27.5.2021

Lisää digitaitoja jäsenille ja lakiapua paikallisiin neuvotteluihin: JHL:n edustajisto käsitteli kahdeksan aloitetta – Lue täältä, mitä niille kävi

JHL:n edustajisto käsitteli kahdeksan aloitetta kevätkokouksessaan

JHL:n kevätedustajisto ratkaisi kaikkiaan kahdeksan aloitteen kohtalon. Sille ehdotettiin muun muassa monipuolisempaa kalenterivalikoimaa sekä lisää ruotsinkielistä palvelua. Katso kaikkien aloitteiden sisältö ja kohtalo.

JHL:n edustajisto käsitteli kevätkokouksessaan (26.­–27.5.) kahdeksan sille tehtyä aloitetta. Korona-ajan mukaisesti kevätkokous vietiin läpi etäyhteyksien avulla. Paikalla JHL:n keskustoimistossa olivat lähinnä edustajiston tuore puheenjohtaja Eija Paananen, kokouksen sihteereinä toimineet johdon ja hallinnon asiantuntijat, tulkit sekä it-tuki.

Aloitteiden määrä oli tänä vuonna vähäinen, sillä puolitoista vuotta sitten edustajisto kävi syyskokouksessaan läpi kaikkiaan 29 aloittetta.

Aloitteiden lisäksi edustajisto keskusteli järjestämishankkeesta ja hyväksyi viime vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.

Lue lisää: JHL:n edustajisto käänsi katseen Suomen jälleenrakennukseen – Ammattiliittoa tarvitaan nyt pelastamaan hyvinvointivaltio

Näin aloitteet käsitellään

Aloitteen käsittely etenee seuraavasti:

1 JHL:n toimialue tai yksikkö, jolle aloitteen asia kuuluu, laatii vastausehdotuksen joko itse tai tarpeen vaatiessa liiton hallituksen kanssa.

2 JHL:n hallitus käsittelee vastausehdotuksen.

3 Vastausehdotus menee hallituksen esityksenä edustajistoon, joka tekee siihen muutoksia, jos kokouksessa sellaisia vaaditaan.

4 Kaikki sopimuksiin liittyvät aloitteet siirtyvät sopimustavoitevalmisteluun. Ne pyritään huomioimaan, kun liitto neuvottelee työehtosopimuksista.

Edustajisto käsitteli seuraavat aloitteet:

JHL:n edustajistolta toivottiin lisää kalenterivaihtoehtoja jäsenille.

1 JHL-kalenterille uusia vaihtoehtoja

Aloite: Vuosikalenterit ja nahkainen kokouskansio

Esitys: JHL:n tarjoama kovakantinen vuosikalenteri on epäkäytännöllinen, koska se on kovakantinen ja siinä on kierresidonta. Molemmat näistä ominaisuuksista ovat taskukalenterissa epäkäytännöllisiä. Toivomme siksi pehmeäkantista ja käyttäjäystävällistä sidontaa. Jos tämä ei onnistu, haluaisimme, että jäsen voisi valita taskukalenterin sijaan seinäkalenterin.

Lisäksi pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja aktiiveille olisi hienoa saada korkealaatuinen nahkainen kokouskansio liiton logolla.

Tekijät: Kempeleen JHL ry 680, Limingan JHL ry 531 ja Tyrnävän JHL ry 571

Vastaus: JHL:n kalenterivalikoimissa on tarjolla riittävästi vaihtoehtoja.

Edustajisto on päättänyt aiemmin, että kalenterin pitää olla täysin kotimainen. Pehmeäkantista kalenteria ei Suomessa tuotettuna saa. Kierresidonta on kalenterin paksuuden vuoksi ainoa vaihtoehto.

Liittoon tulee kalentereista varsin monenlaisia toiveita. Siksi on päädytty kokonaisuuteen, että taskukalenterin saa jokainen maksutta tilaamalla ja JHL-seinäkalenteria ja aktiivikalentereita myydään JHL-shopissa omakustannehintaan.

