27.1.2021

Puheenjohtajalta: Yhtäkään lasta tai nuorta ei ole varaa menettää

JHL:n puheenjohtaja Päivi-Niemi Laine.

Koronakriisissä lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve on kasvanut, mutta kunnat ovat vastanneet tarpeeseen vaihtelevasti. JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine perää kirjoituksessaan pikaisesti lisää resursseja palveluihin, jotta lasten oikeudet hyvään lapsuuteen toteutuvat.

Korona-aika on ollut monille lapsille ja nuorille vaikea ja stressaava. Erityisesti ongelmat näkyivät keväällä 2020, kun koulut suljettiin. Lapset ja nuoret joutuivat etäopetukseen ilman etäopetuksen tukea. Vanhemmilla ei ollut aikaa eikä välttämättä sellaisia taitoja, joilla etäopintoja olisi voitu tukea. Onneksi syksyn 2020 aikana koulut on voitu pitää käynnissä. Näin on tuettu lasten ja nuorten elämää sekä sitä, että he saavat ainakin yhden lämpimän aterian päivässä.

Jatkossa kouluilla tulee olla selkeä suunnitelma siitä, miten lapsia ja nuoria tuetaan etämallissa. Koulunkäynninohjaajilla ja ruokapalveluilla on oltava opettajien rinnalla merkittävä asema.

Maan hallitus on asettanut työryhmän, joka kartoittaa ja vahvistaa lapsien ja nuorten sekä perheiden oikeuksia ja hyvinvointia koronaepidemian jälkihoidossa. Tähän työhön JHL antaa oman panoksensa.

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen.

Koronakriisin aikana hallitus on myöntänyt aluehallintovirastoille 10,5 miljoonaa euroa avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön. Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten koulunkäyntiä koronaepidemian aikana, etsivän nuorisotyön avulla puolestaan pyritään tavoittamaan tuen tarpeessa olevat nuoret. Silti jotkut kunnat unohtivat lasten ja nuorten oikeudet ja tarpeet: nuorisotyöntekijöiltä ja koulunkäynninohjaajilta keskeytettiin palkanmaksu ja heidät passitettiin kotiin.

Koronapandemia on ruuhkauttanut lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Tukea tarvitsevien määrä on kasvanut huomattavasti. Lastensuojelun voimavarat ovat olleet pitkään riittämättömät. Nyt tarvitaan lisää resursseja. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Tätä vahvistetaan myös sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevalla lapsistrategialla.

Nyt on kiire. Yhtäkään lasta, nuorta tai perhettä ei ole varaa menettää.