26.4.2018

Pääluottamusmiehen piina päättyi sopimukseen ja kunnon korvauksiin

JHL:läisen pääluottamusmiehen Pilvi Hännisen pari vuotta kestänyt piina päättyi työnantajan kanssa tehtyyn sopimukseen, joka takasi hänelle noin 55 000 euron korvauksen työsuhteen perusteettomasta purusta. Tarvittaessa Hänninen olisi ollut valmis haastamaan työnantajansa käräjille saadakseen oikeutta.

Lähihoitaja Pilvi Hännisen työura Suonenjoen kaupungin palveluksessa sai dramaattisen lopun 19. kesäkuuta 2017. Silloin kaupunginhallitus päätti Hännisen työsuhtepi toimenpide kuin henkilön irtisanominen, ja siksi sille pitää olla erittäin painavat syyt. Koska kyseessä oli pääluottamusmiehen työsuhteen purku, on tapaus JHL:läisessä kentässä perin juurin harvinainen.

– Henkilöstön edustajien erityistä palvelussuhdeturvaa kunnioitetaan yleensä varsin hyvin. En muista joutuneeni hoitamaan aiemmin tällaista tapausta, jossa syyt purkamiseen johtuvat näin suoraan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tehtävästä, toteaa JHL:n lakimies Keijo Tarnanen.

Pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsuhteen purku on JHL:läisessä kentässä varsin harvinaista. Pilvi Hänniselle kävi juuri näin.

Mitä niin raskauttavaa Pilvi Hänninen siis teki, jotta se johti työsopimuksen purkuun?

– Avasin suuni työsuojelutoimikunnan kokouksessa ja kerroin, että edustamani jäsenet kokevat kaupungin henkilöstöpäällikön kohdelleen heitä epäasiallisesti ja että työntekijät vaativat asiaan muutosta, kertoo Hänninen.

Tuosta kokouksesta lähti iso pyörä käyntiin, ja se johti runsasta vuotta myöhemmin Hännisen työsuhteen purkuun. Purun perusteena oli se, että Hänninen oli epärehellisyytensä takia menettänyt työnantajan luottamuksen.

– En voinut kuvitella, että työsuojelutoimikunnan kokouksessa pitämälläni puheenvuorolla voi olla tuollaiset seuraukset, hän sanoo.

Tuplasti luottamustoimia

Pilvi Hänninen palkattiin Suonenjoen kotihoitoon vuoden 2012 alussa. Vuoden 2014 alussa hän aloitti työsuojeluvaltuutettuna ja saman vuoden keväällä myös pääluottamusmiehenä, kun edeltäjä luopui tehtävästä kesken kauden.

– Olin yksi kolmesta kaupungin työsuojeluvaltuutetusta, ja edustettavia oli noin 150. JHL:läisiä pääluottamusmiehiä oli kaksi, teknisellä sektorilla omansa ja minä puolestani edustin kuukausipalkkaisia, runsasta sataa ruokapalvelun, puhtaanapidon, vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen työntekijää, kertoo Hänninen.

Ajankäyttöä kahden luottamustoimen hoitoon oli seitsemän tuntia viikossa.

– Liian vähän, ja sekin oli kovan taistelun tulos, hän kuittaa.

Uutena luottamustoimien haltijana Hänninen kävi JHL:n kursseilla ja kuunteli tarkalla korvalla jäsenistön huolia.

– Varsinkin kaupungin ruokahuollosta tuli huolestuttavia viestejä. Henkilöstö koki tulleensa huonosti kohdelluksi, ja myös työvuorolistoihin liittyi epäselvyyksiä, Hänninen kertoo.

Yllättäen selvittelyn kohteeksi

Pilvi Hänninen

Pilvi Hänninen toimi vuoden 2014 alusta lähtien Suonenjoen kaupungin työsuojeluvaltuutettuna. Saman vuoden keväällä hänet valittiin JHL:läisten pääluottamusmieheksi.

Työsuojelutoimikunnan kokouksessa 19.4.2016 Hänninen nosti kissan pöydälle. Ei suinkaan loukatakseen paikalla ollutta henkilöstöpäällikköä, vaan tuodakseen työntekijöitä painavan huolen esiin.

– En ollut kiihtynyt tai vihainen, vaan luin paperista henkilöstön esiin tuomia epäkohtia. Ehkä paikka tai sanavalinnat eivät olleet prikulleen oikeita, mutta toimin työsuojeluvaltuutetun roolissa ja hoidin kokouksessa luottamustoimea.

Hänninen oli olettanut, että kokous olisi johtanut henkilöstön epäasiallisena pitämän kohtelun selvittämiseen ja tilanteen korjaamiseen, mutta äkkiä hän huomasikin olevansa itse syytettynä ja selvittelyn kohteena.

Siinä vaiheessa Hänninen otti yhteyttä JHL:n aluetoimistoon ja pyysi apua. Myös liiton lakimiehen neuvoja tarvittiin.

– Asioiden selvittely oli kaupungin puolelta poikkeuksellista. Kapunginhallituksen asettama selvitysryhmä oli kutsunut erikseen kuultavakseen kaupunginjohtajan, henkilöstöpäällikön ja Hännisen ja tentannut heiltä esitutkintatyyliin yksittäisiä lauseita muistiosta, pöytäkirjoista ja kirjeistä, kertoo Keijo Tarnanen.

