20.7.2017

Puheenjohtajalta: Sote-uudistuksessa henkilöstöä halpuutetaan

JHL:n puheenjohtaja Päivi-Niemi Laine.

Sote-lakien hyväksyminen  on siirtymässä syksyyn. Perustuslakivaliokunnassa lakipaketissa on löydetty harmaita alueita. Kansalaisten perusoikeuksissa on ongelmia. Niin myös henkilöstön asemassa. Hyvä onkin ottaa aikalisä ja käsitellä lakipaketti huolella.

JHL on ollut huolestunut sote-uudistuksen heikosta valmistelusta jo pitkään. Soteen tarvitaan parempaa henkilöstöpolitiikkaa. Mutta maan hallitus on mennyt säästöt edellä. Taka-alalle ovat jääneet sote-palvelujen käyttäjät ja henkilöstö.

On olemassa tutkimustietoa siitä, että hyvä asiakaskokemus syntyy siitä, kun henkilöstö on motivoitunutta ja voi hyvin. Myös henkilöstö työskentelee tuloksellisemmin, jos asiakas on tyytyväinen. Mihin on jäänyt soten tarkoitus – laadukkaiden palvelujen tuottaminen asiakkaille? Rahan, pääomien ja voitontavoittelun jalkoihin?

Päivi Niemi-Laine Motiivissa 6/2017: Mihin on jäänyt soten tarkoitus – laadukkaiden palvelujen tuottaminen asiakkaille?

Sosiaalialan palveluiden yksityistämisessä ei ole osattu ottaa huomioon asiakkaiden hoidon, avun ja tuen tarvetta. Tästä johtuu alimitoitetut palveluhinnat ja siten pienevät henkilöstöresurssit. Samalla halpuutetaan työsopimuksia ja kikkaillaan työvuoroilla. Ammattihenkilöiden on mahdoton keskittyä omaan työhönsä, koska säästösyistä heille siirretään peruspalvelutehtäviä.

Työsuhteen jatkuvuudet ovat jo nyt epävarmoja yritysten kilpailutilanteen vuoksi. Uudessa sotessa työsuhteiden rikkonaisuus kasvaa entisestään. Vaikka henkilöstö on siirtynyt vanhoina työntekijöinä, he eivät ole suojassa tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisia vastaan. Määräaikaisten työsuhdetta ei useimmiten jatketa. Heille tarjotaan osa-aikaista, nolla- tai runkosopimuksia. Työehtosopimusten halpuutuksissa yksityistämisessä henkilöstö siirretään matalampitasoisiin työehtosopimuksiin ja samalla tarjotaan nykyistä alempaa taulukkopalkka. Yksityistämisen noidankehä johtaa lopuksi siihen, että ostovoima työntekijällä laskee ja kotimainen kysyntä laskee.

Sote-lakien jäädessä kesälomalle, maan hallituksella on aikaa välttää yksityistämisen riskit muuttamalla suuntaa. Valtiovallan on tässä työttömyystilanteessa hyvä miettiä henkilöstön asemaa, erityisesti sitä, miten yksityistäminen muuttaa työvoiman käyttötarvetta ja vaikuttaa siten työttömyysmenoihin, julkisiin menoihin. Tässä yhtälössä verotulot pienenevät ja julkinen velka kasvaa.

Palvelujen tuotantotavalla, henkilöstöllä ja asiakkaalla on merkitystä Suomen talouden menestymiseen. Julkinen on ykkönen.