15.2.2018

JHL siunasi yksituumaisesti kuntien ja valtion sopimukset

JHL:n edustajisto hyväksyi kunta-alan työehtosopimukset lähes tyynen yksimielisesti. Vain yksi 120-päisen edustajiston jäsen ehdotti neuvottelutuloksen hylkäämistä. Valtiosektorin sopimus hyväksyttiin soraäänittä.

Kristian Karrasch ja Päivi Niemi-Laine

Neuvotteleminen on taitolaji, ja heiltä se sujuu. Kuvassa JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch ja puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Neuvotteleminen on kompromissien taidetta, ja tänään torstaina 15. helmikuuta koolla ollut edustajisto tuntui mieltäneen sen. Vaikka kunta-alan sopimukset eivät kaikilta osin edustajiston jäseniä tyydyttäneetkään, yleinen mielipide oli, että tällä kertaa neuvottelupöydästä saatiin, mitä saatavissa oli.

– Ei se lopputulos ainakaan valtakunnansovittelijan toimistossa paremmaksi muuttuisi, tuntui olevan yleinen mielipide salissa.

Paljon puoltajia

Valtaosa yli viisituntiseksi venyneestä kokouksesta kului neuvottelutulosten esittelyyn. Päätettävänä oli kolmen kunta-alan sopimuksen lisäksi valtion virka- ja työehtosopimus sekä Avainta-tes.

– Kun ensiuutiset neuvottelutuloksesta tulivat, olivat jäsenistön reaktiot etenkin Facebookissa, tuossa kaiken kansan tietotoimistossa, kriittiset. JHL on pettänyt meidät! Kun neuvottelutulokseen oli tutustuttu paremmin, muuttui ääni kellossa, totesi Helena Nieminen Tampereelta.

Teija Kaipio ja Suvi Ilminen

Teija Kaipio ja Suvi Ilminen Keski-Suomesta hyväksyivät kunta-alan työehtosopimukset hymyssä suin.

Yleistä tasoa noudattelevat palkankorotukset ja yksi sekalinjainen korotus olivat Niemisen mukaan jäsenistön mieleen.

– Itse annan suuren arvon myös luottamusmiesten ajankäyttöä ja korvauksia koskeville parannuksille sekä työsuojeluvaltuutetun aseman kohenemiselle. Niistä suuri kiitos neuvottelijoille.

Myös Suvi Ilminen ja Anita Vihervaara kannattivat omissa puheenvuoroissaan sopimuksen hyväksymistä. Pekka Hirvonen Helsingistä, Kari Hujanen Kirkkonummelta ja Jarno Strengell Mikkelistä olivat kriittisempiä, mutta päätyivät kuitenkin kannattamaan saatua neuvottelutulosta.

Vähän soraääniä

äänestyskuva

Koeäänestyksessä valtaosa liputti sopimuksen hyväksymisen puolesta.

Vain Martti Vaskonen Joensuusta esitti kunnallista virka- ja työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen hylkäämistä. Lisäksi hän olisi halunnut alistaa neuvottelutuloksen jäsenäänestykseen, mikäli hylkäämisesitys ei saisi kannatusta.

Kannatusta ei tullut, eikä jäsenäänestykseenkään ollut eväitä, koska liiton sääntöjen mukaan kunta-alan sopimukset hyväksyy tai hylkää liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä edustajisto.

Vaskonen esitti myös kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen ja kunnallisen teknisen henkilöstön työehtosopimuksen hylkäämistä. Esityksiä kannatti Marko Muraja Vantaalta.

Suoritetussa koeäänestyksessä Vaskosen hylkäämisesitys sai vain joitain hajaääniä. Niinpä edustajiston puheenjohtajan Sirkka-Liisa Kähärän nuijankopautus tarkoitti kunta-alan sopimusten hyväksymistä.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen edustajisto hyväksyi ilman soraääniä.

Kirkon sopimuskin valmistui

Kun edustajistokokous oli jo loppumaisillaan, tuotiin saliin juuri valmistunut kirkon alan neuvottelutulos. Se nostaa yleisessä palkkausjärjestelmässä täyttä työaikaa tekevien palkkoja 1.4. 2018 lukien 1,1 prosenttia (yleiskorotus). Samansuuruinen korotus tulee yleisen palkkausryhmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoihin.

Lisäksi kuluvan vuoden lomarahan maksamisen yhteydessä maksetaan erillinen 108 euron kertaerä. Se on kompensaatio julkisen sektorin 30 prosentin lomarahaleikkauksesta.

Vuoden 2019 yleiskorotus on 1,0 prosenttia (yleinen palkkausjärjestelmä).

Vuonna 2020 tulee maksuun 0,5 prosentin paikallinen järjestelyerä henkilökohtaiseen palkanosaan sekä 0,6 prosentin järjestelyerä henkilökohtaiseen palkanosaan ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.

Vastaavat korotukset maksetaan myös tuntipalkkauksen piirissä oleville.

Kirkon sopimuskausi on sama kuin kunnissa ja valtiolla eli 1.2.2018-31.3.2020.

Lisätietoa kirkon sopimuksesta löytyy tästä.