25.9.2019

Päivi Niemi-Laine: Koulutuksen tasa-arvo on tulevaisuutta

Päivi Niemi-Laine

Työmarkkinoille riittäisi osaajia, jos ovet korkeakoulutukseen olisivat oikeasti auki kaikille, kirjoittaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kaavoihin kangistunut. Hierarkiasta luopuminen lisäisi merkittävästi osaajien määrää työmarkkinoilla. Hyviä tekijöitä piisaisi, jos ammattitutkinnon suorittaneet olisivat samassa asemassa kuin lukion käyneet.

Alan työkokemuksesta pitäisi saada nykyistä enemmän pisteitä, kun ammatilliset opinnot suorittanut hakeutuu jatkokoulutukseen yliopistoon. Nyt valintaperusteet painottavat lukiotodistusta.

Työkokemus pitäisi huomioida erityisesti oppiaineissa, joista valmistutaan tiettyyn ammattiin. Sellaisia ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien työhön valmistavat opinnot.

Ammatillisten koulutusten on tuotava hakukelpoisuus kaikkiin korkeakouluopintoihin.

Todistusvalinnasta on tulossa pääasiallinen väylä yliopisto-opintoihin. On yliopistosta kiinni, pisteyttääkö se hakukohteisiin ammatillisen perustutkinnon.

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet eivät saa tutkinnoistaan pisteitä. Heille ainoaksi jatko-opintoväyläksi on jäämässä pääsykoevalinta. Sitä kautta yliopistoihin valitaan yhä vähemmän opiskelijoita.

Ammatillisten koulutusten on tuotava aito hakukelpoisuus kaikkiin korkeakouluopintoihin. Vain tällöin voidaan puhua tasa-arvoisesta koulutusjärjestelmästä.

Päiväkodeissa työskentelee epäpäteviä lastentarhanopettajia. Eikö heitä kannattaisi pätevöittää tehtäviinsä?

Työttömyysuhan alla on muun muassa tuhansia ammattikoulutettuja lastenhoitajia.  Samaan aikaan korkeasti koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista on kova pula. Voisi kuvitella, että varhaiskasvatuksessa työskennelleet lastenhoitajat suorastaan revittäisiin yliopistoihin opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajiksi. Miksi näin ei ole?

Varhaiskasvatuksessa työskennelleen, ammatillisen perustutkinnon suorittaneen henkilön on vaikeampi päästä yliopistoon kuin vasta ylioppilaaksi kirjoittaneen. Tälläkin hetkellä päiväkodeissa työskentelee lukuisia lastenhoitajia epäpätevinä lastentarhanopettajina. Eikö heitä kannattaisi pätevöittää tehtäviinsä?

Avoin yliopisto katsotaan väyläksi päästä kiinni yliopisto-opintoihin. Tätä vaihtoehtoa myös opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Ei ole tasa-arvoista, jos yliopisto-opintojen alkupää on maksuton lukion käyneille ja maksullinen ammatillisen tutkinnon suorittaneille.