13.3.2019

Toimitusjohtajan sähköposti paljastaa: Pilke-päiväkotiketju rikkoo lakia lasten kustannuksella, hoitajia jatkuvasti liian vähän

Pilke päiväkodit Oy:n toimitusjohtaja Minna Martikainen opasti lokakuussa ketjun päiväkotien johtajia rikkomaan varhaiskasvatuslakia. Viestin mukaan sijaisia ei saisi palkata kuin äärimmäisen pakon edessä. ”Ja jos tarve vaatii, puutumme yksikkökohtaisesti tilanteeseen”, toimitusjohtaja kirjoitti.

Yksityinen Pilke päiväkodit -ketju vaikuttaa järjestelmällisesti ja tahallisesti rikkoneen varhaiskasvatuslakia. Tähän viittaa sähköpostiaineisto, jonka Motiivi on saanut haltuunsa.

Päiväkotien ryhmäkoot saavat ylittyä lyhytaikaisesti ja tilapäisesti, määrittelee 2015 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki.

Jo samana vuonna opetus- ja kulttuuriministeriö laati lain soveltamista selkeyttävän ohjeistuksen. Sen mukaan tilapäinen ryhmäkoon ylitys ei saisi kestää kokonaista hoitopäivää, eikä se voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä.

 Viestin mukaan ”punaisella saa olla vaikka joka päivä”.

Pilke-ketjun päiväkodeissa lain ja ministeriön ohjeistuksen rikkominen vaikuttaa olevan systemaattista ja jatkuvaa. Näin voi päätellä sähköpostiviestistä, jonka ketjun toimitusjohtaja Minna Martikainen lähetti 19. lokakuuta 2018.

Viesti on suunnattu päiväkotien johtajille ja kopiona ketjun johtoryhmälle. Näin Martikainen kirjoittaa:

”Tiedättehän, että punaisella saa olla väliaikaisesti, vaikka joka päivä. Ja että sijaista voi käyttää, vaikka vain 3–4 h/päivä suurimpaan tarpeeseen, ei tarvitse palkata koko päiväksi.”

lapset leikkivät päiväkodin pihalla

Kuvituskuva. Kuva ei liity jutun tapaukseen.

Ketjun johto kehottaa rikkomaan lakia tietoisesti

Mitä Minna Martikaisen ohje tarkoittaa käytännössä?

sopimustoimitsija Kari Bagge

JHL:n sopimustoimitsija Kari Bagge

– Se tarkoittaa, että ketjun päiväkodeissa ei edes pyritä täyttämään niitä varhaiskasvatuslain velvoitteita, jotka koskevat ryhmäkokoja ja aikuisten ja lasten suhdelukuja, sanoo JHL:n sopimustoimitsija Kari Bagge.

–  Viestin mukaan ”punaisella saa olla vaikka joka päivä”, eli ketjun johto kehottaa rikkomaan lakia tietoisesti.

Bagge pitää Martikaisen lähettämää viestiä paitsi poikkeuksellisen räikeänä myös vastuuttomana: laki ja sitä tarkentava ohjeistus on laadittu hoitolasten turvallisuuden takaamiseksi.

– Laki lähtee siitä, että yhtä kasvatusvastuullista aikuista kohden ryhmässä voi olla joko kahdeksan kolme vuotta täyttänyttä tai neljä alle kolmevuotiasta lasta. Jos lasten lukumäärä suhteessa aikuisiin ylittyy, se saa tapahtua vain hetkellisesti. Ei suhdeluvun ylittämiseen voi kannustaa tai ottaa sitä toiminnan ohjenuoraksi, selventää Bagge.

”Jos joku ilmoittaa olevansa poissa vuosilomapäivällä, ette palkkaa sijaista.”

”Ette palkkaa siihen sijaista”

Samassa Martikaisen lähettämässä viestissä on lisää ohjeita päiväkotien johtajille:

”Ja vähentäkää ennakointia – jos joku ilmoittaa olevansa poissa vuosilomapäivällä, vaikka kahden viikon päästä perjantaina, niin ette palkkaa siihen sijaista – koska hyvin todennäköisesti lapsiakin on poissa, vaikka Daisy näyttäisi muuta.”

”Ja omiin toimistopäiviin, jos ne ovat perjantai päiviä, ei tarvitse sijaista.”

Daisylla Martikainen viittaa DaisyManager-asianhallintaohjelmaan. Päivähoidossa ohjelmaa käytetään muun muassa henkilöstömitoituksen hallinnointiin ja optimointiin, työvuoroihin, sijaisten palkkaamiseen, lasten hoitoaikavarauksiin ja laskutukseen.

Lisäksi viestissä todetaan, että vuoden 2019 budjettiin tulee yksikkökohtainen sijaiskulu, joka toimii ohjaavana tekijänä sijaisten palkkaukseen.

”Se voi olla euroja tai xx määrää sijaispäiviä, mutta kun ne on käytetty, niin lisää ei tule.”

Lapsia päiväkodissa

Kuva ei liity jutussa kerrottuun tapaukseen.

Painostusta vai ketjuohjausta?

Myös nämä lisäykset kertovat Baggen mukaan karua kieltä Pilke päiväkodit -ketjun välinpitämättömyydestä lakien noudattamista kohtaan.

– Juuri tämänkaltainen asenne johtaa uhka- ja vaaratilanteiden lisääntymiseen päiväkotien arjessa. Ei niitä ryhmäkokoja ja suhdelukuja ole säädetty huvin vuoksi, hän huomauttaa.

