26.10.2023

Kattava lehtimainoskierros, tukihenkilö henkilökohtaisille avustajille JHL:n edustajisto käsitteli syyskokouksessaan 17 aloitetta, näin niille kävi

JHL:n edustajisto käsitteli 17 aloitetta

Milloin edustajiston syyskokous tulisi järjestää? Tulisiko kaikkien saada majoittua yön yli kestävissä koulutuksissa? Mitä tehdään jäsenkalenterille? Muun muassa nämä aloitteet ammattiliitto JHL:n edustajisto ratkaisi syyskokouksessaan.

Ammattiliitto JHL:n edustajisto kokoontui Helsingissä syyskokoukseensa 25.–26. lokakuuta. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin päätti muun muassa tulevan vuoden budjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Lue lisää: JHL:n edustajisto kokoontui uhmakkaissa tunnelmissa: ”Toimitaan niin, että Orpo nukkuu yönsä huonosti”

Lisäksi edustajisto sai eteensä kaikkiaan 17 aloitetta, joiden kohtalosta se päätti. Ne käsiteltiin kuutenatoista aloitteena, koska jäsenkalenterin säilyttämistä esitettiin kahdessa aloiteessa. Aloitteiden määrä on iso mutta selkeästi pienempi kuin keväällä, jolloin edustajiston eteen tuotiin huimat 27 aloitetta.

Näin aloitteille kävi edustajistossa.

1 Edustajiston syyskokouksen aikataulua on muutettava

Aloite: Edustajiston syyskokous pidettävä muulloin, kun koulujen syyslomaviikolla tai ainakin vuorovuosin eri alueiden syyslomaviikoilla.

Tekijä: Edustajiston jäsen Jarno Strengell

Sanottua: ”Kannatan Jarno Strengellin tekemää aloitetta. Edustajiston syyskokouksen ajankohta on vaikeuttanut perheiden loma-aikojen ja vuosilomavapaiden hakemista.” Marjut Sormunen, Ii

Vastaus: Kokouksen aikataulua ei muuteta

Syyskokous pidetään jatkossakin lokakuun loppupuolella, jotta käsiteltävien asioiden valmisteluun jää riittävästi aikaa. Vuoden 2024 edustajiston syyskokous voidaan viikolla 44, joka ei ole koulujen syyslomaviikko.

2 Edustajiston päätösvalmisteluvaliokunta on lakkautettava

Aloite: Edustajiston päätösvalmisteluvaliokunnan toiminta lopetetaan, koska se vie aikaa eikä sen ehdotuksista ehditä keskustella.

Tekijä: Edustajiston jäsen Jarno Strengell

Vastaus: Päätösvalmisteluvaliokunnan työtä tarvitaan jatkossakin

Päätösvalmisteluvaliokunnan toiminta on sujuvoittanut edustajiston kokouksia, ja pääsääntöisesti valiokunnan valmistelema esitys on hyväksytty kokouksen päätökseksi.

On tarkoituksenmukaista valita edustajiston kokouksessa jatkossakin erillinen päätösvalmisteluvaliokunta.

3 Kaikille yhdenvertainen yöpymisoikeus

Aloite: Parannetaan yhdenvertaisuutta JHL-liitossa takaamalla kaikille jäsenille yhtäläinen yöpymisoikeus myös pääkaupunkiseudun tilaisuuksissa.

Tekijä: Edustajiston jäsen Timo Lautaniemi

Sanottua: ”Liiton jäseniä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttyjä perusteluja. Hienoa, että liiton hallinnossa kaikki ovat samanarvoisessa asemassa. Haastan meitä huolehtimaan ja parantamaan huonommassa asemassa olevien asemaa. Parempia ja hedelmällisimpiä keskusteluja käydään usein silloin, kun osa opiskelijoista on jo pois.” Timo Lautaniemi Helsinki

Vastaus: Yöpymisoikeutta kokeillaan vuonna 2025, hallituksen ja edustajiston kokouksissa käyttöön jo vuonna 2024.

Vuoden 2025 aika kokeillaan, kuinka suuri määrä koulutuspaikkakunnalla asuvista kurssilaisista majoittuu useampipäiväisten kurssien aikana ja kuinka merkittävät kustannukset siitä tosiasiallisesti syntyy. Majoitusoikeus rajataan pois, jos selkeä syy, esim. valtionrahoitusosuus, estää.

 Vuoden 2024 aikana poikkeukset käytäntöön tehdään edelleen rehtorin päätöksellä tapauskohtaisesti poiketa nykykäytännöstä.

Hallituksen ja edustajiston kokouksissa majoitusoikeus laajennetaan koskemaan kaikkia hallinnon jäseniä vuoden 2024 alusta lähtien.

Piirroskuva hotellihuoneesta

4 Liitolta tulevat korvaukset eriteltävä paremmin

Aloite: Liitolta yhdistyksille tulevat korvaukset pitäisi eritellä niin, että maksutapahtumat pystytään kohdentamaan paremmin tiettyyn koulutukseen/tapahtumaan.

