27.9.2019

Käräjäoikeus: Attendo rikkoi lakia – Hoivayhtiö maksoi samasta työstä eri palkan, lähihoitajille 30 000 euron palkkasaatavat

Attendo maksoi eri palkan samasta työstä. Kuvassa kolikkopinoja.

Hoivapalveluyhtiö Attendo on tuomittu maksamaan seitsemälle lähihoitajalle tuntuvat palkkasaatavat. Yksi heistä on JHL:n jäsen.

Oulun käräjäoikeus on tehnyt merkittävän päätöksen työntekijöiden hyväksi. Käräjäoikeuden mielestä Attendo-hoivapalveluketjuun kuuluva yhtiö rikkoi työsopimuslakia, kun se maksoi kahdelle lähihoitajalle parempaa palkkaa kuin samaa työtä tehneille seitsemälle muulle hoitajalle.

Palkkaero muodostui paikallisesta erästä ja henkilökohtaisesta palkanosasta, runsaasta 50 eurosta kuukaudessa.

Attendo maksoi eri palkan samasta työstä. Kuvassa Attendon logo.
Oulun käräjäoikeus tuomitsi Attendon maksamaan tuhdit palkkasaatavat lähihoitajille.

Työnantaja ei myöskään pyrkinyt korjaamaan hoitajien palkkoja samalle tasolle, vaan antoi tilanteen jatkua seitsemän vuotta.

Kaikki yhdeksän hoitajaa työskentelivät Attendo-konserniin kuuluvassa hoivakodissa Oulussa.

Koko konsernin palveluksessa on noin 7 000 lähihoitajaa. He työskentelevät noin sadassa konsernin tytäryhtiössä ja niiden 400 toimintayksikössä.

Lue lisää: Keski-Uusimaa mylläsi soten – työntekijöitä kalvaa epävarmuus tulevasta: ”Semmoinen soppa, että tulee itkua ja hammasten kiristystä”

Palkkaeroihin ei perusteltua syytä

Työnantaja perusteli kahden hoitajan parempaa palkkaa sillä, että nämä olivat siirtyneet yhtiön palvelukseen liikkeen luovutuksella.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Tällöin työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät uudelle omistajalle.

Käräjäoikeuden mielestä kyse oli kuitenkin konsernin sisäisestä siirrosta. Tämä johtui siitä, että kaksi hoitajaa oli siirtynyt Attendo-ketjun sisällä yrityksestä toiseen. Sisäisiin siirtoihin ei sovelleta liikkeen luovutuksen periaatteita.

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti.

Seitsemän lähihoitajan ja heidän paremmin palkattujen kollegoidensa tehtävissä ja työsuorituksissa ei myöskään ollut eroa. Siksi erisuuruisiin palkkoihin ei ollut lakiin perustuvaa hyväksyttävää syytä, vaan Attendo loi ja ylläpiti palkkaeroa omalla menettelyllään.

Työsopimuslain 2 luvun 2 §:n mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Tämä tarkoittaa sitä, että samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka ja palkanlaskennan ja sen määräytymisperusteiden tulee olla samanlaisissa töissä yhtenevät.

Parista tonnista viiteen tuhanteen

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Attendo joutuu maksamaan kanteen jättäneille seitsemälle hoitajalle maksamatta jääneet palkanosat korkoineen. Summat vaihtelevat noin 2 000 eurosta runsaaseen 5 000 euroon sen mukaan, miten kauan kunkin perusteeton palkkaero kahteen verrokkihoitajaan oli kestänyt.

Lisäksi yhtiö joutuu korvaamaan seitsemän lähihoitajan oikeudenkäyntikulut.

Yksi kanteen jättäneistä hoitajista on JHL:n jäsen.

– Lopputulosta voi pitää hyvänä.

– Lopputulosta voidaan pitää hyvänä, kommentoi JHL:n juristi Kati Piipponen.

Kaikki seitsemän lähihoitajaa työskentelevät edelleen kyseisessä Attendo-ketjun hoivakodissa. Sen sijaan kaksi enemmän ansainnutta on siirtynyt ketjun muihin hoivakoteihin.

Käräjäoikeuden päätös annettiin 20. syyskuuta 2019. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa.