5.4.2023

Puheenjohtajalta: Laaja palkkaratkaisu oli oikea-aikainen korjausliike

Suomen työmarkkinamalli on ollut pitkään rikki. Tällä kierroksella sopimusneuvottelujen pakkopaidasta luovuttiin ja tilalle neuvoteltiin uusi työmarkkinamalli ja laaja palkkaratkaisu.

Olen enemmän kuin tyytyväinen kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksiin, jotka neuvottelimme yhdessä ammattiliittojen Jukon ja Jytyn kanssa. Ratkaisu on poikkeuksellisen laaja ja koskee lukuisia ammattialoja. Korotukset ovat erittäin hyvät sisältäen suuren yleiskorotuksen, järjestelyvaraerän, palkkaohjelman, erilaiset kertaerät sekä palkkaharmonisointirahan.

Lue lisää: Puheenjohtajalta: Arvon mekin ansaitsemme – palkankorotukset kuuluvat kaikille

Korjausliike oli välttämätön

Nykyinen työmarkkinamalli on ollut jo kauan rikki. Tilastokeskuksen mukaan ostovoima on romahtanut. Palkankorotuksiin on varaa. Korkea inflaatio vie yrityksiä konkurssiin. Ostovoiman korotus auttaa yrityksiä.

Edelliset kymmenen vuotta ovat palkankorotukset olleet erittäin pieniä. Lisäksi ei-virallinen yleinen linja on heikentänyt erityisesti matalapalkkaisten ansiota.

Juuri tällä kierroksella osoitettiin, että mitään yleistä linjaa palkkaratkaisuna ei ole.

On uuden aika, ja oli oikea hetki neuvotella uusi työmarkkinamalli ja laaja palkkaratkaisu kaikkien osapuolien kesken. Juuri tällä kierroksella osoitettiin, että mitään yleistä linjaa palkkaratkaisuna ei ole olemassa eikä sitä koskaan yhdessä julkisen ja yksityisen välillä ole sovittukaan. Sopimusneuvottelujen pakkopaidasta on nyt luovuttu.

Lue lisää: Puheenjohtajalta: Palkka-avoimuuden lisääminen on äärimmäisen tärkeää tasa-arvon kannalta

Kaikki ammatit ovat arvokkaita

JHL on moniammatillinen liitto. Meille ei mikään ammatti ole toissijainen tai huono. Kaikilla ammateilla on merkitystä muiden ammattien rinnalla. Eri ammattilaiset tukevat toistensa työtä ja työhyvinvointia antamalla mahdollisuuden jokaisen keskittyä oman tehtävänsä tekemiseen.

Varsin usein kuulemme jäseniltä ja aktiiveilta, että yhteiskunnassa osa ammateista jää sivuun, kun taas toisten merkitystä korostetaan. Sivuun jäävät ammattilaiset eivät koe arvostusta omalle työlleen ja väsyvät arvostuksen puutteen vuoksi toteuttamaan omaa ammattiaan.

Valoa työelämässä löytyy siitä, että kaikkia ammatteja arvostetaan. Ihminen toteuttaa itseään oman työnsä ja ammattinsa kautta. Työelämän palveluketjuissa esihenkilön ja johdon tehtävänä on luoda hyvinvointia tukemalla erilaisia ammatteja. Kaikki ammatit on tehtävä näkyviksi, ja kaikilla on oltava ääni.

Lue lisää sopimusneuvotteluista