5.6.2020

JHL-opiston lähiopetus käynnistyy jälleen elokuussa: 7 tärkeää turvatoimea koronatartunnan torjumiseksi

Janne Hernesniemi mittaa turvavälejä

JHL-opiston lähiopetus keskeytyi koronaepidemian takia maaliskuun puolivälissä. Ei hätää: opiston kursseille pääsee jälleen elokuun puolivälissä – tietenkin riittävistä turvaväleistä ja muista turvatoimista huolehtien. Myös useimpien kurssilaisten majoitus onnistuu yhden hengen huoneissa ilman lisämaksua.

Kun valtioneuvosto määräsi oppilaitokset sulkemaan ovensa maaliskuun puolivälissä, jäi lähes sata JHL:n ja JHL-opiston kevään kursseista toteutumatta. Nyt noin puolet niistä on siirretty opiston ensi syksyn kurssiohjelmaan.

Jotta opiskelijat voivat osallistua lähiopetukseen turvallisesti, opiston henkilökunta on miettinyt monet arjen käytännöt uusiksi ja laatinut yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet niin opiskelijoille kuin opettajille ja JHL-talon muulle henkilökunnalle.

Janne Hernesniemi
Janne Hernesniemi aloitti JHL-opiston apulaisrehtorina toukokuun alussa. Hän on kuulunut opiston henkilökuntaan vuodesta 2012 lähtien.

– Olemme elokuussa uuden ja ennen kokemattoman tilanteen edessä, mutta luotan siihen, että tartunnoilta voidaan välttyä noudattamalla viranomaismääräyksiä, opiston omia ohjeita ja tervettä järkeä, sanoo opiston apulaisrehtori Janne Hernesniemi.

1. Tule koulutukseen terveenä ja oireettomana. Jos on pienikin hengitystieinfektio, ei lähiopetukseen saa osallistua.

Turvaohjeista tärkein on se, että kurssille tullaan terveenä ja oireettomana.

– Jos on pienikin hengitystieinfektio, ei lähiopetukseen saa osallistua. Sama juttu, jos henkilö on ollut tekemisissä sellaisen henkilön kanssa, jolla on koronavirustartunta tai epäily siitä.

Nollatoleranssi siis – se on kaikkien etu.

Turvavälit huomioitu

Janne Hernesniemi aloitti opiston apulaisrehtorina toukokuun alussa. Useimmille opiskelijoille mies on etuudestaan tuttu, sillä hän on toiminut opiston järjestö- ja yhteiskunnallisten aineiden opettajana vuodesta 2012 lähtien. Välillä hän on työskennellyt myös JHL:n koulutuspoliittisena asiantuntijana.

2. Jos kuulut koronan riskiryhmään, osallistu etäopetukseen tai opiston verkkokursseille.

Jatkossa apualaisrehtori jakaa aikansa opetustyön ja apualaisrehtorin tehtävien kesken. Apulaisrehtorille kuuluu muun muassa koulutuksen laadun kehittäminen. Hän vastaa siitä, että opetuksen sisältö on jatkossakin laadukasta, kiinnostavaa ja JHL:n jäsenten kannalta merkityksellistä.

Ihan ensimmäisinä töinään apulaisrehtorina Hernesniemi on kuitenkin pohtinut, miten syksyn lähiopetus voidaan toteuttaa mahdollisimman turvallisesti.

Janne Hernesnimei siirtää pöytää
Ennen luokassa saattoi olla 30 opiskelijaa ja pulpettia, syksyllä enää puolet siitä.

– Tässä palapelissä on monta palaa, ja niiden kaikkien on osuttava kohdalleen, jotta opiskelijat voivat tulla opistolle turvallisin mielin, hän sanoo.

3. Riittävä turvaväli vähentää tartuntariskiä. Säilytä etäisyys muihin opiskelijoihin ja opettajaan opetustilanteessa ja tauoilla sekä ruokailussa.

Koronaepidemia on laantumaan päin, mutta on edelleen tärkeää välttää läheistä fyysistä kontaktia muihin – niinpä opetustilat on järjestetty uusiksi.

– Jos luokkaan mahtui aiemmin 30 opiskelijaa, nyt siellä voi opiskella maksimissaan puolet siitä. Olemme huolehtineet riittävistä turvaväleistä sijoittamalla pöydät ja tuolit noin puolentoista metrin päähän toisistaan.

Opiskelijoille omat hissit

Fyysisten kontaktien välttäminen näkyy myös siinä, että opetusryhmät pyritään eristämään toisistaan sekä JHL-talon henkilökunnasta. Opiskelijat liikkuvat heille varattuja kulkuväyliä pitkin ja käyttävät vain heille varattuja hissejä ja wc-tiloja.

toimitilahuoltaja puhdistaa pöytää
Toimitilahuoltajat huolehtivat JHL-talon ja opiston puhtaudesta tehostetusti koko koronaepidemian ajan.

4. Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Opiskelijat ruokailevat porrastetusti ja turvaetäisyyksistä huolehtien.

