16.2.2018

JHL laski: Näin palkkasi nousee

JHL:n kokoamista taulukoista näet, kuinka palkat kehittyvät muutamissa jäsenistön yleisimmissä ammateissa hiukan runsaat kaksi vuotta kestävän sopimuskauden aikana.

JHL:n edustajisto hyväksyi liiton jäsenkuntaa koskevat kunta-alan työehtosopimukset 15. helmikuuta 2018.

Sopimuksia on kaikkiaan kolme: jäsenmäärältään suurin kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) ja kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS).

Sopimuskauden kesto on 1.2.2018-31.3.2020. Kaikissa kolmessa palkankorotukset on porrastettu seuraavasti:
1.5.2018: Yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 26 euroa kuussa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräinen korotus maksetaan 2 080 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.
1.1.2019: Paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia
1.4.2019: Yleiskorotus 1 prosentti

Lisäksi lomarahaleikkaus korvataan kertaluonteisella tuloksellisuuteen perustuvalla erällä. Henkilökohtaisen kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta.

Mitä tiehöylänkuljettaja saa?

Tuntipalkkaisten palkankorotukset noudattelevat samaa linjaa kuin kv-tessissä, mutta perus- ja urakkapalkkojen korotukset ilmoitetaan senteissä tunnilta.

1.5.2018: Yleiskorotus: 15 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia.
1.1.2019: paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia TTES:n palkkasummasta.
1.4.2019: Palkat nousevat sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta 1,0 prosenttia. Tarkemmat ohjeet korotuksen toteuttamisesta annetaan myöhemmin.

Tuloksellisuuserä, eli 9,2 prosenttia, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä.

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 15 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,25 %.

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 15 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,25 %.

Perustuntipalkka Korotus senttiä / h Korotus %
1A 12,62 – 14,64 20 1,49
1B 11,23 – 13,23 18 1,47
1C 10,41 – 11,83 17 1,51
2A 9,96 – 10,90 15 1,39
2B 9,77 – 10,45 15 1,48
3 9,52 – 10,22 15 1,55
4 8,82 15 1,68
O 9,06 15 1,68
N 8,25 – 8,47 15 2,05

Entä rajavartija ja sihteeri?

Valtion virka- ja työehtosopimuksen kesto on sama kuin kuntasopimuksissa, 1.2.2018-31.3.2020.

Palkankorotukset on porrastettu seuraavasti:
1.4.2018: 1,0 prosentin yleiskorotus
1.4.2019: 1,10 yleiskorotus, kuitenkin vähintään 24 euroa. Euromääräinen korotus maksetaan 2 182 euroon saakka, sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.
Lisäksi on kaksi paikallista virastoerää:
1.6.2018: 0,6 prosenttia
1.4.2019: 0,75 prosenttia
Mikäli virastoerien jaosta ei päästä yksimielisyteen järjestöjen ja työnantajan kesken, erät maksetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena kaikille.

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä on 9,2 prosenttia virkamiehen ja työntekijän kuukausipalkasta. Se maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä.

Keittäjälle lisää liksaa

Myös Avaintyönantajat Avaintan kanssa neuvoteltu työehtosopimus hyväksyttiin JHL:n edustajistossa. Sopimus on käytössä useimmissa kunnallisissa osakeyhtiöissä.

Sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2020, ja palkankorotusten kokonaiskustannusvaikutus koko kaudella on 3,46 prosenttia.

Sopimuskausi sisältää seuraavat palkankorotukset:
1.5.2018: 25 euroa tai vähintään 1,25 prosentin yleiskorotus. Alle 2 100 euron palkoissa korotus maksetaan euroina.
1.4.2019: 1,2 prosentin yleiskorotus
1.1.2019: 1,0 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä

Perhepäivähoitajalle 26 euroa toukokuussa

Perhepäivähoitajien palkka nousee 26 eurolla 1.5.2018 lukien. Korotus koskee kaikkia hoitajia riippumatta siitä, kuinka monta hoitopaikkaa heiltä on varattu.

Lisäksi hoitopaikoista maksettavia korvauksia tarkistetaan 1.5.2018 ja 1.4.2019 lukien.

Pph-hoitopaikkojen hinnat 2018-2019

Avustajat hyötyvät eniten

Sopimuskierroksen voittajiin kuuluvat henkilökohtaiset avustajat. Tämä johtuu JHL:n avustajille neuvottelemasta työehtosopimuksesta, joka nostaa täyttä työaikaa tekevien avustajien palkkaa enimmillään jopa 10 prosenttia – siis tuntuvasti yli yleisen linjan (noin 3,4 %).

– Suurin osa, arviolta noin 85 prosenttia avustajista saa yleistä linjaa korkeamman tuntipalkkakorotuksen, vahvistaa JHL:n sopimustoimitsija Veikko Lehtonen.

Alalle saatiin vihdoin myös valtakunnallinen vähimmäispalkka, joka parantaa työntekijöiden asemaa monilla paikkakunnilla.

Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta (Heta) noudatetaan työsuhteissa, joissa avustajan työnantajana toimii vammainen henkilö itse. Lisäksi työnantajan on kuuluttava työnantajaliittoon (Heta-Liitto ry). Kaikkiaan sopimuksen piirissä on hiukan vajaa 5 000 avustajaa.

Henkilökohtaisia työskentelee käytännössä joka kunnassa. Runsaassa 70 prosentissa kunnista avustajien palkat nousevat; eniten sopimus nostaa palkkoja niissä kunnissa, joissa maksetaan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Esimerkiksi Tampereella ja Oulussa 20 viikkotuntia työskentelevän palkka nousee sopimuskauden aikana 90 euroa ja täyttä työaikaa tekevän 180 euroa kuukaudessa.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2018 alkaen. Pienimmät tuntipalkat kohoavat kymmenillä senteillä, vähimmilläänkin korotus on 8 senttiä tunnilta. Seuraava korotus on 1.3.2019, ja se nostaa tuntipalkkaa vähintään 7 senttiä.

Myös alan palkkausjärjestelmä muuttuu, kun käyttöön otetaan kaksi palkkaryhmää. Korkeampaan palkkaryhmään B kuuluvat ne avustajat, joiden työ sisältää pysyvästi erityisosaamista tai koulutusta vaativia hoidollisia tehtäviä. Työnantajan tulee 1.6.2018 mennessä määrittää, kumpaan palkkaryhmään työntekijät kuuluvat.

Lisäksi palkkausjärjestelmä sisältää kalleuspaikkaluokat pääkaupunkiseutu ja muu Suomi.

– Tämän sopimuksen ansiosta alle yhdeksän euroa tunnilta maksettavat surkean pienet tuntipalkat jäävät historiaan, iloitsee Veikko Lehtonen.