Hänen mielestään toimitusjohtajalta lähtenyt ketjuohjeistus on tulkittavissa päiväkotien johtajien painostukseksi.

– Se lisää työhönsä vakavasti suhtautuvien, lasten hyvinvoinnista huolestuneiden päiväkotien johtajien, lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien eettistä kuormaa.

– Yksityisessä varhaiskasvatuksessa näyttää toistuvan sama kuin yrityksissä, jotka tarjoavat vanhusten palveluasumista.

Bagge toivoo, että viimeistään nyt poliitikkojen, kuntien ja varhaiskasvatuksesta vastaavien valvontaviranomaisten silmät avautuisivat näkemään päivähoidon todellisuuden.

Lisäksi Bagge vaatii, että Hyvinvointiala Hali ry puuttuu Pilkkeen toimintaan ja vaatii sitä korjaamaan käytäntöjään. Hali edustaa yksityisiä sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatuksen yrityksiä.

– Yksityisessä varhaiskasvatuksessa näyttää toistuvan sama kuin yrityksissä, jotka tarjoavat vanhusten palveluasumista ja tehostettua palveluasumista.

”Tavoite kova mutta toteutettavissa”

Alaisilleen lähettämässä viestissä toimitusjohtaja Minna Martikainen perustelee ohjeistusta henkilöstömenojen ylityksillä.

”Me sovimme keväällä, että tavoitellaan n. 64 % henkilöstömenoja suhteessa liikevaihtoon tänä vuonna (2018). Tiedän, että tavoite on kova, mutta toteutettavissa, kun resurssoidaan oikein. Nyt kuitenkin syyskuu oli 71,4 %. Mitä on tapahtunut?”

Viestissään Martikainen kehottaa päiväkotien johtajia kiinnittämään huomiota kohonneisiin kuluihin ja tekemään korjausliikkeen loppuvuoteen.

”Tämä tuloskehitys ei voi jatkua”, hän kirjoittaa ja vaatii painamaan henkilöstömenot reilusti alas.

Viestin loppupuolella on vielä peitelty uhkaus, jossa todetaan, että tilannetta seurataan tarkasti:

”Ja jos tarve vaatii, puutumme yksikkökohtaisesti tilanteeseen”.

Toimitusjohtaja: ”Johtajia ei ole tietoisesti ohjeistettu rikkomaan lakia”

Viestistäsi saa käsityksen, että opastat päiväkotien johtajia tietoisesti rikkomaan varhaiskasvatuslakia. Jos ohjeita noudattaa, on lain rikkominen systemaattista ja jatkuvaa. Miten kommentoit, Pilkkeen toimitusjohtaja Minna Martikainen?

– Viime lokakuisen viestini tarkoitus oli esittää huoleni siitä, hyödyntävätkö johtajamme käytössämme olevaa toiminnanohjausjärjestelmä Daisya oikein. Kyseisestä ohjelmasta voidaan laskea 15 minuutin tarkkuudella lasten ja varhaiskasvattajien suhdeluku oikein.

Punaisella tarkoitetaan tilannetta, jossa suhdeluku saattaa hetkellisesti ylittyä. Se voi syntyä esimerkiksi siitä, että lapsi kirjataan järjestelmään sisään aiemmin kuin perhe on ilmoittanut tai henkilö joutuu lähtemään sairastumisen vuoksi kesken päivän.

Johtajiamme ei ole tietoisesti ohjeistettu rikkomaan varhaiskasvatuslakia. Kaikissa Pilke-päiväkodeissa noudatetaan lakia.

Daisy-järjestelmään perheet kirjaavat yhden-kahden viikon jakson hoitoaikavarauksia. Sen perusteella teemme työvuorosuunnittelun. Me seuraamme yritystasolla lasten ja varhaiskasvattajien välisen suhdeluvun alituksia sekä ylityksiä päivittäin. Noudatamme lakia kaikissa tilanteissa.

Eikö tällaisen tiukan ketjuohjauksen voi tulkita päiväkotien johtajien painostukseksi?

 – Meillä on 113 päiväkotia. Erilaisilla ohjeistuksilla haluamme varmistaa, että käytännöt ovat kaikissa päiväkodeissa samat ja tieto Pilkkeen toimintatavoista tavoittaa myös esimerkiksi uudet johtajamme. Ohjeilla haluamme varmistaa tasalaatuisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen sekä henkilöstön hyvinvoinnin kaikissa päiväkodeissa.

Tällainen ohjeistus lisää lasten hyvinvoinnista huolestuneiden hoitajien ja lastentarhanopettajien kiireitä ja eettistä kuormaa. Onko näin?

– Sama vastaus kuin edelliseen kysymykseen.

Pilkkeen hoidossa olevien lasten vanhemmat saattavat huolestua, kun kuulevat ketjun piittaamattomuudesta lakia kohtaan. Mitä sanot heille?

– Pilke noudattaa varhaiskasvatuslakia, sen ryhmäkokoja ja suhdelukuja. Sijaisia palkataan aina yllättäviin poissaoloihin esimerkiksi sairaustapauksissa. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin, esimerkiksi lomiin ja koulutuksiin, vastataan työvuorosuunnittelulla.

Juttua muokattu 13. maaliskuuta 2019 kello 15.54. Lisätty toimitusjohtaja Minna Martikaisen kommentit.