Tekijä: Lahden JHL ry 048 ja Lahden seudun teknisen alan työntekijät JHL ry 204

Vastaus: Toimiin on jo ryhdytty

Toimenpiteisiin on jo ryhdytty ja tiliotteelle saadaan aiempaa enemmän informaatiota. Tiliotteiden viestikenttä on kuitenkin rajattu 140 merkkiin, mikä osaltaan rajoittaa viestintämahdollisuuksia.

JHL:ltä tulevat maksupalautukset pyritään erittelemään jatkossa tarkemmin.

5 A ja B Jäsenkalenterin lopettaminen

Aloite: Maksuton jäsenkalenteri on turvattava myös tulevina vuosina sitä haluaville jäsenille.

Tekijät: Porin JHL ry ja Satakunnan Hyvinvointialueen JHL 078 ry hallitus

Vastaus: Maksutonta jäsenkalenteria ei enää lähetetä.

Maksuttomaan jäsenkalenteriin ei palata, vaan resursseja käytetään oleellisempaan tekemiseen. Uutena jäsenetuna jäsenet voivat tilata 20 % alennuksella ja ilman postikuluja haluamansa kalenterin Ajaston verkkokaupasta.

6 Ammattiliitto JHL:n lehtimainos hallitusohjelmaa vastaan

Aloite: Ammattiliitto JHL:n olisi julkaistava lehtimainos hallitusohjelmaa vastaan yhdessä Suomen jokaisen kaupungin sanomalehdessä. Ilmoituksessa olisi lista Suomen hallituksen suunnittelemista ja toteuttamista leikkauksista hallituskaudella 2023–2027.

Tekijä: Edustajiston jäsen Jarno Strengell

Sanottua: ”Toivoisin, että lehtimainontaa käytettäisiin nykyistä enemmän.” Jarno Strengell, Mikkeli

Vastaus: Markkinointia tehdään monikanavaisesti.

Liiton markkinointia on hoidettava kustannustehokkaasti, monikanavaisesti ja kohderyhmät huomioiden. Liiton taloudellisen tilanteen huomioiden ei aloitteessa mainittua printtimediakierrosta ole syytä toteuttaa.

Piirroskuva sanomalehdestä
Ammattiliitto JHL:n markkinointia tehdään jatkossakin monikanavaisesti.

7 Jäsenrekisterin lähettäjätietoja on tarkennettava

Omayhdistyksen kautta lähetettävien sähköpostien lähettäjätietoihin tulee voida yhdistysten toimesta tehdä tarkennus niin, että lähettäjänä näkyy jatkossa JHL:n sijaan yhdistyksen nimi.

Tekijä: Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstö JHL ry 139

Vastaus: Asian edistämistä jatketaan.

Asiaa on jo selvitelty ja muutosta lähdetään aktiivisesti edistämään. Tarkempi aikataulu toteutukselle selviää syksyn 2023 aikana.

omaJHL:stä lähetettävien sähköpostien lähettäjäksi pyritään saamaan yhdistyksen nimi JHL:n sijaan.

8 Edunvalvonnan tukihenkilö henkilökohtaisille avustajille

Aloite: Yhdistykset tai useampi yhdistys voisivat järjestää yhdessä järjestää henkilökohtaisille avustajille edunvalvonnassa tarvittava tukihenkilön.

Tekijä: Keski-Suomen hyvinvointialojen ammattilaiset JHL 433 ry

Vastaus: Tukihenkilötoimintaa kokeillaan, pysyvämpää mallia valmistellaan.

Mallin käyttöönottoa voidaan kokeilla niissä yhdistyksissä, joissa henkilökohtaisia avustajia on jäseninä. Liitossa valmistellaan tukihenkilöitä varten pysyvämpää mallia, jonka turvin tukihenkilöksi on helppo ryhtyä ja tarjolla on riittävä ohjaus ja taustatuki.

Henkilökohtaisille avustajille voidaan kokeilla edunvalvonnan tukihenkilötoimintaa.

9 Keskusneuvottelupyynnön prosessin kehittäminen

Aloite: Keskusneuvottelupyynnön prosessia pitää kehittää läpinäkyvämmäksi siten, että 1) pyynnön laatija saa tiedon, kun pyyntö on saapunut liittoon, 2) yhdistys saa tiedon, kuka asiaa käsittelee liitossa, 3) yhdistys ja jäsen saa tietoa asian käsittelyvaiheista ja 4) jäsenelle ja yhdistykselle toimitetaan asian ratkaisu.

Tekijä: Riihimäen kunnalliset JHL ry 260

Vastaus: Tiedonkulkua parannetaan.

Aloitteessa esitettyä tiedonkulun parantamista on korostettava keskusneuvotteluprosessin kehittämisessä.

10 Liiton toimitsijoiden työterveyshuoltosopimuksen muuttaminen

Aloite: Liiton toimitsijoiden työterveyshuoltosopimuksen tulee arvioida uudelleen. Työterveyshuollon korvaukset tulee muuttaa niin, että suurempi osa työterveyshuollon menoista ohjataan ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon.

