26.8.2019

Päivi Niemi-Laine: Työmarkkinasyksy on avattu

Päivi Niemi-Laine

Julkisen alan työn on viimein saatava ansaitsemansa arvostus. Syksyn palkkaneuvotteluista on tulossa sekavat, mutta tavoite on selvä: monivuotinen palkkaohjelma ja oikeudenmukainen korvaus työstä, kirjoittaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Työmarkkinasyksyn on avannut työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle. Hän linjasi yksikantaan viennin, teollisuuden ja julkisen sektorin palkankorotukset. Helteen mukaan kaikkien muiden alojen on noudatettava vientipöydän neuvottelutulosta palkankorotuksen tasosta.

Kun vienti asettaa katon, ei julkinen sektori voi ylittää viennin tasoa eikä palkkatasa-arvo etene. Teknologiateollisuus on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. Näyttää siltä, että EK:n maailmassa ei tunneta sanaa ”sopia”.

Suomen menestys syntyy siitä, että osapuolet solmivat keskitetyn sopimuksen ja takaavat siten laajan, yhtenäisen rauhan. EK muutti aikanaan sääntöjään ja luopui mahdollisuudesta tehdä keskitetty sopimus. Samalla se ulkoisti itsensä sopimusneuvottelupöydästä.

Siirryttiin liittokohtaisiin neuvotteluihin, joissa EK ei määrittele eikä neuvottele palkankorotuksia. Yhteiskuntarauhan nimissä olisi tärkeää, että EK muuttaisi sääntönsä siten että työmarkkinakysymyksiä ja yhteisiä haasteita tulevaisuudessa voisi sopia keskitetysti. Tämä olisi isänmaallista yhteisten asioiden hoitoa.

JHL vaatii kiky-tuntien poistoa tai oikeudenmukaista korvausta niistä. Lomarahat on maksettava täysimääräisinä.

Syksyn sopimuskierroksesta on tulossa sekava. Viime sopimuskierroksella, oikeistohallituksen aikana, neuvottelupöytiin hakeutuvien työnantajien ryhmä kasvoi Suomen yrittäjillä, Perheyrittäjien liitolla ja Keskuskauppakamarilla. Yhdelläkään niistä ei ole tes-neuvotteluoikeutta. Kuitenkin ne käyttivät ääntään liittokohtaisten neuvottelupöytien ohi ja yrittivät vaikuttaa varsinaisiin sopimusosapuoliin. EK on tältä osin menettänyt vaikutusvaltaansa päätymällä itse rakentamaansa paitsioansaan.

Kilpailukykysopimus eli kiky on kaihertanut julkista sektoria neljä vuotta. Oikeistohallitus pakotti julkisen sektorin maksamaan Suomen kilpailukyvyn. Nyt julkiselle alalle on saatava monivuotinen palkkaohjelma ja työntekijöiden palkkaus nostettava tasolle, joka osoittaa arvostusta työtä kohtaan. JHL vaatii sopimusneuvotteluissa kiky-tuntien poistoa tai oikeudenmukaista korvausta niistä. Lomarahat on maksettava ensi kesänä täysimääräisinä.

Julkinen ala ansaitsee samanlaisen yhteiskunnallisen arvostuksen kuin vientiala ja teollisuus. Julkiset palvelut eivät riipu suhdanteista ja kantavat Suomea hyvinä ja pahoina aikoina. Julkisilla palveluilla luodaan menestymisen edellytykset myös vientialoille ja tämä yhteiseksi eduksi.

Palkalla on tultava toimeen!