2.11.2017

Taskuapu tutuksi sote-festareilla

JHL on valmistanut taskuun sopivan työsuojeluoppaan, joka auttaa etenkin asiakkaan kotona työskenteleviä arvioimaan työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta. Opasta esiteltiin JHL:n sote-festareilla.

Taskuapu on erityisen tervetullut henkilökohtaisille avustajille, jotka työskentelevät enimmäkseen yksin ilman työyhteisön ja luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tukea. Myös vanhusten kotihoidossa ja omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat hyötyvät Taskuavusta.

Tuula Haavasoja

Työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja kokosi kätevän Taskuavun.

Opas sisältää muun muassa Työturvallisuuskeskuksen ja muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa kootun tsekkauslistan. Lista on syytä käydä läpi, kun työsopimuksen laatiminen on ajankohtaista.

– Raksi ruutuun, kun työhön perehdyttäminen on tehty. Toinen raksi, kun olet tarkistanut, että työnantaja on huolehtinut työntekijän tapaturmavakuutuksesta, neuvoi Taskuavun koonnut ja sitä festareilla esitellyt JHL:n työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja.

Myös tiedot työn tauotuksesta ja riittävistä lepoajoista ja työn kannalta tarvittavista apuvälineistä löytyvät tsekkauslistasta.

Opas koottiin, koska asiakkaan kotona työskentelevien tietämys työelämän oikeuksista ja käytännöistä ovat puutteelliset.

– Törmäämme jatkuvasti kysymyksiin, koskeeko työterveyshuolto toisen kotona työskenteleviä. Tai onko viisi tuntia viikossa henkilökohtaisena avustajan toimiva oikeutettu työterveyshuoltoon. Vastaus molempiin kysymyksiin on kyllä, totta kai! evästi Haavasoja.

Oppaasta löytyy kättä pidempää myös työpaikan tunnekuorman käsittelyyn ja purkuun.

– Opas mukaan työpäivään ja mieluiten rintataskuun, ihan siihen sydämen lähelle, kannusti Tuula Haavasoja.

Opas vapaasti ladattavissa tästä.