27.9.2018

Potkut pärstän perusteella

Hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä päätettiin irtisanomisen
helpottamisesta pienissä yrityksissä. Lakia on tarkoitus soveltaa alle 20 hengen yrityksissä silloin, kun irtisanomisperuste on henkilökohtainen.

Kevennetyn irtisanomismenettelyn tavoitteena on helpottaa työntekijöiden palkkaamista
ja alentaa työllistymiskynnystä pienissä yrityksissä. Näin siis hallituksen mukaan,
työntekijöiden ja ammattiliittojen käsitys asiasta on aivan toinen. Hankalaksi mielletystä
työntekijästä on aiempaa helpompi hankkiutua eroon.

YKSILÖLLINEN IRTISANOMINEN TÄLLÄ HETKELLÄ
Työntekijästä itsestä johtuvaan irtisanomiseen on oltava asiallinen ja painava syy. Lain tarkoittamia irtisanomisperusteita voivat olla esimerkiksi työntekijän lain- tai sopimuksen vastainen teko, velvoitteiden laiminlyönti tai käyttäytyminen. Työsuhteen voi päättää myös tilanteissa, joissa työntekijä ei enää selviydy työtehtävistään. Ennen irtisanomista tulee työntekijälle antaa työvelvoitteiden laiminlyönnistä varoitus ja varata mahdollisuus korjata
menettelynsä.

ENTÄ JATKOSSA?
Jatkossa pienet yritykset voivat irtisanoa työntekijän entistä kevyemmin. Potkujen perusteena voi olla nykyistä vähäisempi työvelvoitteen laiminlyönti tai rikkominen. Työsuhteen lopettaminen on aiempaa vahvemmin työnantajan hanskassa. Irtisanominen työntekijän epäasiallisen käytöksen tai luottamuksen horjumisen perusteella on jatkossa työnantajan subjektiivinen näkemys. Kenkää voi tulla, jos työnantaja näin katsoo. Lakiesitys raottaa  väistämättä ovea mielivaltaisuudelle.

KETÄ KOSKEE TULEVAISUUDESSA?
Työsopimuslain muutos helpottaa yksilöllisen ja henkilökohtaisen irtisanomisen kriteereitä yrityksissä, joissa työskentelee 20 henkilöä tai alle. Suomen Yrittäjien tilastojen mukaan tällaisia yrityksiä on noin 275 000 (mukaan ei lasketa maa-, metsä- eikä kalatalousyrityksiä).
Uuden kevennetyn irtisanomiskäytännön piirissä on valtaosa yrityksistä. Noin 97 prosenttia maan kaikista yrityksistä pyöritetään alle 20 työntekijän voimin. Irtisanomisen helpottaminen
koskee jopa lähes miljoonaa suomalaista.

MITÄ TÄSTÄ SEURAA?
Lakiesityksen työllisyysvaikutukset arvioidaan lähelle nollaa. Irtisanomissuojan heikentämisesitys on jälleen yksi viritelmä lisää työntekijöiden ja työttömien asemaan kohdistettujen heikennysten sarjassa. Unohtaa ei pidä irtisanottavalle automaattisesti langetettavaa 90 päivän karenssia. Mikäli esitys menee läpi, todellisena uhkana ja seuraavana askeleena on irtisanomiskäytäntöjen löyhentäminen suuremmilla työpaikoilla ja tulevaisuudessa kautta koko työmarkkinakentän.