29.4.2019

Haluatko korvaukset työtapaturmasta? Näin teet ilmoituksen oikein – Väärä sanavalinta voi estää myönteisen päätöksen

Kun loukkaat itsesi työajalla, tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle on muotoiltava konkreettisesti. Jos siis olet kaatunut käytävällä, kerro siitä yksityiskohtaisesti. Mikäli ilmoituksessa lukee vain ”työntekijä tunsi kipua”, korvaus voi jäädä saamatta.

Seuraava tapaus on todellinen.

Työntekijä horjahti tikkailta laskeutuessaan ja iski jalkansa lattiaan. Lähiesimies määräsi työntekijän lähellä olevalle yksityiselle lääkäriasemalle. Vaikka isku teki kipeää, kaikeksi onneksi työntekijän jalasta ei löytynyt murtumia.

Tähän asti kaikki sujui sääntöjen mukaan. Kun työntekijä loukkaa itsensä töissä, hänen pitää käydä lääkärillä heti, vaikka vamma ei tuntuisi vakavalta.

Joskus vamma näet havaitaan vasta myöhemmin. Silloin on tärkeää, että tapahtumien kulusta löytyy mustaa valkoisella.

– Jos vamma löydetään jälkikäteen, vakuutusyhtiö saattaa sanoa, että tuo olisi pitänyt hoitaa aikaisemmin, kertoo aluetoimitsija Santeri Halttunen JHL:n Etelä-Suomen aluetoimistosta.

Ensisijaisesti työntekijä menee työterveyshuoltoon. Jos se ei ole mahdollista, hän voi marssia mille tahansa lääkäriasemalle.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan työnantaja vastaa kustannuksista, kun kyse on työtapaturmasta. Jos työntekijällä on työnantajan vakuutustodistus mukanaan, lasku voidaan lähettää suoraan vakuutusyhtiölle.

Kuvaile tapahtumaa, älä tunnetta

Sitten asiat menivät mönkään. Työnantaja teki tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölleen, joka kieltäytyi korvaamasta lääkärikäyntiä.

Syynä oli työnantajan kuvaus tapahtuneesta. Työnantaja oli kirjoittanut ilmoitukseen: Työntekijä laskeutui tikkailta ja tunsi kipua jalassaan.

Työnantajan on korvattava lääkärikulu, vaikka vakuutusyhtiö ei korvaisi.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta 90 euron lääkärilaskua. Myöskään työnantaja ei alkuun maksanut sitä. Lasku lähetetiin työntekijälle, joka maksoi sen, koska ei halunnut karhukirjettä. Vasta JHL:n painostuksen jälkeen työntekijä sai rahansa työnantajalta.

– Työnantajan on korvattava lääkärikulu, vaikka vakuutusyhtiö ei sitä korvaisi, Santeri Halttunen huomauttaa.

Tapaus osoittaa, kuinka tärkeää on, että tapaturma ja sen aiheuttama vamma kuvaillaan oikealla tavalla lääkärintodistuksessa ja tapaturmailmoituksessa.

Työtapaturmasta pitää tehdä yksityiskohtainen ilmoitus.

Työntekijän on seurattava turvallisuusohjeita ja käytettävä työnantajan antamia turvavarusteita. Kuva ei liity jutun tapaukseen.

Kuvailut eivät saa sisältää tunteita tai tuntemuksia, vaan tosiasioita. Usealla tapauksella, joissa vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta korvauksia, on yhteinen piirre: henkilön on kerrottu tunteneen kipua sen sijaan, että olisi kuvailtu, miten hän loukkasi itsensä.

Tässä tapauksessa summa oli työnantajalle pieni, mutta työntekijälle merkittävä. Todella surullisia ovat tapaukset, joissa vakuutusyhtiöt kieltäytyvät korvaamasta pitkiä sairauspoissaoloja siksi, että tapaturmailmoitus tai lääkärintodistus on kirjoitettu huolimattomasti.

On tärkeää, että ilmoitukset ja lääkärintodistukset ovat yksityiskohtaisia.

– Vakuutusyhtiön lääkäri ei koskaan tapaa potilasta vaan ratkaisee asian käytettävissä olevan dokumentaation perusteella. Siksi on tärkeää, että ilmoitukset ja lääkärintodistukset ovat yksityiskohtaisia ja konkreettisia. Työntekijän on oltava tarkkana, Halttunen sanoo.

Loukkaantuneen on pidettävä huolta siitä, että työnantaja saa kaikki tiedot tapaturmasta ja vammoista. Tilanteesta, tapahtumapaikasta ja vammoista on hyvä ottaa kuvia. Työntekijän on myös huolehdittava, että työnantaja tekee tapaturmailmoituksen.

Ilmoita läheltä piti -tapaukset

Työtapaturman sattuessa moni asia on voinut mennä pieleen jo aiemmin, Halttunen sanoo. Siksi on tärkeää tehdä ilmoitus myös turvallisuushavainnoista ja vaaratilanteista.

Jokaista työntekijää on informoitava työturvallisuusmääräyksistä ja siitä, miten turvallisuushavaintoilmoitukset ja työtapaturmailmoitukset työpaikalla tehdään. Turvallisuushavaintoilmoitukset käsittelee työpaikan työsuojelutoimikunta, joka arvioi riskit ja ryhtyy toimiin niiden poistamiseksi.

Työntekijä voi joutua vastuuseen, jos hän on jättänyt vaaratilanteen ilmoittamatta.

Jokaisen työntekijän on oltava tarkkaavainen vaarojen suhteen ja ilmoitettava niistä. Ilmoitus on tehtävä. jos oppilaat tai asiakkaat käyttäytyvät uhkaavasti, tai jos huomaa esimerkiksi liukkaan pihan tai puutteita koneessa tai varusteissa.

Työnantaja tuomitaan helposti työtapaturmasta, Halttunen sanoo. Myös työntekijä voi joutua edesvastuuseen, jos hän on jättänyt vaaratilanteen ilmoittamatta ja myöhemmin sattuu onnettomuus.

– Tee ilmoitus, jos näet jotain vaarallista. Silloin asia ei enää oikeudellisesti katsoen ole sinun vastuullasi, Halttunen neuvoo.

Työnantajan antamia turvallisuusohjeita on noudatettava ja turvavarusteita käytettävä.

– Jos et käytä saamiasi korvatulppia, tinnituksesta on turha valittaa myöhemmin.