25.5.2021

Kahden JHL:läisen lastenhoitajan vuosien piina sai sinetin: KKO:n mukaan työntekijät eivät syyllistyneet huolimattomuuteen tai vammantuottamukseen päiväkotilapselle

kiipeilyteline ja nuija

Korkein oikeus on hylännyt kahden päiväkotilapsista huolehtineen JHL:läisen lastenhoitajan syytteet vammantuottamuksesta. Työntekijöiden ei katsottu toimineen myöskään huolimattomasti. Samalla korkein oikeus vapautti hoitajat ja heidän työnantajansa Hämeenlinnan kaupungin korvausvelvollisuudesta.

Tapaus juontaa hämeenlinnalaisen päiväkodin pihalla syyskuussa 2016 sattuneeseen tapaturmaan.

Tapahtuma-aikana 4-vuotias lapsi oli ollut leikkimässä eri tasoja käsittäneen piharakennelman alatasolla, kun toisen lapsen kuljettama puunkappale oli pudonnut leikkitasanteen kaiteelta.

Lapsen kertoman mukaan kalikka oli osunut häntä päähän ja polveen. Polvessa oli mustelma mutta muuten tapahtuman kulku jäi epäselväksi, sillä kaksi pihalla ollutta hoitajaa ei nähnyt sitä.

Lastenhoitajat saivat kuitenkin syytteen vammantuottamuksesta. Syytteen mukaan he olivat huolimattomuuttaan jättäneet riittävällä tavalla valvomatta, että lasten leikki ja leikkivälineet eivät aiheuta vaaraa tai vahinkoa lapsille. Tämän takia lapsi oli saanut vasempaan polveen kookkaan mustelman ja lievän aivotärähdyksen, josta oli aiheutunut lievä aivovamma.

Hoitajien lisäksi syytteen sai myös heidän esimiehensä.

Hovi yhtä mieltä, KKO toista

Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi syytteet ja vanhempien korvausvaatimuksen. Sen mielestä kyse oli tapaturmasta, josta ei voitu asettaa työntekijöitä rikosoikeudelliseen vastuuseen. Käräjäoikeuden mukaan ei ollut myöskään täyttä varmuutta siitä, että puukalikka osui lasta päähän ja aiheutti mahdollisen aivotärähdyksen.

Turun hovioikeus äänesti asiasta ja päätyi toiseen ratkaisuun. Se tuomitsi hoitajat vammantuottamuksesta 15 päiväsakkoon. Hovioikeuden mielestä lapsen oma kertomus ja lääkärilausunto vahvistivat sen, että kalikka osui lapseen.

Hoitajien pitkä piina päättyi korkeimman oikeuden ratkaisuun.

Lopullinen sinetti pitkälle oikeusprosessille saatiin viime viikon perjantaina 21. toukokuuta, kun korkein oikeus vapautti hoitajat ja Hämeenlinnan kaupungin kaikista syytteistä ja korvausvastuusta.

Sekä kantajan että vastaajien oikeudenkäyntikulut KKO määräsi valtion maksettavaksi. Lastenhoitajien työsuhteet Hämeenlinnan kaupungilla ovat jatkuneet keskeytyksittä koko oikeusprosessin ajan. Kumpikin hoitaja sai oikeusapua omalta ammattiliitoltaan JHL:ltä.

Kaksi hoitajaa, yhdeksän lasta

Tapahtumahetkellä kaksikolla oli valvottavana yhdeksän iältään 1-4-vuotiasta lasta. Toinen hoitaja oli käynyt tarkistamassa leikkirakennelmassa meneillään olleen kolmen pojan leikin noin viittä minuuttia ennen tapahtumaa ja todennut sen rauhalliseksi.

lasten hiekkalaatikko
Mikä on varhaiskasvatuksen henkilökunnan vastuu, kun lasten leikeissä sattuu vahinko tai tapaturma? Sitä kolme oikeusastetta joutui pohtimaan.

Sen jälkeen hoitaja oli siirtynyt selvittämään muiden lasten riitaa noin kymmenen metrin päähän leikkirakennelmasta. Samaan aikaan toinen hoitaja oli keinuttanut yksivuotiaita hiukan lähempänä tapahtumapaikkaa.

Kumpikaan ei nähnyt kalikan putoamista, mutta he havahtuivat kopsahdukseen ja lapsen itkuun ja menivät auttamaan häntä.

KKO arvioi ja puntaroi

Korkein oikeus käsitteli asian poikkeuksellisesti suullisesti. Samalla se arvioi tapahtumien kulkua ja siitä esitettyä näyttöä sekä puntaroi hoitajien huolellisuusvelvoitetta ja vastuuta tapahtuneesta.

Puukalikoita oli käytetty kyseisen päiväkodin pihaleikeissä useita vuosia. KKO:n mielestä oli näytetty kiistattomasti toteen, että kalikka oli osunut lapseen. Sen sijaan oli jäänyt epäselväksi, mihin se oli osunut. Syyttäjän aineistoon ei sisältynyt magneetti- tai muita kuvia, joista mahdollinen vamma olisi voitu todentaa.

KKO ratkaisi asian poikkeuksellisesti suullisessa käsittelyssä.

Epäselväksi jäi myös se, kuinka painava kalikka oli ja miltä korkeudelta se putosi.

Hoitajien rikosoikeudellisen vastuun kannalta korkein oikeus piti tärkeänä arvioida heidän työssään noudattamaa huolellisuutta sekä tilanteen ominaispiirteitä. Huolellista on sellainen menettely, mitä kyseisessä tehtävässä olevalta on voitu vallinneissa olosuhteissa edellyttää. Tämän jälkeen oli vielä ratkaistava, poikkesiko vastaajien menettely huolelliseksi katsottavasta tavasta, ja jos poikkesi, poikkesiko se siinä määrin, että menettelyä voidaan pitää moitittavana.

Ei tapahtunut laiminlyöntiä

Kyseisessä tapauksessa lasten turvallisuuden valvominen oli kahden hoitajan vastuulla. Hoitajien huolellisuusvelvollisuutta korosti KKO:n mukaan se, että lapset olivat pieniä.

Koska hoidettavana oli yhdeksän lasta, oli oikeuden mukaan selvää, että pihaleikkien luonteen ja lasten lukumäärän takia hoitajat eivät voineet olla koko ajan jokaisen lapsen vieressä, eikä heidän tarvinnutkaan olla.

KKO:n mielestä hoitajat eivät laiminlyöneet valvontavastuutaan, eivätkä toimineet tilanteessa huolimattomasti.

– Ratkaisu täsmentää rajanvetoa huollisuusvelvoitteen ja tuottamuksellisuuden välillä.Kati Piipponen

JHL:n lakimies Kati Piipponen pitää KKO:n ratkaisua oikeana.

– Vallinneiden olosuhteiden perusteella voi todeta, että kyse oli tapaturmasta eikä tuottamukseen perustuvasta teosta. Sellaisesta ei tule myöskään rangaista, hän sanoo.

Lastenhoitajat ja varhaiskasvatuksen opettajat joutuvat usein hankaliin tilanteisiin työssään. Piipposen mielestä KKO:n ennakkoratkaisu on tervetullut, sillä tuomio täsmentää rajanvetoa huolellisuusvelvoitteen ja tuottamuksellisuuden välillä.