Tekijä: Satakunnan Hyvinvointialueen JHL 078 ry hallitus

Vastaus: Sopimuksen yksipuolinen muuttaminen ei ole mahdollista.

Työterveyshuollon kattava sopimus edesauttaa työstä johtuvien terveyshaittojen ehkäisyä sekä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Sopimus on osa JHL:n ja sen henkilökunnan välistä työehtosopimusta eikä sen muuttaminen yksipuolisesti ole mahdollista.

Edustajisto kuitenkin edellyttää, että sen kevätkokouksessa 2024 annetaan yleistason selvitys henkilökunnan työterveyshuollon sopimuksista ja kustannuksista.

11 Suomen kielen opetusta JHL-opistoon

Aloite: JHL-opiston tulisi tarjota jäsenille suomen kielen opetusta, jotta he pärjäisivät paremmin työmarkkinoilla.

Tekijä: JHL yhdistys 141

Vastaus: JHL-opisto hakee yhteistyökumppaneita.

JHL-opisto kartoittaa sopivia yhteistyökumppaneita ja hakee joustavia keinoja ohjata kielikoulutuksiin hakeutuvat jäsenet oikeisiin koulutuksiin. Opisto selvittää mahdollisuuksia omiin lyhyisiin ay-kieleen liittyviin opintoihin.

Opisto selvittää mahdollisuuksia omiin lyhyisiin ay-kieleen liittyviin opintoihin.

12 Yhdistyksille mahdollisuus valita yhden tai kahden vuosikokouksen malli

Yhdistyksille taataan mahdollisuus valita joko yhden tai kahden vuosikokouksen malli. Tämä helpottaisi erityisesti pieniä yhdistyksiä.

Tekijä: Keski-Suomen hyvinvointialojen ammattilaiset JHL 433 ry

Vastaus: Viedään jatkokäsittelyyn.

Aloite edellyttää sääntöjen muuttamista, ja se siirrettiin sääntömuutostyöryhmän käsiteltäviksi.

13 Luottamusmiesten ehdollinen jäsenmaksuvapautus

Aloite: Luottamusmiehille myönnetään ehdollinen jäsenmaksuvapautus tehtävän hoitamisen ajaksi. Edellytyksenä on osallistuminen vähintään yhteen tai kahteen koulutukseen vuodessa.

Tekijä: Joensuun seudun JHL ry osasto 310

Sanottua: ”Olemme yhdistyksenä huolissamme edunvalvontamme tulevaisuudesta, sillä motivoituneiden luottamusmiesten saaminen tehtäviin alkaa olla haasteellista. Jäsenmaksuvapautus koulutusvelvoitetta vastaan aktivoisi luottamusmiehiä osallistumaan ja vahvistaisi heidän osaamistaan ja verkostoitumistaan.” Kati Pussinen, Joensuu

Vastaus: Ei viedä eteenpäin.

Edustajiston päätöksellä aloitetta ei vielä jatkotyöstöön.

14 Liiton toimitsijoiden osallistuminen edustajiston kokouksiin

Aloite: Liiton toimitsijoiden määrää edustajiston kokouksissa pitää vähentää siten, että läsnä ovat liiton ylemmän johdon lisäksi aluepäälliköt sekä ne toimitsijat, joiden asia on käsittelyssä.

Tekijä: Satakunnan Hyvinvointialueen JHL 078 ry hallitus

Vastaus: Ei viedä eteenpäin.

Edustajiston päätöksellä aloitetta ei vielä jatkotyöstöön.

15 Ennenaikaisesti eläkkeelle jääneille mahdollisuus osallistua yhdistysten hallitustoimintaan

Aloite: Sääntöjä muutetaan siten, että myös ennenaikaisesti eläkkeelle jääneitä yhdistyksen jäseniä voi olla mukana yhdistysten hallitustoiminnassa.

Tekijä: Edustajiston jäsen Marko Moisio

Vastaus: Viedään jatkokäsittelyyn.

Aloite edellyttää sääntöjen muuttamista, ja se siirrettiin sääntömuutostyöryhmän käsiteltäviksi.

16 Pääluottamusmiesten ajankäyttö

Aloite: Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten ajankäyttöä koskeva soveltamisohje muutetaan sitovaksi, ei suositukseksi. Soveltamisohjeeseen kirjataan selkeästi, kuinka paljon ajankäyttöä kukin tehtäväkokonaisuus ja laajuus tuo.

Tekijä: Edustajiston jäsen Marja Sirkka-Ahonen

Sanottua: ”Määritelty luottamusmiesaika ei tahdo riittää asioihin, varsinkin kun ne halutaan hoitaa hyvin. Suosituksesta sitovaksi; tällä on varmasti neuvottelupöydässä hintansa, mutta jos ratkaisulla saataisiin luottamusmiehille lisää aikaa, eipä mennyt hinta hukkaan.” Birgitta Huhtamäki, Raahe

Vastaus: Siirretään sopimustoimialueiden tavoitevalmisteluun.

Lue myös jhl.fi-sivustolta, mitä edustajistossa tapahtui.