5.4.2018

JHL:n työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen: Aktiivimalli vaikuttaa leikkurilta

JHL:n työttömyyskassan johtaja Pasi Koskisen mukaan aktiivimalli ei ole lisännyt alkuvuoden aikana työssäoloa, vaan soviteltua päivärahaa saavien osuus on alkuvuodesta käytännössä sama kuin vuotta aiemmin.

Monet työttömät elävät parhaillaan jänniä aikoja, kun työttömyyskassoissa ja Kelassa tulkitaan, onko aktiivisuusmallin aktiivisuusehto tullut täytetyksi vai leikataanko hakijan etuuksia mallin edellyttämän 4,65 prosentin verran. Kelan alustavien tilastojen mukaan aktiivisuusmalli ei ole juurikaan lisännyt työntekoa, vaan vain noin puolet peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista työnhakijoista on tänä ajanjaksona täyttänyt aktiivimallin aktiivisuusehdon. Ehdon täyttääkseen työnhakijan on pitänyt tehdä 65 päivän tarkastelujakson aikana yhteensä 18 tuntia palkkatöitä, ansaita 241 euroa yrittäjätuloa tai osallistua viisi päivää TE-palveluiden järjestämään työllistämistä edistävään palveluun.

Kovinkaan paljon paremmilta eivät näytä myöskään JHL:n työttömyyskassan tilastot.

─ JHL:n työttömyyskassasta saa soviteltua päivärahaa, jos tekee esimerkiksi osa-aikatyötä tai keikkatöitä. Soviteltua päivärahaa saavien määrä on alkuvuodesta 2018 käytännössä sama kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Ei ole siis nähtävissä, että aktiivimalli olisi lisännyt töissä käyntiä. Se vaikuttaa siis leikkurilta, toteaa JHL:n työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen.

Linja testataan valituksilla

Koskisen mukaan aktiivimallin ehdot ovat herättäneet paljon kysymyksiä, joihin on vastattu myös JHL:n työttömyyskassassa. Epäselvyyttä on muun muassa siitä, minkälainen työ tai koulutus kerryttää aktiivisuusehtoa. Koskinen uskookin, että päätöksistä tehtyjen valitusten määrä lisääntyy selkeästi.

─ Osa hakijoista tulee yllättymään, kun heidän toimintansa ei olekaan täyttänyt aktiivisuusehtoa. Valitusten kautta testataan linjaa siitä, mikä kerryttää ehtoa ja mikä ei.

Työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen uskoo joidenkin yllättyvän siitä, ettei oma toiminta olekaan täyttänyt aktiivisuusehtoja.

Koskisen mukaan aktiivimalli teettää työttömyyskassassa ylimääräistä selvitystyötä.

─ Tämä tulee näkymään jossain määrin käsittelyaikojen pidentymisenä. Lisääntyvään työmäärään on kuitenkin varauduttu automatisoimalla työprosesseja sekä rekrytoimalla lisää henkilökuntaa.

Koko vuoden 2017 aikana kaiken kaikkiaan noin 32 500 jäsentä sai päivärahaa JHL:n työttömyyskassasta. Helmikuussa 2018 päivärahaa sai yhteensä 13 667 jäsentä. Heistä noin 3 600 sai soviteltua päivärahaa.

Työttömyyskassan sivuilta löydät vastauksia aktiivimallista usein kysyttyihin kysymyksiin.