31.1.2017

Mikä on laitoshuoltajien kohtalo koulutusuudistuksessa?

Osana ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistusta on väläytelty laitoshuoltajien nykymuotoisen koulutuksen lakkauttamista.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on myllätä koko ammatillisen koulutuksen kenttä. Kolmiportainen tutkintorakenne (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) on tarkoitus säilyttää. Sen sijaan tutkintojen määrä vähenee oleellisesti 351 tutkinnosta 166 tutkintoon. Tavoitteena on yhdistää koulutuksia ja luoda laajempia kokonaisuuksia vastaamaan työelämän muutostarpeisiin.

Laitoshuoltajatutkinto on yksi lakkautusuhan alaisista koulutusnimikkeistä. Uuden muodostettavan perustutkinnon alle on tarkoitus yhdistää niin kiinteistö-, kotityö- kuin  puhdistusalat samaan pakettiin.

JHL:n ja esimerkiksi monien työnantajatahojen ja muiden ammattijärjestöjen mielestä laitoshuoltajakoulutuksesta ja tutkintonimikkeestä luopuminen olisi lyhytnäköistä. Laitoshuoltajan tutkinnon suorittaa tällä hetkellä noin 1 300 henkilöä vuosittain. Koulutus onkin syytä säilyttää nykyisellään.

Laitoshuoltajan työn tavoitteena on luoda puhdas ja turvallinen hoitoympäristö potilaille, asiakkaille ja terveydenhoidon henkilöstölle poistamalla likaa ja pölyä ja ehkäisemällä haitallisten mikrobien lisääntymistä ja leviämistä. Tärkeä osa perustöistä liittyy puhtaanpitoon. Laitoshuoltajien tehtävä ei kuitenkaan ole pelkästään puhtaanapitoa, vaan myös asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimista osana hoitoketjua.

Sairaaloissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, kouluissa, kuntoutuslaitoksissa, vanhusten palvelulaitoksissa sekä kodinomaisissa laitoksissa ja kodeissa tapahtuva laitoshuoltajien tekemä työ vaatiikin erityistä laatu- ja hygieniaosaamista.

Kommentteja ja keskustelua herättäneestä aiheesta voit lukea lisää JHL:n koulutuksen toimialueen päällikön ja JHL-opiston rehtorin Anne Karjalaisen blogista.

Motiivi-lehti kirjoitti opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmän väliraportista ja ammatillisen koulutuksen uudistuksesta elokuussa 2016.