15.3.2019

Päivi Niemi-Laine: Vastuuttoman hoivan aika on ohi

JHL vaatii, että pikavoittojen tekeminen vanhuksilla, lapsilla ja vammaisilla loppuu nyt. Yritysten on panostettava inhimilliseen hoivaan ja hoitoon. JHL sitoutuu yhteistyöhön yksityisten hoivaa ja hoitoa tuottavien yritysten kanssa, jotta vanhustyön laatu ja työolosuhteet paranevat. Edellytyksenä on, että yritykset sitoutuvat JHL:n vastuulliseen liiketoimintamalliin.

Lakiin on saatava kirjaus, että työvuorossa on vähintään 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohti. Voitontavoittelu on tilkittävä sitä rajoittavalla lailla.

Ennen lakimuutoksia kuntoon on laitettava perusasiat. Laki velvoittaa yrityksiä turvaamaan laadukkaat palvelut niin, että henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat palveluja saavien ikäihmisten määrää. Myös sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus edellyttää henkilöstön rakenteen ja määrän olevan sellaiset, että hyvä ikääntyminen on turvattu.

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelut henkilöstömäärällä, josta on sovittu toimeksiantosopimuksessa ja toimiluvassa. Henkilökuntaa on usein vuorossa lähtökohtaisesti liian vähän. JHL näkee ainoana ratkaisuna, että vakihenkilökunnan määrä vastaa toimiluvan henkilöstömäärää.

Osa henkilöstöstä on aina poissa töistä eri syistä. Kun työntekijöitä on jo lähtökohtaisesti liian vähän, tarvitaan sijaisia jatkuvasti. Heillä on usein vaihtelevan työajan sopimus tai runkosopimus. Valitettavasti työnantaja hyödyntää niitä palkkaamalla sijaisen ruuhkahuippuihin, ei koko työvuoron ajaksi.

Jatkuvalla alimitoituksella toimiminen heikentää työssä jaksamista merkittävästi. Työntekijä ei aina tiedä, saako hoitaa työvuoronsa ammattitaitoisen työkaverin kanssa.

JHL vaatii, että nollatuntisopimusta noudattaville työntekijöille tarjotaan kokoaikaista, vakituista työsuhdetta. Lisäksi on varmistettava sijaisjärjestelyt koko työvuoron ajaksi. Myös lakiperusteisesta perehdytyksestä on huolehdittava.

Hyvä johtaminen auttaa henkilökuntaa jaksamaan ja sitoutumaan työhön. Johtajien ammattitaito tulee varmistaa koulutuksella ja työn tukemisella. Yrityksen johdon kannattaa hyödyntää luottamushenkilöitä. JHL haluaa olla yhteistyökumppani haastavassakin tilanteessa. Osaavat luottamushenkilöt ovat johdon työpari ja kumppani. Kun asioita korjataan yhdessä jo työpaikalla, työrauha säilyy eivätkä asiakkaat kärsi epäkohdista.