Edustajiston päätöksen mukaisesti JHL:n tilaamien tuotteiden tulee olla kotimaisia aina kun mahdollista. Kotimaisen, nahkaisen kokouskansion hinta on selvityksen perusteella noin 120 euroa/kpl. JHL-aktiiveja on noin 10 000 henkilöä. Siten kansion hankkiminen kaikille aktiiveille maksaisi 1 200 000 euroa + postituskulut.

Edustajisto toteaa, että JHL:n valikoimissa on tarjolla riittävästi kalenteri-vaihtoehtoja. Kalenterin tulee jatkossakin olla kotimainen. Edustajisto päättää, ettei liitto hanki aloitteessa mainittuja kokouskansioita.

Sanottua: ”Meillä on liitossa yhdistyksiä, jotka saavat jäsenmaksupalautusta vähän käyttöön. Kuitenkin haluaisimme jollain tavalla saada näkyvyyttä palavereihin tai neuvotteluihin vaikka sitten kalenterilla tai puhelimen kuorilla, joissa on JHL:n logo.” Birgitta Huhtamäki, Raahe

”JHL-kalenterin etusivulla lukee, että se on valmistettu kokonaan Suomessa. Kannattaa kokouksissa kysyä niiltä muiden liittojen edustajilta, mitä heidän kalentereissaan lukee. Lukee varmaan, että valmistettu Kiinassa.” Jarno Strengell, Mikkeli

2 Ruotsinkielistä materiaalia ei ole riittävästi

Aloite: Ruotsinkielinen materiaali

Esitys: Liitossa on useita kaksikielisiä yhdistyksiä, jotka tarvitsevat materiaalia molemmilla kotimaisilla kielillä. Palvellaksemme ruotsinkielisiä jäseniä vaadimme, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kehittäisi ruotsinkielistä palveluaan ja panostaisi sen parantamiseen.

JHL:n tulisi olla ammattiliitto, joka palvelee yhtä hyvin sekä suomea että ruotsia äidinkielenään puhuvia. Jotta kaksikieliset ja ruotsinkieliset yhdistykset voivat toimia hyvin ja oikeudenmukaisesti, ne tarvitsevat laadukasta materiaalia sekä suomeksi että ruotsiksi. Luottamusmiehet tarvitsevat myös ruotsinkielisiä työkaluja hoitaakseen tehtäviään. Jäsenhankinnassa ruotsinkielisen materiaalin saatavuus on kilpailuetu.

Tekijä: Raaseporin JHL ry (158)

Vastaus: Liiton kääntäjien työ on laadukasta ja priorisoinnilla saavutetaan riittävä määrä käännöksiä eri kieliryhmien tarpeisiin.

Liiton virallisista käännöksistä huolehtii kaksi viestinnän asiantuntija-kääntäjää ja suomenkielistä sisältöä tuottaa koko henkilökunta. Kääntäjien työpöydän kautta syntyvät käännökset ovat laadukkaita, tarkistettuja ja niistä on saatu aina hyvää palautetta.

Kiiretilanteissa käännöksiä ostetaan myös käännöstoimistolta, mutta omat kääntäjät tarkistavat ne ennen julkaisua. Lisäksi muu liiton kaksikielinen henkilöstö tekee käännöksiä pienimuotoisempien tarpeiden osalta.

Aivan kaikkea materiaalia on mahdotonta saada kahden kääntäjän voimin käännettyä sekä ruotsiksi että englanniksi. Mikäli kaikki materiaali ja sisällöt halutaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, tulee resursseja lisätä moninkertainen määrä.

Edustajisto toteaa, että liiton kääntäjien työ on laadukasta. Edustajisto katsoo, että priorisoinnilla saavutetaan riittävä määrä käännöksiä eri kieliryhmien tarpeisiin.

