6.11.2018

Päivi Niemi-Laine: Olisiko samapalkkaisuudesta tehtävä pakottavaa lainsäädäntöä?

Tasa-arvo on pienipalkkaisten naisten suuri ja toteutumaton unelma Suomessa. Toimillaan Juha Sipilän hallitus on leikannut näiden pienipalkkaisten naisten tuloja entisestään. Pitäisikö meilläkin turvautua Islannin tapaan pakottavaan lainsäädäntöön samapalkkaisuuden edistämiseksi? kysyy JHL:n puheejohtaja Päivi Niemi-Laine kolumnissaan.

Islannin sosiaali- ja tasa-arvoministeri Ásmundur Einar Daðason kävi esittelemässä Islannin palkkamallia. Heti alkuun meissä suomalaisissa ihastusta herätti se, että hänen tittelissään vaalitaan näkyvästi kaikenlaisen tasa-arvon edistämistä.

Suomessa tasa-arvo on ollut pienipalkkaisten naisten suuri ja toteutumaton unelma. Kikyllä Juha Sipilän hallitus pienensi pienipalkkaisten naisten palkkoja leikkaamalla määräaikaisesti lomarahoja. Työaikaa pidennettiin pysyvästi – korvauksetta. Hallitus ei ole kyennyt uudistamaan perhevapaamallia ja lasten oikeutta subjektiiviseen päivähoitoon on leikattu.

Islannin tasa-arvomallissa yritykset velvoitetaan lailla ja rangaistuksen uhalla maksamaan samaa palkkaa samasta työstä. Vähintään 25 hengen yritysten on käytävä palkkausjärjestelmänsä läpi ja katsottava, minkälaisia työtehtäviä niillä on ja millä perusteella palkkaa on maksettu. Myös työsuhde-edut kuuluvat tarkasteluun. Palkkatasa-arvoa arvioi kolme riippumatonta yritystä. Kun yritys täyttää palkkatasa-arvon kriteerit, se saa sertifikaatin. Laki koskee 147 000 työntekijää eli se kattaa 80 prosenttia kaikista Islannin työntekijöistä.

Tasa-arvon tie on pitkä. Ásmundur Einar Daðasonin mukaan lain todelliset vaikutukset näkyvät neljän–viiden vuoden päästä, sillä yrityksille on annettu aikaa vuoden 2022 loppuun. Tähän mennessä yli 60 yritystä on saanut sertifikaatin.

On tärkeää, että tulevissa eduskuntavaaleissa edistetään tasa-arvokysymyksiä ja seuraava hallitus ottaa hallitusohjelmaansa tasa-arvo-ohjelman.

Suomessakin on pohdittava, onko samapalkkaisuudesta tehtävä pakottavaa lainsäädäntöä, koska tähän mennessä tasa-arvo ei ole toteutunut. Meillä on oltava samat tavoitteet kuin Islannilla. On tärkeää, että tulevissa eduskuntavaaleissa edistetään tasa-arvokysymyksiä ja seuraava hallitus ottaa hallitusohjelmaansa tasa-arvo-ohjelman. Ohjelmaan on varattava riittävästi rahaa ja aikaa, lisäksi on laadittava selkeä tiekartta tasa-arvon toteuttamisesta. Tärkeää on, että palkkatasa-arvoa toteutetaan vahvassa kolmikantatyössä – työntekijät, työnantajat ja maan hallitus yhdessä. Tavoitteena on, että naisen eurosta tehdään kokonainen.

Puolet palkkauksen epätasa-arvoisuudesta selittyy ammattien eriytymisellä naisten ja miesten töihin. On mietittävä keinoja, joilla tätä eriytymistä vähennetään. Jo päiväkodeissa ja kouluissa lapsia on valmennettava kouluttautumaan sukupuolittamattomiin ammatteihin. On luotava työmarkkinat, joilla ei ole jakoa nais- tai miesvaltaisiin aloihin.
Myös maan hallituksen on oltava innostunut tasa-arvon edistämisestä. Eniten tarvitaan poliittista tahtoa, aitoja tekoja ja rahaa.