4.10.2018

Päivi Niemi-Laine: Voimaa poliittisella lakolla

Nykyhallitus on heikentänyt työntekijöiden asemaa monella tavalla. Kilpailukykysopimuksella leikattiin julkisen sektorin työntekijöiden lomarahaa 30 prosenttia. Työttömyysturvasta leikattiin 200 miljoonaa euroa viime vuonna; tänä vuonna työttömien asema heikkeni entisestään, kun työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli otettiin käyttöön. Kelan ja Finanssivalvonnan tuoreet tilastot paljastavat, että malli leikkasi huhti–kesäkuussa 2018 jopa 150 000 ihmisen työttömyysturvaa.

Hallituksen toimet työelämän heikentämisessä ovat mittavat. Tuoreimpana esityksenä on, että työntekijöitä pitäisi voida irtisanoa alle 20 hengen yrityksissä mielivaltaisesti, jos naama ei miellytä. Esitys on täysin järjetön ja kohtelee erikokoisten työpaikkojen työntekijöitä eriarvoisesti. Ammattiliitot luottavat hallitukseen vain vähän, ja odotettavissa että tämä heikennys laajenee koskemaan kaiken kokoisia työpaikkoja.

Liittojen tehtävänä on pitää jäsenten oikeuksista huoli.

Hallituksen yksipuoliset heikennykset ovat täyttäneet ammattiliittojen mitan. Liittojen tehtävänä on pitää jäsenten oikeuksista huoli. Poliittinen hallitus ei voi heikentää työntekijöiden oikeuksia jatkuvasti. Liittojen suoja aggressiivista hallituspolitiikkaa kohtaan on poliittinen lakko, jolloin työntekijä poistuu työpaikaltaan työajalla oman järjestön päätöksellä poliittisista syistä. Protesti kohdistuu tällöin esimerkiksi valtioneuvoston toimenpiteeseen. Kyse on siis asioista, joista työnantaja- ja työntekijäjärjestöt eivät voi keskenään sopia työehtosopimuksella.

Oikeus poliittiseen lakkoon perustuu YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n hyväksymiin periaatteisiin, joihin myös Suomi on sitoutunut. ILO:n mukaan ammattiyhdistyksillä on oltava oikeus protestilakkoihin ja mielipiteen ilmaisemiseen yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Yhdistymisvapaus ja siihen sisältyvä työtaisteluoikeus on turvattu ILO:n sopimusten lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Suomen perustuslaissa. Euroopan ihmisoikeussopimus on Suomessa voimassa lakina.

Jokainen järjestäytymätön työntekijä antaa äänensä epäoikeudenmukaiselle työntekijöiden oikeuksien poliittiselle poljennalle. Ammattiliitoilla on todellista voimaa ajaa työntekijöille ja työttömille paremmat ehdot. Tarvitsemme kuitenkin jokaisen palkansaajan mukaan, jotta onnistumme sataprosenttisesti turvaamaan ja parantamaan Sinun työelämääsi ja niitä sääteleviä ehtoja. Tule mukaan, niin autat muita!