30.8.2018

Neljän päivän perehdytyksellä päiväkotiin:JHL perää ministerin kantaa Seuren menettelyyn

Vain neljän päivän perehdytyksellä töihin päiväkotiin? Näin lupaa Seure, joka välittää työvoimaa pääkaupunkiseudun päiväkoteihin. JHL muistuttaa, että epäpätevien palkkaamisen on oltava poikkeus, ei jatkuva käytäntö. Liitto tekee Seuren menettelystä virallisen kysymyksen opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Konstit on monet, kun varhaiskasvatuksen pahenevaa henkilöstöpulaa yritetään tukkia pääkaupunkiseudulla. Tuoreimman avauksen on tehnyt Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhdessä omistama henkilöstöpalveluyritys Seure.

Se tarjoaa neljän päivän perehdytyksen motivoituneille ja varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille, minkä jälkeen yrityksen kautta voi työllistyä pääkaupunkiseudun päiväkoteihin.

– Tämä vaikuttaa aika kyseenalaiselta keinolta saada lastenhoitajia päiväkoteihin, sanoo JHL:n toimitsija Minna Pirttijärvi.

Hän muistuttaa varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimuksesta, jonka mukaan tehtävään pitää palkata pätevä. Jos kelpoisuuden täyttävää ei ole saatavilla, voidaan tehtävään ottaa enintään vuodeksi kerrallaan henkilö, jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset ja tehtävän edellyttämä taito.

Seuren hakuilmoitusPirttijärven mielestä neljän päivän perehdytyksellä ei motivoituneinkaan henkilö voi hankkia riittäviä edellytyksiä toimia lastenhoitajana.

– Pääsääntö on, että on haettava kelpoisia tai sellaisia, jotka ovat jo opiskelemassa alalle, ellei päteviä saada. Se, että käytetään jatkuvasti epäpäteviä, ei ole varhaiskasvatuslain mukaista, hän huomauttaa.

Kysymys vastuuministerille

Tästä syystä liitto aikoo lähettää virallisen kysymyksen opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Kysymyksessä perätään vastuuministerin kantaa siihen, onko Seuren menettely varhaiskasvatuslain 33 §:n mukaista. Tuossa pykälässä säädetään tilapäisestä poikkeamisesta varhaiskasvatushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

– Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan syyskuun alussa. Sitä laadittaessa Grahn-Laasonen korosti voimakkaasti tarvetta nostaa varhaiskasvatushenkilöstön koulutustasoa. Tuntuisi todella oudolta, jos ministeri hyväksyisi Seuren menettelyn sellaisenaan, Pirttijärvi sanoo.

Mikä sitten olisi kestävämpi ja rakentavampi tapa toimia?

toimitsija Minna Pirttijärvi

JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi

– JHL:n mielestä Seuren tai sen palveluita käyttävien kuntien tulisi tarjota neljän päivän perehdytyksen sijaan mahdollisuus opiskella työn ohessa oppisopimuksella lastenhoitajaksi. Tämä auttaisi henkilöstöpulaa potevia päiväkoteja ja antaisi samalla henkilölle itselleen kestävän pohjan työskennellä alalla, Pirttijärvi ehdottaa.

Hän muistuttaa, että varhaiskasvatuslaki on laadittu lapsia varten ja heidän turvakseen.

– Lasten ohella on otettava huomioon myös lyhyen perehdytyksen perusteella mahdollisesti palkattavien työntekijöiden turva. Seuren tarjoamaa perehdytystä ei voi verrata kolmevuotiseen lastenhoitajan koulutukseen, ja kuitenkin epäpätevänäkin palkattu on vastuussa työstään ja lapsiryhmästä, jossa hän työskentelee.

Hakemuksia ”laidasta laitaan”

Seuren hakuilmoituksessa kerrotaan, että neljän päivän perehdytyksiä päiväkotityöhän järjestetään säännöllisesti tämän syksyn aikana. Perehdytys sisältää yhden teoriapäivän, kaksi harjoittelupäivää päiväkodissa sekä palautekeskustelun Seuren toimistolla.

Epäpätevän lastenhoitajan palkka on 12 euroa tunnilta. Peruspalkan lisäksi henkilölle maksetaan muut mahdolliset palkanlisät.

Seuren palvelutuotantojohtajan Jenni Heinosen mukaan hakemuksia perehdytyskoulutukseen on tullut runsaasti ja ”ihan laidasta laitaan”.

– Kuka vaan voi hakea mutta kaikkia ei valita. Soveltuvuutta alalle selvitetään ensin hakemuksen ja puhelinhaastattelun perusteella, ja jos läpäisee seulan, jatkuu soveltuvuuden arviointi läpi koko perehdystyjakson, hän kertoo.

päiväkotilapsia

Seure lupaa perehdyttää motivoituneet ja varhaiskasvatuksesta kiinnostuneet neljässä päivässä päiväkotien lastenhoitajiksi.

Heinosen mukaan Seure hakee ensi sijassa turvallisia aikuisia, jotka osaavat toimia ryhmässä ja joilla on mahdollisesti aiempaa kokemusta ryhmän vetämisestä. Heidät palkattaisiin hoitamaan joko lyhyempiä tai pidempiä lastenhoitajien tai ryhmäavustajien sijaisuuksia pääkaupunkiseudun päiväkoteihin.

– Haluan korostaa sitä, että tämä ei ole koulutus vaan perehdytys. Tällaisia on järjestetty aiemminkin, koska hoitajista on kova pula, eikä päiväkoteja haluta sulkea sen takia.