Selvittelyssä keskityttiin siihen, millä tavoin työsuojelutoimikunnan kokouspöytäkirja oli  syntynyt ja mitä Hänninen oli halunnut siihen kirjattavaksi ja mitä liitteitä liitettäväksi.

– Purkaessaan työntekijän työsuhteen työnantajan on näytettävä, että sille on erittäin painava syy. Hännisen tapauksessa selvitysryhmä käänsi asian päälaelleen ja edellytti, että Hännisen pitää osoittaa, ettei ollut menetellyt väärin, Tarnanen kummastelee.

Työnantaja halukas sopimaan

Selvittelyn lopputulos oli, että työnantaja oli menettänyt luottamuksen Hännistä kohtaan ja hänen työsuhteensa oli purettava. Lopullisen päätöksen asiasta teki Suonenjoen kaupunginhallitus.

– Tuo ratkaisu ei minua enää ajojahdin jälkeen yllättänyt. Kaupunginhallitus teki päätöksen selvitysryhmän muistioiden perusteella, ja niissä minut saatiin näyttämään syylliseltä, sanoo Hänninen.

Kun Pilvi Hänninen uhkasi viedä työsuhteen purun käräjille, oli työnantaja varsin halukas sopimaan asian.

Kun Hänninen JHL:n tuella uhkasi viedä työsuhteen purun käräjille, käänsi työnantaja syystä tai toisesta kelkkansa ja olikin varsin halukas sopimaan asian. Myös rahakorvauksesta päästiin melko nopeasti yhteisymmärrykseen.

Maaliskuussa 2018 päivätyn sovintosopimuksen mukaan Suonenjoen kaupunki maksaa Pilvi Hänniselle kahden kuukauden irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen sekä 19 kuukauden palkkaa vastaavan summan työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, yhteensä noin 55 000 euroa.

– Olen tyytyväinen lopputulokseen, Hänninen sanoo.

Tarinalla monta opetusta

Pilvi Hänninen

Takana on pari raskasta vuotta mutta nyt Pilvi Hänninen katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Kuvassa myös lemmikkikoira Nelli.

Mikäli sopua ei olisi syntynyt, olisi Hänninen ollut valmis viemään työsuhteen purun oikeuteen.

– Näin on kuitenkin parempi, sillä käräjöinti olisi ollut rankka ja monivuotinen prosessi niin itselleni kuin puolestani todistajiksi lupautuneille työntekijöille.

Entä tarinan opetus? – No kannattaa kuulua liittoon! Sitä olen kaikille toitottanut, sillä ilman liiton aluetoimiston ja lakimiehen tukea olisin ollut avuton.

Yksi kaikkien, ja kaikki yhden puolesta. Pilvi Hännisen tarinassa se on harvinaisen totta.

Vielä suurempi opetus liittyy Hännisen mukaan siihen, että luottamustointa hoitaessaan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu tarvitsevat jäsenistön tukea ja joukkovoimaa.

– Yksi kaikkien puolesta, ja kaikki yhden puolesta. Minun tarinassani se on harvinaisen totta.

Tätä nykyä Hänninen työskentelee lähihoitajana Vaalijalan kuntayhtymän neuropsykiatrisessa kuntoutusyksikössä.

– Työsuhteen purku ja siihen johtanut selvittely oli stressaava kokemus. Se ahdisti, uuvutti ja vei yöunet pitkäksi aikaa. Nyt opettelen jättämään ikävän kokemuksen taakseni ja suuntaan kohti tulevaa.

Lakimies Tarnasen mietteitä:

JHL:n lakimies Keijo Tarnanen”Katson, että Pilvi Hännisen menettely yhteistyöryhmässä oli normaalia pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviin liittyvää asian selvittelyä. Näin jälkikäteen voidaan sanoa, että olisi ollut viisainta hoitaa työsuhteita koskevat asiat normaalia neuvottelureittiä, eikä työsuojelutoimikunnan kokouksessa.

Hännisen valitsema menettelytapa ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että kyseisiä asioita esiin tuodessaan hän hoiti työsuojeluvaltuutetun ja pääluottamusmiehen toimeen liittyviä tehtäviä ja että työsuhde purettiin näiden tehtävien hoidon takia.

Laajassa kirjallisessa materiaalissa ei ollut myöskään kuvattu niin sopimatonta kielenkäyttöä, että sillä perusteella olisi voitu päättää ilman varoitusta edes normaaliasemassa olevan työntekijän työsuhde, saati luottamushenkilön, jonka irtisanomissuoja on tavallista työntekijää vahvempi.

Mielestäni Hännisen työsuhde purettiin, koska hän toi julki henkilöstön esiin tuomia ongelmia. Tällaisissa tilanteissa JHL:n tulee järjestönä päättäväisillä toimilla suojella luottamusmiehiään ja antaa heille oikeusapua.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan työnantaja voidaan velvoittaa maksamaan luottamusmiehen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 10–30 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Hännisen saama korvaus asettuu asteikon puoliväliin. Työntekijän työsopimuksen perusteettomasta purusta työnantaja voi joutua korvaamaan maksimissaan 24 kuukauden palkan.”