23.9.2021

Mielenosoitus keräsi joukot torille mutta HKL:n yhtiöittämispäätös piti – Henkilöstö vaatii etujensa turvaamista ja edustusta uuden yhtiön hallitukseen

mielenilmaus Senaatintorilla

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt yhtiöittää oman liikennelaitoksensa HKL:n äänin 64-21. Kokoomus, demarit ja vihreät äänestivät yhtiöittämisen puolesta, vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastaan. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Kaupunginvaltuuston enemmistö perusteli yhtiöittämisen välttämättömyyttä sillä, että vain yhtiömuoto mahdollistaa seudullisen raideliikenneyhteistyön Vantaan ja mahdollisesti myös Espoon kanssa. Vaikka monissa puheenvuoroissa kannettiin huolta henkilöstön asemasta uudessa yhtiössä, jäi kanta äänestyksessä vähemmistöön.

Petri Lillqvist
Kuljettajayhdistyksen puheenjohtaja Petri Lillqvist Senaatintorin mielenosoituksessa.

HKL:n kuljettajayhdistyksen puheenjohtaja Petri Lillqvist on pettynyt valtuuston päätökseen.

– Poliitikot katsovat asiaa hiukan laajemmasta näkökulmasta kuin työntekijät. Ymmärrän sen, sillä sitä varten heidät on valtuustoon valittu. Työntekijöiden päällimmäinen tunne kuitenkin on, että yt-neuvotteluissa HKL:n johto sysäsi meidät katsomon puolelle, hän toteaa.

”Henkilökunta jätettiin katsomoon”

Lillqvist seurasi kaupunginvaltuuston yli kaksituntiseksi venynyttä keskustelua yhtiöittämisestä herkällä korvalla ja ajoittain verenpaine koholla. Eniten häntä harmitti puheenvuoro, jossa ihmeteltiin, eivätkö kuljettajat ole ymmärtäneet työnantajan yt-neuvottelun aikana välittämää viestiä, vaikka neuvottelukertoja oli 29.

– Kun työnantajalta puuttuu aito halu sitouttaa henkilöstö, on ihan sama vaikka neuvottelukertoja olisi sata, hän kommentoi.

mielenosoituskyltti
Mielensoittajat olisivat tahtoneet säilyttää HKL:n liikelaitoksena.

Seuraavaksi Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL:n hallitus keskustelee valtuuston päätöksestä ja kutsuu tarvittaessa jäsenkokouksen koolle.

– Nyt on tärkeintä huolehtia siitä, että ne valtuustossa hyväksytyt ponnet, joissa haluttiin turvata henkilöstön asema ja varmistaa tiedonsaanti ja avoimuus, konkretisoituvat yhtiöjärjestykseen. Se on ainakin henkilökohtainen fokukseni tästä eteenpäin, hän toteaa.

Myös JHL liittona on mukana varmistamassa, että työntekijät siirtyvät uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä etunsa säilyttäen. Loppuvuodesta käynnistetään myös neuvottelut uudessa yhtiössä sovellettavasta yleissitovasta työehtosopimuksesta.

Tutkintapyyntö poliisille jätetty

Kaupunginvaltuuston päätös tarkoittaa, että HKL:stä muodostetaan useita kaupungin omistamia yhtiöitä, joihin siirtyy niin raideinfra, liikennöintikalusto kuin henkilökuntakin.

Sen sijaan metroliiketoiminta ja metron liikennöintisopimus jäävät uuden yhtiön ulkopuolelle. Tällä toimella kaupunki varautuu metron epäonnistuneesta automatisoinnista mahdollisesti aiheutuviin seurauksiin.

Juuri metroliiketoiminnan jääminen yhtiöittämisen ulkopuolelle on huolettanut HKL:n henkilökuntaa. Metron ja mittavan metro-omaisuuden pois jäännistä ei kerrottu yhtiöittämistä koskevissa yt-neuvotteluissa viime keväänä, vaikka asia oli työnantajan tiedossa.

Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ja Helsingin raidetyöntekijät JHL jättivät alkuviikosta tutkintapyynnön poliisille mahdollisesta yt-lain rikkomisesta.

”Perusteet päätökselle puuttuivat”

Myös JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen mielestä työnantajan menettely on omiaan rapauttamaan henkilöstön luottamusta työnantajaan. Lisäksi hän kritisoi tehtyä yhtiöittämispäätöstä.

– HKL toimii parhaiten nykymuodossaan liikelaitoksena.JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine

– HKL toimii parhaiten nykymuodossaan liikelaitoksena. Mielestäni valtuustolla ei ollut riittäviä perusteita muuttaa liikelaitosta yhtiöksi, hän sanoo.

JHL:n johto ja pääluottamusmies Pekka Hirvonen
JHL:n johto eli Päivi Niemi-Laine (edessä oik.), Teija Asara-Laaksonen ja Håkan Ekström (takana vas.) sekä pääluottamusmies Pekka Hirvonen osallistuivat Senaatintorin mielenosoitukseen.

Niemi-Laine on pettynyt myös siihen, että valtuuston päätökseen ei kirjattu henkilöstön asemaa turvaavia lausekkeita. Kaupungin tahtotila olisi pitänyt kirjata selvästi päätökseen, jotta se huomioidaan uuden yhtiön yhtiöjärjestystä laadittaessa.

– Henkilöstöä ei saa jättää oman onnensa nojaan, vaan sen on saatava edustus yhtiön hallitukseen, hän vaatii.

Senaatintorilla tavattiin

HKL:n kuljettajat ja kunnossapitotyöntekijät sekä JHL:n aktiivit vastustivat yhtiöittämistä Senaatintorilla järjestetyssä mielenosoituksessa juuri ennen valtuustokokouksen alkua keskiviikkona. Paikalla oli arviolta 60-70 työntekijää ja aktiivia.

Mielenosoitukseen osallistui koko JHL:n johtokolmikko, eli Päivi Niemi-Laine sekä toimialajohtajat Håkan Ekström ja Teija Asara-Laaksonen. Kaikki kolme jakoivat liiton flaijereita valtuustosaliin menneille kaupunginvaltuutetuille.

JHL:n johtoa ja kaupunginvaltuutetu Atte Kaleva
JHL:n viime hetkan lobbausta ennen Helsingin kaupunginvaltuuston kokousta. Kuvassa kokoukseen rientänyt valtuutettu Atte Kaleva (kok).

Jo viime viikolla HKL:n kuljettajat ja kunnossapidon työntekijät järjestivät kaksi vuorokautta kestäneen lakon, joka pysäytti Helsingin julkisen liikenteen busseja lukuun ottamatta. Lakolla vaadittiin aikalisää ja puolueetonta selvitystä yhtiöittämisen seurauksista ennen kuin valtuusto tekisi asiassa lopullisen päätöksen.