25.5.2017

Puheenjohtajalta: Yhdessä onnistumme

JHL:n edustajiston vaalit on käyty, ja edustajiston järjestäytymiskokous on ovella. Järjestäytymis- ja sääntömääräinen kevätkokous pidetään 5.–7. kesäkuuta. Kokouksessa liitolle valitaan uusi hallitus, puheenjohtaja ja kaksi toimialajohtajaa.

Edustajistolla on iso valinnanpaikka. Liiton suurin etu on se, että hallitukseen valitaan henkilöitä, joita jäsenistö on arvostanut vaaleissa. Näillä henkilöillä on oletettavasti sellaista tietotaitoa, jota jäsenet arvostavat. Onkin tärkeää, että liiton päätöksentekoelimissä tuo tietotaito kanavoituu liiton tekemiseksi niin, että toimimme jäsenlähtöisesti edunvalvontatyössä.

Päivi Niemi-Laine Motiivissa 5/2017: Jokaisen osaamisella on väliä.

Liitto ei voi olla muuttumaton kivipaasi, vaan sen on muututtava sen mukaisesti, millainen tarve liiton aktiiveilla, jäsenillä ja mahdollisilla uusilla jäsenillä on työpaikoilla. Meidän on osattava tehdä edunvalvontapalvelua. Palvelupaketilla, palvelumallilla ja palvelulupauksella on merkitystä siihen, halutaanko meihin kuulua. Rahalle on saatava vastinetta.

Uudella edustajistolla ja hallituksella sekä valitulla johdolla on haastavat ajat. Onneksi liiton toimintaa navigoi uusi strategia, eli päämäärätietoinen tekeminen kohti uutta ja rohkeaa liittoa jäsenten puolesta. Strategian arvoihin on helppo sitoutua, mutta niiden on näyttävä myös liiton arjen tekemisenä. Koko henkilöstön, hallinnon ja jäsenten tulee sitoutua liiton yhteisiin arvoihin. Yhdessä onnistumme.

Haluan kiittää nykyistä liiton hallintoa ahkerasta ja päämäärätietoisesta työstä liiton menestymiseksi. Toimintaympäristö ja poliittinen tilanne ovat haastaneet meitä. Mutta meitä ei ole oikeistohallituksen puhurit kaataneet. Toivotan uudelle hallinnolle ja johdolle menestystä jäsenlähtöiseen työhön ja liiton uudistamiseen. Yhdessä olemme enemmän. Jokaisen osaamisella on väliä. Tervetuloa uusi hallinto ja johto!