25.8.2021

Puheenjohtajalta: Syksy tuo kahisevaa, mutta kenelle ja millaisin vaikutuksin

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine perää hallituksen budjettiriihestä oikeudenmukaista rahoituspohjaa ja rahan jaossa kaikkien henkilöstöryhmien muistamista.

Hallituksen neuvottelut vuoden 2022 budjetista ovat parhaillaan käynnissä. Neuvottelut antavat suuntaviivoja tulevalle JHL:n sopimusneuvottelukierrokselle. Luvassa on paljon kahisevaa rahaa, mutta kenelle ja millaisin vaikutuksin.

Julkisen sektorin työntekijäpula on ilmeinen. Käsipareja puuttuu esimerkiksi hoiva-avustajien, lähihoitajien, laitoshuoltajien ja välinehuoltajien riveistä.

Tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ja lisää koulutuspaikkoja. Alustavien tietojen mukaan juuri näihin on budjettiriihessä tulossa rahoitusta. On kuitenkin tarpeen ensin kartoittaa, miten työttömistä saadaan nopealla koulutuksella työvoimaa. Hoiva-avustajat voivat olla yksi mahdollinen ammattiryhmä.

Hallituksen budjettiriihessä on muistettava kaikki henkilöstöryhmiä kahisevan jaossa.

Syksyn tes-neuvotteluja silmällä pitäen työnantajapuoli on vaatinut ansiotuloverotuksen alennuksia. On kuitenkin selvää, että jos ansiotuloveroa alennetaan, julkiset palvelut kärsivät, koska veroeurojen määrä laskee. Samaan aikaan pitäisi korottaa työnantajien osuutta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista.

Jokainen meistä rahoittaa näitä maksuja, eli siis eläkkeitä, työttömyyskorvauksia ja sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa sekä isyys- ja äitiysrahaa. Työnantajien maksutaakkaa näistä on helpotettu viime vuosina. Perusteita on riittänyt, kuten uusien työpaikkojen synty ja akuutti koronatilanne.

Toimiva ja kestävästi rahoitettu hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee oikeudenmukaista rahoituspohjaa. Jokaisen on osallistuttava.

Tällä hetkellä työllisyyden ja talouden kasvuluvut näyttävät hyviltä. Kiitos siitä kuuluu koronatilannetta hyvin hoitaneelle pääministeri Marinin hallitukselle.

Hallituksen budjettiriihessä on muistettava kaikki henkilöstöryhmiä kahisevan jaossa. Useimmat pienipalkkaiset julkisen sektorin työntekijät mahdollistavat sen, että lääkärit, sairaanhoitajat ja opettajat voivat keskittyä omaan työhönsä.

Juuri nämä rinnalla mahdollistajat, kuten koulunkäynninohjaajat, ovat venyneet ja joustaneet ennennäkemättömällä tavalla pandemian keskellä.