30.11.2017

Päivi Niemi-Laine: Ay-liikkeen tuella kohti ihmisten Eurooppaa

Haluan parempaa Eurooppaa työntekijöille. Komissio on esittänyt EU-maille sosiaalisten oikeuksien (European Pillar of Social Rights) paketin. Eurooppalainen ay-liike kampanjoi työntekijöiden aseman vahvistamiseksi Euroopan unionissa ja vaatii paketin laajaa toteuttamista.

Myös JHL on mukana vaikuttamassa sosiaalisemman Euroopan puolesta. Teemme vaikuttamistyötä jatkuvasti yhdessä muiden liittojen, keskusjärjestöjen ja eurooppalaisten sisarliittojemme kanssa.

Ei nimittäin ole ihan selvää, että maamme hallitus ajaa inhimillisempää, sosiaalisempaa Eurooppaa. Lokakuussa julkaistut hallituksen EMU-linjaukset Euroopan unionin kehittämiseksi ajavat kylmää yritysten Eurooppaa. Rahaliiton talouskriteerien rinnalle on lisättävä asioita, joilla on vahva vaikutus ihmisen arkeen. Enää ei voida mennä vain talouden ehdoilla; kansalaisten luottamus Euroopan unioniin on palautettava.

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine Motiivissa 10/2017.

JHL:n tavoitteena on vaikuttaa työntekijöiden toimeentuloon ja työhyvinvointiin sekä ihmisoikeuksiin. Palkalla on tultava toimeen. Nollatuntisopimuksista, työehtosopimusten ja työn halpuuttamiskeinoista, on päästävä eroon. On panostettava koulutukseen ja lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseen. On panostettava yhdenvertaisiin julkisiin palveluihin varallisuuteen ja syntyperään katsomatta. Työttömien asemaa ei pidä heikentää, vaan on panostettava työpaikkojen syntyyn ja työllisyyden edistämiseen reiluilla ehdoilla. On annettava hyvä vanhuus. Näistä syntyy hyvinvointia ja talouden uudet mittarit, joilla aidosti mitataan kansakuntien hyvinvointia.

Suomen on oltava aktiivisempi ja tehtävä aloitteita. Uudistaminen lähtee luontevasti liikkeelle Suomen EU-puheenjohtajuudesta vuonna 2019. Rauhanprosessi jatkuu, mikäli Eurooppa ottaa inhimillisemmän poliittisen agendan todeksi. Suomella on tilaisuus profiloitua siinä.Monia näistä asioista voimme edistää kansallisesti poliittisilla päätöksillä. Sosiaalisen Euroopan tiellä on kuitenkin myös rajat ylittäviä esteitä, jotka voidaan raivata vain EU-yhteistyön ja yhteisen lainsäädännön avulla.

Nyt kannattaa tutustua myös SAK:n tuoreeseen puheenvuoroon ”Eurooppa tarvitsee luottamusta ja reiluja pelisääntöjä”. SAK perää reiluja pelisääntöjä niin työsuojeluun kuin kauppapolitiikkaankin. Työelämän asioissa on vielä puutteita, ja osassa EU-maista työntekijöiden mahdollisuus neuvotella työehdoista ja vaikuttaa työpaikkansa asioihin on vähäinen. Työelämässä kohdataan nyt aivan uudenlaisia haasteita: digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja työsuhteen muotoja. Uuden teknologian haasteisiin on löydettävä eurooppalaisia ratkaisuja. Hyvinvoinnin perusta, julkinen talous on saatava toimivaksi ja sitä rapauttava verokilpailu kuriin.

Haastetaan yhdessä hallitus ja poliittiset puolueet uudistamaan unionia ihmisten ja työntekijöiden hyvinvoinnin puolesta!

Tutustu SAK:n puheenvuoroon täällä.