7.6.2022

Mitä liiton pitää laittaa kuntoon ensimmäiseksi? JHL:n edustajiston uudet puheenjohtajat vastaavat 4 kiperään kysymykseen

edustajiston uudet puheenjohtajat

JHL:n uutta edustajistoa johtaa kolmikko Eija Paananen Helsingistä, Satu Rantanen Raisiosta ja Tiina Liimatainen Lohjalta. Rantanen on edustajiston ensikertalainen, toiset konkareita.

JHL:n edustajisto valitsi itselleen uudet puheenjohtajat järjestäytymiskokouksessaan 7. kesäkuuta. Edustajisto on ammattiliitto JHL:n ylin päättävä elin. Edustajistokausi kestää viisi vuotta.

Eija Paananen ja Satu Rantanen valittiin edustajistoon kevään JHL-vaalissa sosialidemokraattien ja sitoutumattomien listalta, Tiina Liimatainen Vasemmiston ja sitoutumattomien ryhmästä.

Lue lisää: Hoitajat, nuoret ja maahanmuuttajat keskiöön – 4 vastavalittua edustajiston jäsentä kertoo, kuinka aikovat uudistaa JHL:ää

Linkkinä liiton ja kentän välillä

Puheenjohtajan nuija on tuttu Eija Paanaselle, 54. Hän ehti johtaa runsaan vuoden ajan edellisen edustajiston työskentelyä.

– Vuoden harjoittelun jälkeen puheenjohtajaan kohdistuva odotusarvo on entistä kovempi, hän sanoo ja kiittää luottamuksesta.

Eija Paananen
Eija Paananen on JHL:n edustajiston puheenjohtaja seuraavan viisivuotiskauden.

Kokousten johtamisen lisäksi Paananen sanoo toimivansa linkkinä kentän ja liitto-organisaation välillä, jotta jäsenten ääni kuuluu JHL:n linjauksissa ja toiminnan kehittämisessä.

Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.Eija Paananen, edustajiston puheenjohtaja

Paanasella alkaa jo viides kausi liiton edustajistossa. Hän on ammatiltaan dieettikokki ja toiminut päätoimisena pääluottamusmiehenä vuodesta 2006. Lisäksi Paananen on JHL:n Helsingin yhteisjärjestön hallituksen jäsen ja Helsingin käräjäoikeuden lautamies.

Eija Paanasen motto: Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.

1 Luonnehdi itseäsi päätöksentekijänä.

– Kuuntelen asiantuntijoita tiettyyn pisteeseen, mutta sitten on lyötävä faktat pöytään ja analysoitava, mikä on mahdollista ja mikä ei.

Päätöksentekijällä on oltava aina varasuunnitelma. Jos vaihtoehto A ei toteudu, on siirryttävä vaihtoehto B:hen. Tykkään vuoropuhelusta, koska se tuo uusia näkökulmia, mutta puheenjohtajan on oltava tarvittaessa myös napakka.

2 JHL:ään on liittynyt alkuvuoden aikana yli 11 000 uutta jäsentä. Kuinka liitto varmistaa, että myönteinen jäsenkehitys jatkuu ja uudet jäsenet kiinnittyvät JHL:ään ja mahdollisimman moni ryhtyy aktiivitoimijaksi?

– Uusissa jäsenissä on valtava potentiaali. Yhdistysten tulisi aktivoitua ja kontaktoida kaikki tulokkaat ja kutsua heidät mukaan paikallistason toimintaan. Samalla heidät tulisi kiinnittää liiton ammattialatoimintaan, jotta myös heidän äänensä kuuluisi tes- ja muita tavoitteita valmisteltaessa.

Liiton aktiivista markkinointia on syytä jatkaa, mutta jäsenmaksun alentamiselle en tässä vaiheessa lämpene.

Eija Paananen
Edustajiston puheenjohtaja Eija Paananen lupaa olla tarvittaessa jämäkkä.

3 JHL:n jäsenet edustavat eri ammattialoja ja asuvat eri puolilla Suomea. Miten huolehdit siitä, että heidän eduistaan huolehditaan tasapuolisesti liiton päätöksenteossa?

Painotan liiton alueryhmien aktiivista toimintaa. Sen kautta liiton hallinto saa tiedon korjausta vaativista asioista, jolloin ne voidaan huomioida liiton päätöksenteossa.

4 Nimeä jokin liittoa tai jäsenistöä koskeva asia, jonka laittaisit ensimmäisenä kuntoon.

Liiton pitää vaikuttaa siihen, että jokaisella sen jäsenellä on mahdollisuus onnistua omassa työssään. Nykyisin työntekijästä imetään mehut sentilleen ja minuutilleen. Siksi JHL:n on kiinnitettävä huomio palkkauksen ja muiden työehtojen ohella työhyvinvointiin.

Kolmas kerta toden sanoi

Vaikuttamisen halu sai raisiolaisen Satu Rantasen, 51, asettumaan kolmannen kerran ehdolle JHL:n vaalissa. Kolmas kerta toden sanoi, ja hänet valittiin paitsi edustajistoon myös sen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Rantanen toimii toista kautta Arkean työntekijät 864 -yhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi hän JHL:n Lounais-Suomen alueryhmän jäsen.

Satu Rantanen
Satu Rantanen Raisiosta on edustajiston ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Myös kunnallispolitiikka on tuttua. Rantanen on Raision kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varajäsen.

Hullu saa olla mutta ei tyhmä.Satu Rantanen, edustajiston 1. varapuheenjohtaja

Perheeseen kuuluu avomies ja aikuinen poika.

