4.3.2020

Päivi Niemi-Laine:Sotu-työltä rohkeutta ja ratkaisuja

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine odottaa sosiaaliturvan uudistukselta rohkeita ratkaisuja. Työttömyysturvan tulee palvella palkan ansainnan eri vaiheissa, eikä ketään saa jättää ilman riittävää toimeentuloa.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen sosiaaliturvan uudistustyö on käynnistynyt. Uudistusta valmistelemaan perustetaan parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi kestää kevääseen 2027. Komitea valmistelee tiekartan kolmikantaisesti kahdella eduskuntakaudella.

Hallituksen uudistuksella on kolme keskeistä tavoitetta: ikäihmisten toimeentulon turvaaminen ja köyhyyden vähentäminen, lapsiperheiden aseman parantaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. JHL haluaa parantaa työttömyysturvaa ja työttömien palveluita ja poistaa karensseilla rankaisemisen.

Kukaan ei saa jäädä ilman riittävää toimeentuloa ja siten syrjäytyä työmarkkinoilta.

Kannustava työttömyysturva koostuu hyvistä työllisyyspalveluista, kouluttautumisesta ja työkyvyn ylläpidosta. JHL on tehnyt yhdessä SAK:n kanssa esityksen kannustavasta työttömyysturvasta. Siinä kaikille maksetaan 250 euron korotusosa ajalta, jolloin työtön on työvoimakoulutuksessa tai opiskelee omaehtoisesti.

Yhä useampi palkansaaja on matalapalkkainen eikä saa elantoaan yhdellä työllä. Osa-aikatyön määrä on kasvussa. Myös palkansaaja- ja yrittäjätyön mixi on jo olemassa oleva muoto ansaita elantonsa. Työttömyysturvan tuleekin palvella palkan ansainnan eri vaiheissa. Kukaan ei saa jäädä ilman riittävää toimeentuloa ja siten syrjäytyä työmarkkinoilta. Yhdistelmävakuutus eli ansiosidonnaisen turvaaminen kaikissa eri ansaintamuodoissa on saatava todeksi.

Nykyinen sosiaaliturva ei ole täysin tiensä päässä vaan kaipaa päivittämistä. Syyperusteinen toimeentulo turvaa silloin, kun ihminen joutuu perheen perustamisen, sairauden, työn väliaikaisuuden tai työttömyyden vuoksi työelämän ulkopuolelle.

Ansiosidonnainen on parasta sosiaaliturvaa jo nyt.

Ansiosidonnainen on parasta sosiaaliturvaa jo nyt. Sillä on ehkäisty köyhyyttä. Ansioturvan perusturvan uudistaminen on tehtävä samanaikaisesti. Matalapalkkaisilla aloilla ansioturva ehkäisee usein viimesijaisiin etuuksiin turvautumista. On hyvä, että työntekijät ja  työnantajat osallistuvat ansiosidonnaisen sosiaalirahoituksen turvaamiseen kolmikantaisessa työssä.