1.6.2022

”Juhlin vasta, kun tuomio on lainvoimainen” – Hovioikeus: Suomen Punainen Risti antoi pakolaisohjaaja Resul Erdalille laittomat potkut

SPR tarjosi Resul Erdalille määräaikaista työsopimusta muttei irtisanonut hänen vakituista työsuhdettaan. Sekä Pohjanmaan käräjäoikeus että Vaasan hovioikeus tuomitsivat menettelyn lainvastaisena. – Odotan, että asialle pannaan piste. Oikeuden pitää toteutua, sanoo Erdal.

Suomen Punainen Risti kutsui Resul Erdalin yhteistoimintaneuvotteluihin kesäkuussa 2017. Närpiössä asuva Erdal oli vakituisessa työssä pakolaisten ohjaajana yksikössä, jonka SPR oli nyt sulkemassa. Yksikkö kuului SPR:n ruotsinkieliseen Pohjanmaan piiriin (Finlands Röda Kors, Österbottens distrikt).

Työnantaja antoi JHL:läiselle Erdalille kaksi vaihtoehtoa: joko hänet irtisanottaisiin tai palkattaisiin toiseen yksikköön puoleksi vuodeksi määräaikaisella sopimuksella.

– Työntekijänä sitä luulee voivansa luottaa työnantajaansa.Resul Erdal, JHL:n jäsen

Erdal allekirjoitti myöhemmin määräaikaisen sopimuksen, mutta SPR ei koskaan irtisanonut hänen vakituista työsuhdettaan.  Varoituskellot alkoivat soida jälkikäteen. Syksyllä 2017 Erdal otti yhteyttä JHL:n Pohjanmaan aluetoimistoon.

– Hän pohti, onko kaikki mennyt kuten pitää. Totesin melko nopeasti, että ei ollut, sanoo aluetoiminnan asiantuntija Margot Nyroos.

Motiivi kirjoitti tapauksesta maaliskuussa 2021 (ruotsiksi). Svenska Yle julkaisi 6. kesäkuuta 2022 kaksi aihetta käsittelevää juttua (ruotsiksi). Jutut löydät täältä ja täältä.

SPR:n olisi pitänyt tietää paremmin

Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan vakituisen työsuhteen lopettamiseen ei ollut taloudellisia tai tuotannollisia perusteita, koska organisaation sisällä oli Erdalille sopivia työtehtäviä.

Lisäksi työnantaja ei käynyt työntekijän kanssa yhteistoimintaneuvotteluja yhteistoimintalain kahdeksannen luvun mukaisesti.

”SPR on vuosien varrella ja etenkin vuonna 2017 käynyt useita yhteistoimintaneuvotteluja. Niinpä järjestön pitäisi olla hyvin perillä menettelytavasta”, käräjäoikeus totesi tuomiossaan 15. tammikuuta 2021.

Vaasan hovioikeuden mielestä SPR toimi huolimattomasti ja siten yhteistoimintalain vastaisesti. Resul Erdalin olisi pitänyt saada paikkansa pitävät tiedot juridisesta asemastaan ja oikeuksistaan yt-neuvotteluissa kesällä 2017.

Hovioikeus oli käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä: työnantaja syyllistyi laittomaan irtisanomiseen. Hovioikeus otti tuomiossaan lisäksi huomioon, että lain mukaisen työoikeudellisen sääntelyn tarkoitus on suojata työntekijöitä. Tämä vähentää työnantajan ja työntekijän keskinäistä liikkumavaraa.  

”SPR on huolimattomuudessaan menetellyt yhteistoimintalain vastaisesti, kun se ei heinäkuun 2017 neuvotteluissa antanut Erdalille oikeita tietoja hänen juridisesta asemastaan ja oikeuksistaan, eikä käynyt yhteistoimintaneuvotteluja ennen Erdalin työsuhteen päättämistä 31.12.2017”, Vaasan hovioikeus kirjoittaa tuomiossaan 11. toukokuuta 2022.

Käräjä- ja hovioikeus lähes yksimielisiä

Käräjäoikeus määräsi SPR:n ruotsinkielisen Pohjanmaan piirin maksamaan yhteensä noin 35 000 euroa korvauksia.  Summaan sisältyivät oikeudenkäyntikulut, korvaus laittomasta irtisanomisesta sekä hyvitys siitä, että työnantaja ei kaikilta osin ollut noudattanut yhteistoimintalakia.   

Käräjäoikeus päätti, että Erdalille maksettaisiin noin 8 000 euron hyvitys. Hovioikeus alensi summan 5 000 euroon korkoineen. Muilta osin käräjäoikeuden tuomio pysyi samanlaisena.

–  Työnantaja yritti oikaista irtisanomis- ja yhteistoimintamenettelyssä.Tarja Terävä, JHL:n lakimies

Punaisen Ristin ruotsinkielinen Pohjanmaan piiri määrättiin lisäksi maksamaan Resul Erdalin oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa, 5 953 euroa lain mukaisine viivästyskorkoineen.

JHL:n lakimies Tarja Terävä on tyytyväinen hovioikeuden päätökseen, joka totesi JHL:n olevan oikeassa kaikissa keskeisissä kohdissa.

–  Työnantaja yritti oikoa irtisanomis- ja yhteistoimintamenettelyssä. Prosessin olisi pitänyt noudattaa tiettyä kaavaa, ja Erdalin olisi pitänyt saada täsmälliset ja oikeat tiedot oikeuksistaan.  Irtisanomisen riitauttamiseen oli hyvät perusteet, Terävä toteaa.

Lue lisää: Työtuomioistuimen odotettu ratkaisu: JHL:n palomiesviisikko saa yhteensä puolen miljoonan euron palkkasaatavat

Hyvää tukea JHL:stä

Päätös tuntuu hyvältä myös Resul Erdalista.

–  Käräjäoikeuden päätös oli parempi minun kannaltani, mutta korvauksen suuruus ei ole minulle olennainen.  Tärkeintä on, ettei työnantaja enää toista virheitään. Nyt kävi ilmi, että työnantaja on toiminut väärin.

Erdalilla on työntekijöille neuvo: ota aina yhteyttä ammattiliittoon ennen kuin allekirjoitat minkäänlaista sopimusta.

Viimeiset viisi vuotta työriita ja tuomioistuinprosessi ovat olleet jatkuvasti hänen ajatuksissaan.

– Se on kuormittanut psyykeäni ja yleisterveyttäni. Kärsivällisyyttäni on koeteltu ja olen menettänyt matkan varrella monta kaveria, Erdal sanoo.

– Kärsivällisyyttäni on koeteltu ja olen menettänyt matkan varrella monta kaveria.Resul Erdal, JHL:n jäsen

Erdal kertoo saaneensa JHL:ltä hyvää tukea. Hän lähettää erityiskiitokset Margot Nyroosille Pohjanmaan aluetoimistoon. Toisaalta hän uskoo, että olisi vienyt asian eteenpäin myös ilman liiton tukea.

– Oikeuden pitää toteutua. Työntekijänä sitä luulee voivansa luottaa työnantajaansa, etenkin EU-maassa. En osannut kuvitella, että jotain tällaista voisi tapahtua Suomessa, Erdal sanoo.

Erdal aikoo juhlia oikeuden toteutumista – mutta vasta kun tuomio on lainvoimainen. Vastapuoli voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta 11. heinäkuuta asti.

Artikkelia muokattu 6. kesäkuuta 2022 kello 11: lisätty linkit Svenska Ylen juttuihin.