26.6.2018

Päivi Niemi-Laine: Kestävä yhteiskuntavastuun malli

Menestyvä yritys suojelee brändiään ja mainettaan. Hyvä maine houkuttelee asiakkaita. Olennainen osa brändiä on palvelun laatu, sillä hyväkin brändi murenee, jos laatu ei vastaa luvattua.

Yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelut tuotetaan usein riittämättömillä henkilöstö- ja talousresursseilla. Vanhan totuuden mukaan halvalla ei tule hyvää, siksi on tärkeää luoda kestävän yhteiskuntavastuun malli. Uskon, että tällä mallilla yritysten tuotot kasvavat kestävästi ja solidaarisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluyritykset tuottavat monia palveluja julkisen sektorin kumppanina. Kilpailu on rankkaa. Jokainen miettii kustannuksia ja voittoja. Kun voittoja ei tule tarpeeksi, irtisanotaan henkilökuntaa ja jäljelle jäävät joutuvat tekemään moniammatillista työtä, eli esimerkiksi sairaanhoitaja siivoaa ja laittaa ruokaa. Hoiva- tai hoitotyölle ei jää aikaa. Muut palvelut, kuten siivous tai kiinteistönhuolto, ostetaan eri toimijoilta hinnan perusteella. Palveluprosessi pilkkoutuu ja seurauksena on kierre, jossa laatu on huonoa. Yrityksen uskottavuus heikkenee ja asiakkaat siirtyvät muualle. Se alkaa leikata henkilöstöstä ja hoitoon käytettävästä rahoituksesta. Paha kello kuuluu kauas. Yritys ei houkuttele työntekijöitä, koska palkkaus on huono ja henkilöresurssit riittämättömät.

Entä jos malli käännettäisiin ylösalaisin? Miten kestävä yhteiskuntavastuun malli auttaisi sote-alan yrityksiä?

Miten kestävä yhteiskuntavastuun malli auttaisi sote-alan yrityksiä?

Hoidossa ja hoivassa keskiössä on ihminen, olipa hän asiakas, työntekijä tai omistaja. Asiakas haluaa hyvää ja turvallista palvelua ja työntekijä haluaa tuottaa laadukasta palvelua. Omistaja haluaa voittoa mutta unohtaa hyvän hoidon. Omistajan on uskallettava investoida koko palveluprosessiin. Kaikkea rahaa ei pidä netota voittoina. Kestävä yhteiskuntavastuun malli näkee kokonaisuuden. Kestäviä voittoja luodaan yrityksessä, jossa työllä on merkitystä ja siitä palkitaan oikeudenmukaisesti. Työnantaja kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti, asioista puhutaan avoimesti ja ongelmat korjataan yhdessä. Koulutuksella taataan osaaminen. Verot maksetaan Suomeen, ja henkilökunta saa osuutensa voitosta palkkioksi hyvästä työstä.

Tällä reseptillä yritystoiminta kukoistaa ja tuottaa voittoa. Henkilökunta sitoutuu ja antaa osaamisensa käyttöön. Asiakkaat valitsevat reilun tuottajan. Voitokas ja kestävä yhteiskuntavastuun malli on valmis. Uskallatko kokeilla?