7.11.2019

Päivi Niemi-Laine: JHL on paras hoitajaliitto, ja siihen on yksinkertainen syy

Päivi Niemi-Laine

Ilman JHL:n jäseniä lääkärit eivät voisi tehdä leikkauksia eivätkä potilaat saisi ruokaansa. Heidän ansiostaan sairaalan turvallisuus ja siisteys on taattu, kirjoittaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL on paras hoitajaliitto.

Ai miksi? Yksinkertaisesti siksi, että JHL:ssä on jäseninä useita ammattiryhmiä, jotka työskentelevät sairaalan ekosysteemissä. He ovat mukana sairaalan moniammatillisissa tiimeissä sairaanhoitajista laitoshuoltoon, välinehuoltoon, ruokapalveluun ja tekniseen sekä logistiseen palveluun. Kaikki tarvitsevat toisiaan, jotta potilasturvallisuus on taattu.

Olen viime aikoina vieraillut paljon sairaaloissa. Eräs sairaanhoitaja – JHL:n jäsen – kertoi, miten vaikeaa potilasturvallisuuden ylläpito sairaalassa on. Hänen lähimpiä työtovereitaan ovat lääkärit, laitoshuoltajat ja välinehuoltajat.

Alalle on vaikea löytää ammattitaitoisia ja motivoituneita laitoshuoltajia. Ruoka syntyy sairaalan suuressa keittiössä ammattitaitoisten ruokapalvelutyöntekijöiden yhteistyönä. Laitoshuoltaja jakaa ruoan hoitajan kanssa. Hänen on tunnettava erinomaisesti erikoisruokavaliot. Lisäksi hänen on pidettävä huoli hygieniasta ja steriiliydestä. Ammattitaidon on oltava korkealla, jotta hoitaja voi luottaa siihen, etteivät infektiot leviä.

Leikkauksia ei voi tehdä, jos laitoshuoltaja ei ole siivonnut tilaa huolellisesti.

Leikkauksissa on tietenkin tärkeää, että tiimissä on anestesialääkäri ja leikkaussalinhoitajia. Steriilin tilan ja välineet kuitenkin luovat laitoshuoltaja ja välinehuoltaja. Leikkauksia ei voi tehdä turvallisesti, jos laitoshuoltaja ei ole siivonnut tilaa huolellisesti. Välinehuoltaja varmistaa, että välinepusseissa on oikeat välineet ja ne ovat steriilejä.

Erään lääkärin mukaan leikkauksen harmonia menee rikki, jos välinekokonaisuudesta puuttuu yksikin ruuvi. Sairaalatekniikan turvaavat tekninen ja logistinen asiantuntijaporukka. Leikkaussalin laitteiden on toimittava moitteettomasti pitkien leikkausten ajan. Tällä hetkellä myös välinehuoltajista on huutava pula.

Lähihoitajia on koulutettu näytteiden ottajiksi, kun laboratoriotyöntekijöitä ei ole ollut saatavilla. Sairaalassa työskentelee koulutettua henkilökuntaa potilaan palveluketjun kaikissa osissa. Kuten eräs kirurgi asian ilmaisi: Potilaan kannalta on tärkeää, että kaikkien työtä arvostetaan. Tämä on nyt myönnetty uudessa lakiesityksessä, joka esittää vanhusten laitospalveluihin henkilöstömitoituksen muutosta.

Sairaalan ekosysteemissä ei ole yhtä ainoaa parasta osaajaa. Kaikki ammattilaiset tarvitsevat toisiaan.