8.5.2020

JHL Työttömyyskassan hakemusten määrä kasvanut räjähdysmäisesti: Päivärahojen maksatus on sujunut ripeästi

Robotti auttaa purkamaan päivärahahakemusten ruuhkaa.

Työttömyyden kasvu ja etenkin koronarajoituksista johtuvat lomautukset näkyvät JHL Työttömyyskassassa päivärahahakemusten moninkertaistumisena. Käsittelyruuhkassa avustaa Esteri botti. Kassaan liittyy myös poikkeuksellisen paljon uusia jäseniä.

Ansiopäivärahahakemusten määrä on moninkertaistunut JHL Työttömyyskassassa maaliskuun lopun jälkeen. Vielä alkuvuodesta niin sanottuja alkavia päivärahahakemuksia tuli keskimäärin 200–250 viikossa, huhti-toukokuun vaihteessa tahti kohosi 1000–1 500:aan viikossa. Jatkohakemusten ja soviteltujen hakemusten määrissä ei ole tapahtunut oleellista muutosta suuntaan tai toiseen.

Päivärahan saajien määrä oli vielä maaliskuussa 2020 likimain samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta huhtikuun alussa kassassa tapahtui selvä käänne. Huhtikuussa ansiopäivärahaa maksettiin kaikkiaan 11 488 kassan jäsenelle. Se on noin 1 200 enemmän kuin huhtikuussa 2019.

Erityisen selvästi kasvoi lomautettuja määrä. Heitä oli kaikista huhtikuussa päivärahaa saaneista lähes 12 prosenttia. Viime vuoden huhtikuussa lomautettujen osuus päivärahan saajista oli alle neljä prosenttia.

Listätietoa JHL Työttömyyskassasta ja sen palveluista löydät juuri julkaistusta Työttömyysturvan perusopaasta 2020.

Käsittelytilanne edelleen hyvä

Vaikka alkavien ansiopäivärahahakemusten määrä onkin lisääntynyt, niiden käsittelytilanne on toistaiseksi erittäin hyvä. Tänään 8. toukokuuta ovat käsittelyssä 26. huhtikuuta saapuneet hakemukset, eli päiväraha saadaan maksuun alle kahdessa viikossa sen saapumisesta.

Soviteltujen osalta käsittelyaika on seitsemän päivää, ja käsittelijätyötä vaativat jatkohakemukset hoituvat viidessä päivässä.

Valtaosa hakijoista saa päivärahansa maksuun tililleen kolmessa päivässä. Tämä johtuu siitä, että niistä noin 11 500:sta kuukausittain hakemuksensa jättävästä suurin osa on kokonaan työttömiä. Nämä hakemukset käsitellään automaattisesti, jolloin ne ovat maksussa todella nopeasti.

Muiden hakemusten käsittely on hitaampaa, koska ne vaativat käsittelijän työpanoksen.

– Kassan henkilökunta on tehnyt työtä näissä poikkeusoloissa todella hyvällä asenteella. Kaikilla on yhteinen tavoite varmistaa jäsenillemme mahdollisimman nopea päivärahojen maksatus, kertoo työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen.

kassan johtaja Pasi Koskinen
JHL Työttömyyskassan johtaja Pasi Koskisen mukaan kassaan palkataan lisää työntekijöitä.

Esteri botti riensi apuun

Myös hakemusten käsittelyprosesseja on tarkennettu. Lisäksi käsittelyä avustamaan on otettu uusia tekniikoita, uusimpana niistä vapun edellä aloittanut robotti Esteri botti.

– Työuransa alussa robotti auttoi hakemusten lajitteluprosessissa, mutta sille on opetettu lisää temppuja, ja tästä päivästä alkaen se osallistuu lomautushakemusten käsittelyyn. Sen ansiosta etuuskäsittelijöiden aikaa vapautuu vaativampiin työvaiheisiin.

Koskinen ennakoi, että täysin oppineena Esteri botti nopeuttaa päivärahahakemusten käsittelyä huomattavasti.

Ennakkomaksu takaa perusturvan

Työttömyysturvaa koskevaan lainsäädäntöön on tehty kevään aikana nopealla tahdilla väliaikaisia muutoksia, ja lisää on vielä odotettavissa.

– Henkilökunnan kouluttaminen uusiin muutoksiin ja niiden vaatimiin uusiin tietojärjestelmiin hakemustulvan keskellä on tuonut oman haasteensa, mutta toistaiseksi siinä on onnistuttu, sanoo Koskinen.

Kassan johtaja kuitenkin ennakoi, että hakemusten käsittelyajat tulevat toukokuun aikana jonkin verran venymään.

– Kokonaan rahatta kassan jäsenet eivät kuitenkaan jää, hän rauhoittelee.

Työttömyysturvaan tehtävien muutosten ansiosta saadaan todennäköisesti jo ennen kesää käyttöön päivärahan ennakkomaksu. Tällöin kokonaan työttömille tai lomautetuille voidaan käsittelyajan pidentyessä maksaa peruspäivärahan suuruinen osa ansioturvasta jo hakemusten saapumisvaiheessa. Loppuosan henkilö saisi sitten, kun hakemus on saatu kokonaan käsiteltyä.

– Näin voidaan taata jonkinlainen toimeentulo suurelle osalla päivärahan hakijoista sinä aikana, kun hakemus odottaa käsittelyvuoroaan, Koskinen kertoo.

JHL Työttömyyskassa tiedottaa ennakkomaksun etenemisestä nettisivuillaan.