Sanottua: ”On erittäin tärkeää, että JHL kaksikielisenä liittona tarjoaa ruotsinkielistä palvelua. Koska ruotsin kielellä on Suomessa lakisäänteinen asema, se menee meidän mielestämme englannin, venäjän ja viron ohi. Vastaus on hyvä mutta ei riittävä. Tarvitsemme liittoon yhden kääntäjän lisää.” Anna-Lena Aspegren-Törnroos, Maalahti

3 Jäsenhakemus tulee kierrättää yhdistyksen kautta

Aloite: Uuden jäsenen verkkohakemuksen hyväksyminen

Esitys: Nettiliittymistä tulee kehittää niin, että jäsenhakemus kierrätetään välittömästi yhdistyksen kautta. Tällöin yhdistyksen toimihenkilö voi ilmoittaa, jos jäseneksi hyväksymisessä on ongelmia. Hakija voidaan merkitä jäseneksi vasta tämän jälkeen.

Nykyinen nettiliittyminen aiheuttaa yhdistyksissä sekaannusta ja ongelmia. Muun muassa jäsenmaksuperinnässä on ilmennyt ongelmia, jos jäsen ei itse ole osannut hoitaa asiaa. Ei ole oikein, että yhdistys saa tiedon jäsenhakemuksesta ”jälkijunassa”. Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta, joten nykyinen käytäntö on nurinkurinen ja jopa sääntöjen tai ainakin niiden hengen vastainen.

Tekijä: Espoon julkisten ja teknisten alojen työntekijät JHL ry (615)

Vastaus: Nykyinen käytäntö on riittävä. Siihen liittyvät ongelmat tulee selvittää yhdessä.

Sääntöjen mukaan yhdistys ottaa ja erottaa jäsenen. Sähköisessä liittymisessä yhdistyksen jäseneksi pyrkivän tiedot kirjataan rekisteriin ja yhdistys päättää, hyväksytäänkö hänet jäseneksi.

Nykyisen järjestelmän ansiosta yhdistys itse saa otettua raportin halutessaan. Tieto potentiaalisesta jäsenestä on siten aina samaan aikaan sekä yhdistyksellä että liitolla.

Edustajisto toteaa, että mikäli nykyiseen toimintatapaan tehtäisiin ehdotettu muutos, jäseneksi liittyminen viivästyisi ja nopea liittyminen ei olisi mahdollista. Aloitteessa mainittuja sekaannuksia ja ongelmia tulisi selvittää yhteisesti.

4 Ulkopuolinen selvitys liiton organisaation toimintakyvystä

Aloite: JHL liiton organisaation ja sen toimintakyvyn tarkastelu ulkopuolisen voimin.

Esitys: JHL:n toiminta perustuu vahvasti JHL:läisiin paikallisyhdistyksiin. Passiivisten yhdistysjäsenten yleisyys luo selkeän riskin koko toiminnallemme. Paikallisyhdistysten laaja-alaisuus on ollut perusteltu ajatus vastata edunvalvonnallisiin haasteisiin. Tätä työtä on JHL-liiton pääkonttori tukenut eri tavoin vuosien saatossa.

Olemme tunnistaneet yhdistysrakennemuutosten tarpeellisuuden nopeasti muuttuvassa edunvalvontakentässä. Haasteena on saada mukaan aktiivisia toimijoita, joilla on intoa ja kyvykkyyttä hoitaa erilaisia yhdistyksen tehtäviä.

Esitämme, että liiton hallitus käynnistää ulkopuolisen selvityksen JHL:n organisaation toimintakyvystä vastata ja auttaa yhdistyksiä sekä luottamusmiehiä. Selvitystyön johtopäätökset ja mahdolliset toimenpiteet tuodaan liiton hallituksen kautta liiton edustajistolle päätettäväksi.

Tekijä: Helsingin yhteisöjärjestö JHL ry (911)

Vastaus: JHL kehittää edunvalvontatyötään ja varautuu työnantajien vetäytymiseen keskustason neuvottelutoiminnasta.

Aloitteentekijät kiinnittävät huomiota liiton perusyhdistysten asemaan ja niiden toimintaedellytysten varmistamiseen. Aloitteessa todetaan tarve muuttaa yhdistysrakennetta ja peräänkuulutetaan lisää tukea liiton aktiiveille.

Työmarkkinakentän muuttuessa tarvitsemme liiton omassa edunvalvontarakenteessa muutoksia. Liitossa on käynnissä myös uuden strategian valmistelu.

