12.4.2021

JHL tarjoaa maksutta ainutlaatuisen osaamismerkin – 3 helppoa askelta: Näin sinusta tulee sisäilma-asioiden huippuosaaja

Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia. Niitä ratkoo pienessäkin kunnassa suuri joukko ihmisiä, joilla on keskenään erilaiset näkemykset. Liedon sisäilma-asioista vastaava Erja Valtonen suoritti JHL-opiston tarjoaman sisäilma-asiantuntijan osaamismerkin, eikä hänellä mene ongelmatilanteessa peukalo suuhun.

Koulunkäynninohjaaja, työsuojeluvaltuutettu Erja Valtosen sähköpostiluukkuun tupsahti joulun alla ainutlaatuinen tunnustus: sisäilma-asioiden osaamismerkki.

Osaamismerkin eteen Valtonen opiskeli sisäilma-asioita JHL-opiston etäopetuksessa neljän kurssin edestä, yhteensä kymmenen päivää. Sisäilma oli Valtoselle valmiiksi varsin tuttua viljaa muiden koulutusten ja kokemuksen ansiosta. Silti kurssit antoivat hänelle paljon uutta ja ajankohtaista tietoa.

Erja Valtonen on guru sisäilma-asioissa.

– Minulla oli hyvät pohjatiedot, mutta jokainen kurssi vahvisti niitä entisestään, hän sanoo.

Sisäilma-asiantuntijan osaamismerkki on yksi kolmesta JHL:n myöntämästä maksuttomasta osaamismerkistä. Merkit ovat tapa tehdä osaamisensa näkyväksi etenkin verkossa: ne voi liittää esimerkiksi Linkedin-profiiliin, työhakemukseen tai ansioluetteloon.

Työpaikan sisäilma-asiantuntija

  • hallitsee työsuojelutoimijan roolin
  • ymmärtää mittaamisen ja tulosten tulkinnan, kiinteistöjen kunnossapidon ja korjausten merkityksen sisäilma-asioissa
  • hallitsee yhteistyön työterveyshuollon kanssa.

Osaamismerkeistä voit lukea lisää JHL:n sivuilta. Tämän jutun lopussa kerrotaan, kuinka saat oman merkkisi.

JHL-opisto järjestää ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka suorittaneesta tulee sisäilma-asioiden superekspertti.

Sisäilmaongelmien ratkominen vaatii tietoa

Erja Valtonen on työskennellyt koulunkäynninohjaajana Liedon kunnassa vuodesta 1997. Ammattiyhdistystoiminnassa hän oli aktiivinen jo silloin, kun teki lukion jälkeen välivuositöitä telakalla. Nykyään hän on koulunkäynninohjaajien luottamusmies ja lisäksi toista kautta työsuojeluvaltuutettuna, toimialueenaan sisäilma.

Kun kunnan esihenkilö tekee sisäilmailmoituksen, se lähtee tiedoksi joukolle ihmisiä, joilla kullakin on roolinsa ongelmien korjaamisessa. Työsuojeluvaltuutettu on yksi näistä niin sanotuista avainhenkilöistä.

Lue lisää: Tässä ovat vuoden työsuojelutoimijat – Heidän ansiostaan työpaikalla on puhtaampi sisäilma ja parempi ilmapiiri

Tältä näyttää Erja Valtosen suorittama, JHL:n tarjoama sisäilma-asiantuntijan osaamismerkki.

Valtonen edustaa sisäilma-asioissa kaikkia Liedon kunnan noin 1 200 työntekijää. Hän on tärkeä lenkki prosessissa, joka parhaimmillaan johtaa sisäilmaongelmien tuloksekkaaseen käsittelyyn ja korjaamiseen.

– Esimerkiksi erään koulun sisäilma-asiat olivat pitkään esillä ja kertaalleen remontit jo saatiin päätökseen, mutta ne eivät tuottaneet toivottua tulosta. Nyt tilalle on vihdoin tulossa uusi koulurakennus, Valtonen kertoo.

Tiedon on kuljettava ja päätöksiä tehtävä. Osaamismerkin suorittaneella on siihen eväät.

Sisäilma-asioiden hallinta on kuumaa valuuttaa, sillä ongelmien ratkaiseminen on usein kimuranttia ja vaatii perehtyneisyyttä. Pienessäkin kunnassa kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijoita ja sisäilmatutkijoita, joilla voi olla toisistaan eroavia näkemyksiä ongelmista ja ratkaisuista. Kunnan puolelta mukana on työntekijöitä, työnantajia, työsuojeluvaltuutettu, koulu- ja työterveydenhuollon väkeä, vanhempainyhdistyksen edustajia, remontoijia, suunnittelijoita ja niin edelleen.

Tiedon on kuljettava saumattomasti ja päätöksiä on pystyttävä tekemään. Osaamismerkin suorittaneella on siihen eväät.

Lue lisää: 6 muutosta pelasti etäopiskelun – JHL-opisto keksi ainutlaatuisen tavan kouluttaa korona-aikana

Ainutlaatuinen osoitus osaamisesta

JHL:n tarjoama osaamismerkki on täysin uniikki – tiettävästi missään muualla ei ole mahdollista suorittaa vastaavaa. JHL-opisto otti järjestelmän käyttöön työsuojelukoulutuksessa vuonna 2020.

