttu.

– On tärkeää oppia jättämään työt sikseen, kun oven laittaa takanaan kiinni työpäivän jälkeen, toteaa Tuula Hänninen.

– Sama vaikutus on myös, kun vaihtaa työvaatteet kotivaatteisiin, jatkaa Tiina Tervo.

– Liiallinen empaattisuus ei ole ammatillisuutta, myös Kirsi Huhtanen miettii.