Liiton strategian ja edustajiston päätösten perusteella JHL:n tulee panostaa järjestämiseen ja jäsenhankintaan. Aluetoimistot tukevat paikallista toimintaa lähipalvelulla.

Edunvalvonnan ketjun ylläpito ja vahvistaminen on edelleen paras tapa hoitaa asiaa. Vuosien 2020 ja 2021 aikana liitto panostaa aktiiveille, jäsenille ja liiton henkilöstölle kohdennettuihin edunvalvontakoulutuksiin.

On mahdollista että työnantajat tulevina vuosina myös pyrkivät muuttamaan nykyisiä neuvottelujärjestelmiä ja eroon liittokohtaisesta sopimisesta.

Edustajisto toteaa, että edunvalvontatyötä kehitetään jo tällä hetkellä. Työnantajien mahdolliseen vetäytymiseen keskustason neuvottelutoiminnasta pitää varautua. Ennen kevään 2022 neuvottelukierrosta luodaan toimintamalli siitä, miten liitto jatkossa järjestää neuvottelu- ja edunvalvontatoiminnan niillä aloilla, jotka joutuvat tällaisten toimenpiteiden kohteiksi.

JHL:n edustajisto käsitteli kaikkiaan kahdeksan aloitetta.
JHL:n edustajisto pohti, perustetaanko paikallisille aktiiveille oma lakipalvelupuhelin.

5 Puhelinpalvelu luottamusmiehille ja neuvottelijoille

Aloite: Lakipalveluiden nopea apu neuvottelutilanteisiin, joissa toimijat tarvitsevat laintulkintaa

Esitys: Neuvottelijat ja pääluottamusmiehet tarvitsevat oikeusapua ja tulkintoja nopeasti virka-aikana. On kohtuutonta lähettää neuvottelija tilanteeseen, jossa vähintään yksi vastapuolen edustaja on juristi.

Ymmärrämme liiton edunvalvontaketjun merkityksen, mutta pääluottamusmiestä tai neuvottelijaa se ei palvele silloin, kun tarvitaan mahdollisimman nopeasti ajantasaista tietoa tai neuvoa.

Muiden ammattiliittojen toimijat pystyvät nopeaan reagointiin. Tällä hetkellä olemme valitettavan usein heidän tulkintojensa varassa.

Esitämme uudenlaisen edunvalvontaketjun rakentamista yhdistysten neuvottelijoille ja pääluottamusmiehille siten, virka-aikana saa nopeasti apua hätätapauksissa.

Tekijä: Satakunnan sairaanhoitopiirin JHL ry (078)

Vastaus: Edunvalvontaosaamisen vahvistamista on hyvä jatkaa edunvalvontaketju-ajatteluun perustuen.

Liiton edunvalvontatoiminta nojautuu edunvalvontaketju-ajatteluun. Tämä muodostaa toiminnan rungon. On perusteltua, että liitto jatkossakin tukeutuu edunvalvonnan ketjuun.

Keskustoimiston oikeudellisen toimialueen lakimiehet voivat antaa ohjeita ja arvioita vasta, kun heillä on ollut riittävästi aikaa perehtyä kysymyksiin.

Aluetoimistoilla tulee olla riittävät resurssit ja niiden asiantuntijoilla tarpeeksi osaamista paikallisten neuvottelijoiden tukemiseen. Luottamusmiehillä tulee puolestaan olla osaamista ja rohkeutta hallita hankaliakin neuvottelutilanteita.

Edunvalvonnan ja järjestötoiminnan linjalla on keväällä päätetty kokeilla uutta järjestelyä. Siinä kunta-alan yhteisjärjestöjen ja eräiden muiden suurimpien kaupunkien edunvalvonnan taustatueksi on nimetty nopeita ja haastavia tilanteita varten juridista tukea.

