24.2.2017

Kuntatyöntekijöitä tutkittu: Työstressi ja huono johtaminen lisäävät unihäiriöitä

Työterveyslaitos seurasi lähes 25 000 kunta-alan työntekijää. Selvisi että lähes 30 prosenttia työikäisistä kärsii unettomuudesta vähintään kolmena yönä viikossa.

Suuri osa suomalaisista nukkuu liian vähän, ja erityisesti tilapäiset univaikeudet ovat selvästi lisääntyneet 1970-luvulta tähän päivään.
Riittämättömällä unen saannilla on todistetusti haitallisia vaikutuksia tiedonkäsittelykykyyn, psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyteen.

Tutkimuksesta ilmeni myös, että on mahdollista vähentää unihäiriöitä ja parantaa työkykyä, kun panostetaan entistä parempaan johtamiseen ja hyviin työoloihin. Työstressi ja johtamisen epäoikeudenmukaisuus puolestaan lisäävät unihäiriöitä.

Jokaiselta tutkittavalta oli käytettävissä kolmen peräkkäisen kyselyn tulokset.

Henkilöillä, joilla ei lähtötilanteessa ollut ongelmia unen tai työn suhteen, unihäiriöt lisääntyivät kun työstressi ja tunne epäoikeudenmukaisesta johtamisesta lisääntyivät. Työongelmien vähenemistä seurattiin niillä, joilla ensimmäinen kysely paljasti unihäiriöitä sekä työstressiä tai johtamisen epäoikeudenmukaisuutta. Jos työongelmat vähenivät ensimmäisen ja toisen kyselyn välissä, näkyi se enen laadun parantumisena viimeisessä seurannassa.

Akatemiatutkija, dosentti Tea Lallukka Työterveyslaitokselta ehdottaakin esimiesten koulutusta sekä töiden uudelleen organisointia keinoina, joilla tähdätä työstressin vähentämiseen ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseen työpaikoilla.