– Ravintolassa on kerrallaan vain 50–60 ruokailijaa. Sään salliessa voi ruokailla myös sisäpihalle sijoitetuissa pöydissä, kertoo Hiidenkiven ravintolapäällikkö Joakim Turtiainen.

Tarkempi ruokailua koskeva ohjeistus valmistuu elokuussa, kun tiedossa on silloin voimassa olevat viranomaismääräykset ja ohjeet.

– Jos buffet-tyyppinen tarjoilu on edelleen kielletty, teemme salaattiannokset valmiiksi ruokailijoita varten ja keittiöhenkilökunta annostelee kullekin lämpimän ruoan.

5. Käytä JHL-talossa vain opiskelijoille varattuja hissejä, kylkuväyliä ja wc-tiloja.

Yhden hengen huoneita  

Myös majoituksessa pyritään minimoimaan tartuntariski. Opiskelijat saavat ilman lisämaksua yhden hengen huoneen, jos hotellin varaustilanne sen suinkin sallii.

Jos yksittäismajoitus ei onnistu, henkilö saa siitä tiedon viimeistään kurssivahvistuksen yhteydessä.

– Silloin hän voi päättää, ottaako kahden hengen huoneen. Jos vastaus on kyllä, huomioidaan kurssilaisen toive huonekaverista, kertoo Hernesniemi.

6. JHL-opisto tarjoaa opiskelijoille yhden hengen huoneen ilman lisämaksua. Jos yksittäismajoitus ei hotellin varaustilanteen takia onnistu, saat tiedon siitä viimeistään kurssivahvistuksen yhteydessä.

Opiskelua, ruokailua ja majoitusta koskevat uudet turvallisuuskäytännöt pätevät myös opiston sivutoimipisteissä Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa sekä muussa alueilla tapahtuvassa koulutuksessa.

Riskiryhmille vain etänä

JHL-opiston toiminta käynnistyy elokuun alussa. Parin ensimmäisen viikon aikana opiskelijat voivat osallistua vain etäkoulutukseen, mutta kuun puolivälistä lähtien tarjolla on myös lähiopetuskursseja.

JHL_opiston kyltti
JHL-opisto avaa ovensa jälleen elokuussa.

Kukin opettaja ratkaisee kurssikohtaisesti, järjestääkö hän opetuksen lähi- vai etäopetuksena.

Mittavat turvajärjestelyt vaikuttavat siihen, kuinka lähiopetus käytännössä toteutuu.

– Tähän asti tavoitteena on ollut pyrkiä maksimoimaan pedagoginen vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden kesken sekä opiskelijoiden välillä. Jatkossa vuorovaikutuksessa pitää huomioida turvaetäisyydet, sanoo Hernesniemi.

Pienryhmätyöskentely todennäköisesti vähenee – tai ainakin se pitää järjestää totutusta poiketen. Lisäksi opiskelusta saattaa tulla ainakin väliaikaisesti opettajakeskeisempää kuin aiemmin.

7. Kasvomaskien käytöstä ei ole virallista suositusta, mutta maski antaa lisäsuojaa. Huomioi maskin käytössä Työterveyslaitoksen ohjeet.

– Itsenäisen työskentelyn yhdistäminen opetuskeskusteluun on yksi tapa mahdollistaa vuorovaikutus, ehdottaa apulaisrehtori.

Opetuksessa voidaan hyödyntää myös erilaisia oppimisalustoja, sähköisiä ryhmätyökaluja ja lähiopetuksen ja etäyhteyksien yhdistämistä.

– Kurssin vastuuopettaja saattaa olla luokassa opiskelijoiden kanssa ja vieraileva luennoitsija etäyhteyden päässä. Opetus ja vuorovaikutus sujuvat näinkin.

Tuntuva lovi budjettiin

Kevään kurssien peruuntuminen on tehnyt ison loven JHL-opiston budjettiin. Kyse on sadoista tuhansista euroista. Summa kostuu saamatta jääneistä opiskelijamaksuista ja valtionosuuksista.

Opisto hakee parhaillaan Opetushallituksen avustusta, joka korvaisi ainakin osan keväällä menetetyistä opiskelijamaksuista.

Opiskelijamaksuja suurempi merkitys on kuitenkin valtionosuuksilla, joita myönnetään yleensä vain toteutuneesta lähiopetuksesta. Koronan takia vapaata sivistystyötä koskevaa asetusta on muutettu, ja valtionosuutta on mahdollista saada elokuun loppuun asti myös etäopetuksena toteutettavista kursseista. Sen jälkeen saatetaan palata entiseen käytäntöön.

JHL-opiston rehtorin Anne Karjalaisen mukaan opiston taloudellinen tilanne ei ole katastrofaalinen mutta kuitenkin vakava – kuten muidenkin koronan takia kärsineiden kansanopistojen ja oppilaitosten.

– Mitä nopeammin voimme palata turvallisesti lähiopetukseen, sitä tukevampi on taloudellinen pohja, ja opiston toiminta voi jatkua entisessä laajuudessa, hän toteaa.