Edustajisto toteaa, että edunvalvonnan ja järjestötoiminnan linjalla on syytä jatkaa aluetoimistojen ja pääluottamusmiesten edunvalvontaosaamisen vahvistamista. Kunta-alan yhteisjärjestöjä ja suurimpia kaupunkeja koskevan kokeilun toimivuutta on syytä arvioida vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sanottua: ”Tilanteet työpaikoilla ovat koko ajan yhä haastavampia, ja ne tulevat yhä lyhyemmällä aikataululla. Vastassa on työnantajan edustaja, jolla on lakimiestausta ja tukiverkosto ja lupa toimia työnantajan mandaatilla. Lisäksi on yleistynyt toiminta, joissa työnantaja vie asioita nopeasti läpi ohi yhteistoiminnan. Työnantaja ei enää kunnioita järjestelmiä.” Päivikki Laine-Santanen, Ulvila

Korona on lisännyt digitaitojen merkitystä.
Korona on lisännyt erilaisten digitaitojen merkitystä.

6 Jäsenille ja henkilökunnalle verkko-oppimisympäristö

Aloite: Verkko-oppimisympäristö

Esitys: JHL:n jäsenistö on pitkälti toiminut suorittavassa portaassa, jossa koulutusvaatimukset eivät ole olleet niin korkealla kuin joissakin muissa tehtävissä. Työelämä on kuitenkin yhä vaativampaa ja työnantajat odottavat työntekijöiltä jatkuvaa tehostamista ja uusien toimintatapojen haltuunottoa. Työntekijöiden tulee hallita uusia sähköisiä työvälineitä.

Esitän, että tutkitaan mahdollisuutta ottaa sekä henkilöstön että koko jäsenistön käyttöön ilmaiseksi tai hyvään jäsenhintaan verkko-oppimisympäristö, jossa olisi tarjolla tämän päivän työelämän yleissivistykseen tarkoitettuja älykkäitä ratkaisuja mahdollistavia työkaluja kuten Office 365.

Tekijä: Riikka Aalto, edustajiston jäsen

Vastaus: JHL on reagoinut työn digitaaliseen murrokseen. Uudet digimahdollisuudet kartoitetaan.

Työelämä on isossa murroksessa ja digitaitojen merkitys korostuu jokaisella työpaikalla. Edustajisto pitää tärkeänä, että myös JHL ammattiliittona huomioi jäsenten ja henkilöstön digitaalisten taitojen kehittämisen.

JHL liittona on tehnyt valtavan digitaalisen hypyn koronavuoden aikana. Tämä on vaatinut niin jäsenistöltä kuin henkilökunnaltakin uusien asioiden omaksumista. JHL:n työtekijät ja aktiivit tarvitsevat digitaitojen koulutusta, sekä ajantasaiset ohjelmistot. Tähän tarpeeseen on jo reagoitu ja tätä työtä jatketaan vielä aktiivisemmin tänä ja ensi vuonna.

Edustajisto toteaa, että JHL on liittona reagoinut työn digitaaliseen murrokseen ja tätä työtä jatketaan aktiivisesti myös koronan jälkeen. Edustajisto tukee aloitteen ehdotusta, että kartoitetaan uusia mahdollisuuksia tarjota digitaalisia oppimateriaaleja ja digitaitojen koulutusta aktiiveille ja jäsenistölle.

Sanottua: ”Olin ilahtunut aloitteen vastauksesta. Hienoa, että asiaa tutkitaan. Etätyö on selkeästi lisännyt työelämän epätasa-arvoisuutta ja digisyrjäytymistä työssäoleville. JHL on yheiskuntavaikuttaja, toivoisin, että tämä otetaan tosissaan ja pyrittäisiin turvaamaan meidän jäsenistön olot.” Riikka Aalto, Helsinki

Avaintan työehtosopimukseen halutaan selkeyttä
Avaintan tesiä koskeva aloite siirrettiin käsiteltäväksi seuraavia neuvottelutavoitteita määriteltäessä.

7 Poistetaan Avaintan työehtosopimuksesta vuosilomataulukko B

Aloite: Avainta ry:n työehtosopimus

Esitys: Aloitteemme koskee Avainta työnantajat ry:n työehtosopimusta, lukua 4, vuosiloma 76§ 2mom vuosilomataulukon käyttö ja 3mom vuosilomataulukot.

