30.1.2018

Raimo Timonen: Silmää siivoustyölle

Raimo Timonen viihtyy siivoustyönohjaajana, sillä ihmisläheinen tehtävä tuo hänelle jatkuvasti erilaisia haasteita.

Raimo Timonen on tehnyt yli 30-vuotisen uran Sipoon toimitilahuollossa. Lisäksi hän on toiminut usean vuoden kunnallisten siivoojien esimiehenä.

Marraskuusta lähtien Timosen pestinä on ollut siivoustyönohjaajan tehtävä Söderkullan koulussa Etelä-Sipoossa. Pesti kestää kesään asti. Aluksi työ vaati lukuisia kokouksia siivoustiimin ja koulun henkilökunnan kanssa, jotta kaikki tietäisivät, mitä voidaan tehdä mahdollisimman sujuvan siivouksen eteen.

– Työaika ei yksinkertaisesti riitä, jos meidän pitää esimerkiksi nostella kirjoja edes takaisin hyllyihin. Se ei myöskään kuulu meidän työnkuvaamme, Timonen kuvailee.

Hänen käsityksensä mukaan useimmat ihmiset auttavat mielellään muita.

– Pitää vain avoimesti kertoa, mitä toiset voivat siivouksen ja siten myös koulun viihtyvyyden parantamiseksi. Sittemmin työstä on tullut helpompaa, sillä opettajat ja oppilaat tietävät, mitä heidän tulee tehdä.

Useimmat auttavat mielellään muita tekemään työnsä mahdollisimman hyvin.

Kaksikielisyys on osa työtä

Sipoossa siivoustyön haasteena on muun muassa siivoojien melko korkea ikä. Keski-ikä on 53 vuotta ja monet siivoojista jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä.

– Siivoojien lukumäärä on yleensäkin vähentynyt niin, että esimerkiksi jokaisesta sairauspoissaolosta työvuorolista pitää palapelin lailla koota uudestaan, Timonen kertoo.

Yhtenä ongelmana on myös se, että nuorista työntekijöistä on vaikea pitää kiinni pitkiä aikoja.

– Onneksi viime syksynä kymmenen uutta opiskelijaa ryhtyi opiskelemaan toimitilahuoltajiksi oppisopimuksella. Heistä suurin osa on sipoolaisia. Olisi tärkeää, että he myös jäisivät tänne.

Harva myöskään ajattelee, että sipoolaisen siivoojan pitää mielellään osata sekä suomea että ruotsia pystyäkseen hoitamaan työnsä hyvin.

– Esimerkiksi Söderkullan koulu on kaksikielinen, eli siivojaan pitää käytännössä hallita molemmat kielet voidakseen kommunikoida kaikkien koulussa olevien kanssa, Timonen sanoo.

Timonen on itse lähtöisin täysin suomenkielisestä perheestä, mutta lapsena hänellä oli yksi suomenruotsalainen kaveri Helsingin Oulunkylässä. Kun hänen perheensä muutti Sipoon Hinthaaraan vuonna 1974, tuli ruotsista vielä arkisempaa.

– Ystävystyin yhden täysin ruotsinkielisen kaverin kanssa, jolloin jouduimme molemmat automaattisesti kielikylpyyn. Kun minusta myöhemmin tuli toimitilahuollon esimies, pidin kaikki kokoukset kahdella kielellä. Noudatin samaa kaavaa ollessani JHL:n kunnallisen yhdistyksen puheenjohtaja seitsemän vuotta, nykyinen varapuheenjohtaja Timonen kertoo.

Aikaiset aamut

Timosen työpäivä alkaa kello kuudelta aamulla. Ensimmäisten kuukausien aikana hän on ehtinyt luomaan toimivan työjärjestyksen. Hän aloittaa siivoamalla listallaan olevat luokkahuoneet sekä koulun vanhemmissa osissa, eli vanhassa talonmiehen asunnossa sijaitsevat oppilashuollon tilat.

– Sen jälkeen työtehtävät vaihtelevat sen mukaan, mitkä tilat ovat milloinkin vapaina. Työ edellyttää hyvää yhteistyötä koulun kanssa, jotta saamme ajoissa tiedon siitä, mitä tiloja pystyisi siivoamaan perusteellisemmin.

Kilpailukykysopimuksen seurauksena siivoojien viikoittainen työaika piteni puolella tunnilla.

– Se ei kuulosta paljolta, mutta niinä päivinä tuntee itsensä tavallista väsyneemmäksi, ja usein väsymys tuntuu vielä seuraavanakin aamuna.

Hallinnollisiin tehtäviin Timonen varaa päivittäin työaikaa noin 30 minuuttia. Hän saa esimerkiksi paljon sähköpostia, johon hän mieluiten vastaisi heti – etenkin jos asia on kiireellinen ja koskee siivousta tai siivouksen laatua.

– Tapaan säännöllisesti myös rehtoreita, että saan tiedon koulun tapahtumista. Esimerkiksi ulkoilupäivänä voimme tehdä sellaisia töitä, joita emme pysty tekemään silloin, kun koulu on täynnä lapsia, hän sanoo.

Joka tehtävään on omat työvälineet, joista tulee osata valita juuri oikeat.

Työ vaatii joustavuutta

Sipoossa ei työvälineissä pihistellä, mistä Timonen on hyvillään. Sähkökäyttöinen yhdistelmäkone on tärkeä työväline, jossa yhdistyy sekä pesu- että imutoiminnot. Pitää olla tarkkana, ettei koneesta jää lammikoita pitkin käytäviä.

– On tärkeää, että joka tehtävään löytyy oikeat työvälineet ja niitä osaa käyttää oikein. Tässä työssä ollaan tekemisissä erilaisten kemikaalien kanssa. Ne saattavat vahingoittaa pintoja, jos niitä käyttää väärin. Virheellisesti käytettynä ne saattavat olla terveydelle vaarallisia.

Timosen mukaan olennaista on, että siivoojalla on silmää työlleen ja kyky hahmottaa, mitkä kohdat tarvitsevat puhdistusta. Hänen tulee myös sopeutua rutiinien muutoksiin.

– Aamulla töihin tullessa ei välttämättä tiedä, mitä päivän aikana odottaa ja mihin pitää keskittyä. Yhden työvaiheen venyessä pitää osata tasata ajankäyttöä muissa kohdin, jotta pysyy aikataulussa. Se tarkoittaa, että jokainen tiimiläinen voi tiettyjen rajojen puitteissa vaikuttaa omaan aikatauluunsa, Timonen kertoo.