6.4.2021

Käräjäoikeus: Korkeasaaren eläintarha rikkoi tasa-arvolakia – Kokematon mies valittiin eläintenhoitajaksi, kokenut nainen ei saanut edes kutsua haastatteluun

Naishakijalla oli monen vuoden ajalta kokemusta villieläinten hoidosta Korkeasaaressa. Silti eläintenhoitajaksi valittiin villieläinkokemusta vailla ollut mies. Korkeasaari perusteli valintaa koneenkäyttötaidolla, jota ei kuitenkaan mainittu työnhakuilmoituksessa kelpoisuusehtona.

Käräjäoikeus on tuominnut Helsingissä sijaitsevan Korkeasaaren eläintarhan noin 16 000 euron hyvityksiin JHL:n jäsenelle tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain rikkomisesta. Tuomio koskee työntekijän rekrytointia alkuvuodesta 2018.

Haettavana oli määräaikainen eläintenhoitajan sijaisuus. Yksi hakijoista oli nainen, joka on työskennellyt Korkeasaaressa monta vuotta ja on koulutukseltaan tarhaeläintenhoitaja.

Korkeasaaren eläintarha ketjutti JHL:n jäsenen määräaikaisuuksia ja sitten jätti hänet kutsumatta työhaastatteluun.

Nainen ei saanut edes kutsua työhaastatteluun. Korkeasaari valitsi tehtävään miehen, jolla oli työkokemusta maatiloilta ja maatalousalan perustutkinto eläintenhoidosta mutta ei työkokemusta villieläimistä.

Nainen on työskennellyt Korkeasaaressa määräaikaisuuksien perusteella useita vuosia. Lisäksi hän on työskennellyt Fallkullan kotieläintilalla Helsingissä. Hän katsoi olevansa tehtävään valittua miestä pätevämpi.

Lue lisää: Kirkkonummi tuomittiin maksamaan JHL:läiselle 45 000 euroa tasa-arvolain rikkomisesta – Ainoaa naista ei huolittu päivystysrinkiin

Korkeasaari kiistää syrjinnän

Naisella oli hakuprosessin aikana vireillä määräaikaisten työsopimusten ketjuttamista koskeva kanne Helsingin käräjäoikeudessa. Tuossa oikeudenkäynnissä työnantaja katsoi, että kotieläintilan työtä ei voinut rinnastaa Korkeasaaren eläintenhoitajan työhön, koska siellä työtä tehtiin villieläinten parissa. Kuitenkin työpaikkaan valittiin mies, jolla ei ollut työkokemusta villieläimistä. 

Korkeasaari ei pystynyt perustelemaan, miksi jätti ansioituneemman hakijan kutsumatta haastatteluun.

Korkeasaari perusteli miehen valintaa tämän koneenkäyttötaidoilla, mutta hakuilmoituksessa koneenkäyttöä ei mainittu kelpoisuuskriteerinä. Nämä taidot mainittiin eduksi luetaan -kohdassa. Hakuilmoituksen mukaan kelpoisuusehtona oli eläintenhoitajan tai vastaavan luonnonvara-alan koulutus sekä työssä hankittu riittävä perehtyneisyys.

Käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että kantaja on tehtävään valittua hakijaa ansioituneempi. Korkeasaari ei käräjäoikeuden mukaan pystynyt perustelemaan sitä, miksi ansioituneempi hakija jätettiin kutsumatta haastatteluun.

Työnantaja ei pystynyt osoittamaan menettelylleen hyväksyttäviä syitä. Käräjäoikeus katsoi Korkeasaaren kohdelleen naishakijaa epäsuotuisammin kuin muita hakijoita vireillä olleen, määräaikaisuuksia koskevan työsuhderiidan vuoksi.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Korkeasaari on valittanut päätöksestä, joten seuraavaksi asia etenee hovioikeuteen.