Aloitteessamme haluamme poistaa sopimuksesta B-taulukon. Se kohtelee eriarvoisesti henkilöitä, jotka lähtevät esimerkiksi alkuvuodesta eläkkeelle. B-taulukko aiheuttaa ylimääräistä kikkailua, ettei työntekijä menettäisi osaa ansaituista lomapäivistä.

Uskoaksemme B-taulukko on lisännyt työnantajan ja työnjohdon työtaakkaa erilaisineen laskutoimituksineen loman sijoittumisesta. Avainta-työnantajien käsitys B-taulukkoineen perustuu vanhentuneeseen työnantajaprofiliin. Aloitteemme toive on saada sopimus vastaamaan nykyaikaa.

Tekijä: Servican JHL 863

Vastaus: Siirretään julkisten sopimusalojen toimialueen tavoitevalmisteluun.

Aloitteen tekijän esitys koskee AvainTES:n sopimusmääräystä, jonka muuttaminen on ollut JHL:n sopimustavoitteissa kaikilla edellisillä sopimuskausilla sen jälkeen, kun vuosilomamääräysten B-taulukko poistui kunta-alan sopimusmääräyksistä KVTES 2012­–2013 sopimuksessa. Valitettavasti muutosta ei ole toistaiseksi onnistuttu saamaan osaksi AvainTES:n sopimusratkaisuja.

Aloite vahvistaa neuvottelijoiden käsitystä, että tavoite on syytä säilyttää AvainTES:n sopimustavoitteissa, kunnes muutos saadaan aikaan. Aloite siirretään julkisten sopimusalojen toimialueen tavoitevalmisteluun.

8 Opettajan sijaisille oikeudenmukainen lomapalkka

Aloite: KVTES

Esitys: Henkilö (esim. koulunkäynninohjaaja, sopimus KVTES) työskentelee opettajan sijaisena suurimman osan lomanmääräytymisvuodesta. Hänelle maksetaan tältä ajalta tehtävän/viran mukaista palkka (OVTES). Tehtävä/virkamääräys pitäisi kuitenkin tehdä lukukautta seuraavan lukukauden alkuun, jotta työntekijällä olisi oikeus vapaajaksoon ja sen mukaiseen palkkaan. Jos näin ei toimita, loma-ajan palkkana pitäisi olla lomanmääräytymisvuoden todellinen palkka.

Vastaavia tapauksia voi myös tulla koronan takia tehdyissä siirroissa. Koronan vuoksi henkilö on siirretty tai hän on  vapaaehtoisesti siirtynyt tekemään vaativampia tehtäviä toiseen yksikköön paremmalla palkalla. Hän on palannut aikaisempiin töihin, ja lomallelähtö koittaa. Loma-ajan palkka määräytyy tällöin kuitenkin KVTES:in 13 § vuosilomapalkkakirjauksen mukaan, eli pienemmän palkan mukaan.

Pyydämme korjaamaa edellä mainitut epäkohdata seuraavissa TES neuvotteluissa ja kirjaamaan työehtosopimuksiin.

Tekijä: Raahen JHL ry 055

Vastaus: Aloite siirretään sopimustavoitevalmisteluun.

Aloitteen esille nostama epäkohta on todellinen. Vuosilomapalkan määräytymisperusteisiin puuttuminen on tarkkaan pohdittava seikka. Muutoksilla voi olla monitahoisia vaikutuksia, ja niiden vaikutukset on arvioitava huolellisesti.

Sopimuskauden kustannusraamia ei tiedetä vielä, ja tasapainoilu monien eri sopimustavoitteiden kanssa on haastavaa.

Koulunkäynninohjaajien asema opettajan sijaisena on edelleen vaihteleva eri kunnissa ja kuntayhtymissä. Kasvatus- ja ohjausalan valtakunnallinen verkosto voi selvittää nykykäytäntöjä tämän vuoden loppuun mennessä, ja näiden tulosten perusteella julkisten sopimusalojen kuntatiimi arvioi muutoksen mahdollisuutta tavoiteasettelussa.

Aloite siirretään sopimustavoitevalmisteluun.

Korjattu 28.5. Anna-Leena Aspegren-Törnroosin kotikunta