12.4.2018

Talouskasvu jatkuu vahvana, mutta ei jakaudu tasapuolisesti

Suomen taloudellinen tilanne on hyvällä kasvu-uralla. Palkansaajien tutkimuslaitos PT huomauttaa kuitenkin, että kaikki väestöryhmät eivät pääse hyötymään talouden vahvasta kasvusta leikkausten ja indeksijäädytysten takia.

PT laskee, että Suomen talouskasvu kiihtyy edelleen tänä vuonna. Ennusteen mukaan bruttokansantuote nousee 3,1 prosenttiin, kun se viime vuonna oli 2,6 prosenttia. Aiemmin ennustettuja kasvulukuja suuremmat prosentit selittyvät tutkimuslaitoksen mukaan erityisesti yksityisen kulutuksen kasvulla, mihin ovat vaikuttaneet niin palkankorotukset kuin työllisyyden parantuminen.

Työllisyysaste kohenee, työttömyysluvut eivät niinkään

Työllisyydelle talouskasvu on hyväksi. PTT ennustaa, että tänä vuonna työllisten määrä kasvaa jopa 50 000:lla. PT kuvaa kuitenkin suomalaisia työmarkkinoita selvästi kaksijakoisiksi: työttömät eivät pääse nauttimaan talouskasvun hedelmistä.

– Talouskasvun siivittämänä työllisyys koheni huomattavasti jo viime vuonna, ja työllisyyden kasvun ennustetaan jatkuvan vielä vuosina 2018 ja 2019. Työllisyysaste on tänä vuonna 71,9 prosenttia ja ensi vuonna 72,6 prosenttia. Toisaalta samaan aikaan työttömien määrän lasku on verkkaista, tiedotteessa todetaan.

Työllisyystilanteen paraneminen on pienentänyt työttömien lukumäärää vain vähän. Tammi- ja helmikuussa työllistyneiden määrä oli yli kymmenkertainen työttömien lukumäärän vähenemiseen verrattuna. PT:n ennusteessa työttömyysluvut alenevat hitaasti myös loppuvuodesta ja ensi vuonna, sillä useimmiten työllistyminen ei tapahdu työttömien joukosta.

– Olisi siis suotavaa, että hallituksen asettaman työllisyysastetavoitteen lisäksi keskusteltaisiin avoimemmin myös tästä kolikon kääntöpuolesta eli työttömien määrästä, PT painottaa.

PT vaihtaisi yritystukia indeksikorotuksiin

Vuonna 2016 alkaneita perusturvan ja asumistuen indeksikorotusten jäädytyksiä jatketaan tänä vuonna.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mielestä valtion talouden ennakoitua nopeampi tasapainottuminen ja kohonnut työllisyystilanne tekevät tilanteesta kohtuuttoman.

PT ei pidä perusturvan ja asumistuen indeksijäädytystä enää perusteltuna ja tuloerojen kasvua pitäisi hidastaa nimenomaan palauttamalla ja päivittämällä perusturvan korotukset. PT:n mukaan tämä olisi mahdollista tehdä siirtämällä osa kilpailua vääristävistä yritystuista korotuksiin.