– Mies kannustaa ja tuulettaa aina, kun kuulee uudesta luottamustoimesta.

Ammatiltaan Rantanen on Turun kaupunkikonserniin kuuluvan Kaarea Oy:n ruokapalvelutyöntekijä. Lisäksi hän toimii kolmena päivänä viikossa työsuojeluvaltuutettuna.

1 Luonnehdi itseäsi päätöksentekijänä.

– Perehdyn asioihin perusteellisesti ennen kuin ratkaisen kantani. Olen enemmän sovitteleva joukkuepelaaja kuin sooloilija. Pyrin siihen, että lopputulos tyydyttää mahdollisimman monia.

2 Kuinka liitto varmistaa, että myönteinen jäsenkehitys jatkuu ja uudet jäsenet kiinnittyvät JHL:ään ja mahdollisimman moni ryhtyy aktiivitoimijaksi?

– Yhdistysten paikallistoiminnalla on merkitystä sekä jäsenhankinnan että -kiinnittymisen kannalta. On kysyttävä, mitä uudet jäsenet liitolta odottavat ja pidettävä yhteyttä heihin myös liittymisen jälkeen.

Liiton valtakunnallista markkinointia on hyvä jatkaa, mutta ei pidä väheksyä myöskään henkilökohtaista kontaktia potentiaalisiin jäseniin.

Satu Rantanen
Satu Rantanen haluaa vahvistaa liiton aluetoimistoja.

3 JHL:n jäsenet edustavat useita eri ammattialoja ja asuvat eri puolilla Suomea. Miten huolehdit siitä, että heidän eduistaan huolehditaan tasapuolisesti liiton päätöksenteossa?

– On huolehdittava siitä, että aluetoimistoverkosto pysyy iskussa ja vähintään nykyisen laajuisena. Palkankorotuksista päätettäessä yleiskorotukset ja euromääräiset korotukset hyödyttävät pienipalkkaisia ja lisäävät tasa-arvoa.

4 Nimeä jokin liittoa tai jäsenistöä koskeva asia, jonka laittaisit ensimmäisenä kuntoon.

– Vahvistaisin aluetoimistoja ja lisäisin niihin henkilöstöä, jotta jäsenet saavat riittävät palvelut asuinpaikastaan riippumatta.

Jäsen on aina ykkönen

Edustajiston toisella varapuheenjohtajalla Tiina Liimataisella, 52, on yli 30-vuotinen työura Lohjan kaupungilla. Sinä aikana hän on vaihtanut ammattia neljästi: Liimatainen aloitti koulunkäyntiavustajana, siirtyi sitten kunnallisen hälytyskeskuksen päivystäjäksi ja edelleen kaupungin yhteispalvelupisteen palveluneuvojaksi.

Yhteistyössä on voimaa.Tiina Liimatainen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja

– Neljä viime vuotta olen ollut päätoiminen pääluottamusmies. Juuri tätä työtä jäsenten eteen haluan tehdä, hän sanoo.

Tiina Liimatainen
Edustajiston toisella varapuheenjohtajalla Tiina Liimataisella on kokemusta niin ay-toiminnasta kuin kunnallispolitiikasta.

Liimatainen on ollut Lohjan kaupunginvaltuutettu yhtäjaksoisesti vuodesta 2004. Vuosiin on mahtunut useita lautakuntien puheenjohtajuuksia. Nykyään hän on kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston johdossa.

JHL:n edustajistossa Liimataisella alkaa neljäs kausi. Tosin vuosina 2013-2017 hän oli liiton hallituksessa.

1 Luonnehdi itseäsi päätöksentekijänä.

– Olen oikeudenmukainen ja aina pienemmän puolella. En ole edustajiston äänekkäin, sillä taustallakin voi vaikuttaa. Kun minulla on asiaa, saan kyllä suuni auki. Tarvittaessa teen päätöksiä vauhdilla, mutta isot asiat vaativat harkintaa.

2 Kuinka liitto varmistaa, että myönteinen jäsenkehitys jatkuu ja uudet jäsenet kiinnittyvät JHL:ään ja mahdollisimman moni ryhtyy aktiivitoimijaksi?

– Paikallisyhdistysten ja niiden aktiivien on huolehdittava siitä, että paikallinen edunvalvonta on hyvää ja huomioi jäsenten tarpeet. Se tuo uusia jäseniä ja tyydyttää jo liitossa olevia.

3 JHL:n jäsenet edustavat eri ammattialoja ja asuvat eri puolilla Suomea. Miten huolehdit siitä, että heidän eduistaan huolehditaan tasapuolisesti liiton päätöksenteossa?

Tiina Liimatainen
Tiina Liimatainen vannoo puolue- ja liittorajat ylittävän yhteistyön nimiin.

– Liitolla on oltava laaja ja tarpeeksi kattava aluetoimistojen verkosto. Lisäksi JHL-opiston koulutuksia ja liiton asiantuntijaosaamista on vietävä kehä III:n ulkopuolelle. Myös koulutus- ja edunvalvonnallista yhteistyötä muiden ammattiliittojen kesken voi tiivistää.

4 Nimeä jokin liittoa tai jäsenistöä koskeva asia, jonka laittaisit ensimmäisenä kuntoon.

– Jäsenten perusteettomiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja ketjutuksiin tulee puuttua jämäkästi. Lisäksi panostaisin ennakoivaan yhteiskuntavaikuttamiseen.

Korjattu 7.6.2022 klo 13.34. Muutettu yhdestä kohdasta väärin kirjoitettu Tiina Liimataisen etunimi.