12.9.2018

Päivi Niemi-Laine:Eriarvoisuus huolestuttavassa kasvussa

Sipilän hallituksen kausi on loppumaisillaan, ja syksyn budjettiriihi keskittyy jo ensi kevään eduskuntavaaleihin. Pukkaa siis vaalibudjettia. Hallituspuolueet tarjoilevat kansalaisille neutraalia veroratkaisua. Hyvätuloiset ovat aina varmoja äänestäjiä – varmasti nytkin, kun ansiotuloveroalennus tuo euroja välittömästi juuri heille.

Poliittinen lukutaito paljastaa, että hallitus suunnittelee jälleen kerran tulonsiirtoa pienituloisilta suurituloisille. Veronkevennyksistä syntyvä lovi paikataan kiristämällä muita veroja. Käytännössä paikkaavat 
verot ovat tasaveroja, jotka leikkaavat pienipalkkaisten toimeentuloa ja ostovoimaa entisestään.

On vaikea unohtaa, minkälaisia raipaniskuja nykyinen hallitus on jo antanut pieni-palkkaisille julkisen sektorin työntekijöille, eikä julkisen sektorin kurmuuttaminen näytä lakkaavan. Kikyllä leikattiin julkisen sektorin työntekijän ansaittua palkkaa ja lomarahoja siirrettiin yksityiselle sektorille.

Veronalennukset hallitus maksattaa heikentämällä julkisen sektorin palveluja.

Tuloveroalennukset ja veronalennukset hallitus maksattaa heikentämällä julkisen sektorin palveluja entisestään. Hallitus on linjannut saavuttavansa sote-uudistuksen kolmen miljardin säästötavoitteen yksityistämällä julkisia palveluja. Tämä puolestaan kasvattaa sote-palveluiden ostojen kautta pienipalkkaisten menoja entisestään.

Hallitus tekee kuntien kassasta vippikassan. Toteutuessaan sote- ja maakunta-
uudistus toimii valtion varoilla. Kuntien ylijäämät tullaan kuitenkin suuntaamaan soteen ja maakuntauudistukseen siihen asti, kunnes maakuntavero saadaan aikaiseksi.

Näyttää siltä, että tulevaisuudessa kunnat joutuvat ulkoistaman suurimman osan palveluistaan. Tähän ajaa erityisesti valtiontukien pienenemisen paine. Seuraavana listalla ovat maksuttomat varhaiskasvatuspalvelut, jotka pakottavat kunnat merkittäviin yksityistämisiin. Kuntien rahat eivät yksinkertaisesti riitä henkilöstön ylläpitoon ja pieniin ryhmäkokoihin.

Sipilän hallituksen aika on ollut vahvaa yksityistämisen aikaa. Ansiotuloveron kevennyksillä eriarvoisuus työntekijöiden ja kansalaisten välillä on kasvanut merkittävästi. Suomalainen yhteiskunta on muuttu-
massa hyvinvointivaltiosta hyvinvoivienvaltioksi. Tämä suunta voidaan 
muuttaa kevään vaaleissa 2019. Muutos alkaa tästä syksystä. Kaikki mukaan tekemään parempaa yhteiskuntaa!