Osaamismerkin saaneen tiedot täyttävät tietyn vaatimustason. Pilottina sisäilma-asioiden osaamismerkissä oli Työpaikan sisäilma-asiantuntija -merkki.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii perehtyneisyyttä.

– Osaamismerkkien avulla oppilaitokset voivat kertoa osaamisesta, jota syntyy niiden koulutusohjelmissa, ja näin tukea opiskelijoidensa työllistämistä ja jatko-opiskelumahdollisuuksia, valaisee työsuojelukoulutuksen opettaja Tapani Eskola JHL-opistolta.

– Sisäilma-asiantuntijuusmerkin takana on sen verran tuhti opintokokonaisuus, että merkin saaja voi olla ylpeä osaamisestaan.

Aineisto on tukena jatkossakin

Osaamismerkki antaa monimutkaisen kokonaisuuden hallintaan erinomaiset valmiudet, Erja Valtonen kiittää.

– Kursseilla tuli lyhyessä ajassa paljon asiaa laidasta laitaan. Jokaisesta koulutuksesta sai materiaalit mukaan, Valtonen kertoo.

– Tieto on nyt aina saatavilla. Koneelta on helppo etsiä tarvitsemansa asiat.

Hän tallensi kaikki aineistot tietokoneelleen ja järjesti ne omiin kansioihinsa.

– Näin isoa tietomäärää ei voi muistaa ulkoa, mutta infopaketti on nyt aina saatavilla. Koneelta on helppo etsiä tarvitsemansa tieto ja palauttaa asioita mieleen.

Osaamismerkin suorittanut saa tuhdin tukun tietoa, lähtien perusasioista ja päätyen sisäilman ihmeellisen maailman kovaan ytimeen. Valtonen suosittelee kurssia myös aiheeseen aiemmin vihkiytymättömille. Vastaava paketti olisi tukenut häntä alkutaipaleella vähintään yhtä paljon kuin nyt.

– Kun sisäilma-asiat aikanaan osoitettiin minun tehtävikseni, tunsin itseni uuvatiksi. Jouduin usein googlaamaan, että ymmärsin, mistä nyt puhutaan. Nykyään on onneksi tiedon tuomaa itsevarmuutta sanoa asioista.

Valtonen tulosti osaamismerkin ja asetti sen arvoiselleen paikalle työhuoneeseensa.

– Osaamismerkki on koko ajan näkyvillä muistuttamassa siitä, että olen tehnyt paljon sisäilma-asioiden eteen ja kouluttautunut hyvin.

Uusia verkostoja ja vinkkejä omaan elämään

JHL-opiston sisäilma-asiantuntijan osaamismerkkiin tarvittavat kurssit antoivat Erja Valtoselle muun muassa seuraavat eväät.

Verkostot

– Etänäkin koulutukset oli onnistuttu järjestämään niin, että ihmisiin pääsi tutustumaan. Olen saanut ympärilleni verkostoa, jolta kysellä kokemuksia.

Kokonaiskuva

– Sisäilma-asioiden suuresta kokonaisuudesta on olemassa täysin erilaisia koulukuntia, jotka väittelevät keskenään esimerkiksi siitä, miten raja-arvoja tulkitaan. Se avasi tietoisuuttani siitä, miten isoista ja laajoista asioista on kysymys ja kuinka intohimoisia tutkijat ovat näkemyksissään sekä sitä, millaisessa ristiaallokossa luovivat sisäilma-asioissa toimivat ihmiset: rahoista päättävät tahot, rakennetutkijat sekä tilojen käyttäjät.

Muiden esimerkit

– Opin konkreettisten esimerkkien kautta, millaisia tapauksia muilla työpaikoilla on ollut ja millaisia hyviä ja huonoja käytäntöjä niissä on ilmennyt. Voin soveltaa näitä esimerkkejä omassa työssäni. Antoisaa oli myös, kun käsiteltiin sisäilmassa havaittavia haittatekijöitä ja niiden vaikutusta ihmisiin.

Viestintä

– Opin, miten ongelmatilanteessa tehdään hyvää viestintää – ja missä viestintä voi mennä mönkään. Liedossa viestintä on ollut hyvissä hanskoissa, joten muilla ilmenneistä ongelmista oli opettavaista kuulla.

Vinkit omaan elämään

– Sain eväitä omaankin elämääni, sillä sisäilma-asiat ovat minulle läheisiä myös työn ulkopuolella. Kuulun taloyhtiön hallitukseen, ja entisessä yhtiössäni todettiin pahoja ilmavuotoja ja villoihin päässyttä kosteutta. Ymmärsin jo silloin, ettei päälle voi vain lyödä uutta materiaalia, vaan vahingoittuneet rakennusmateriaalit pitää poistaa ja korjata vuotokohdat.

JHL-opiston kurssilla opiskellaan, kuinka viestit kulkevat tehokkaasti sisäilmakriisissä.