6.4.2017

Työnantaja joutui korvaamaan kahdelle työntekijälle miltei 12 000 euroa

MITÄ? Työnantaja jätti maksamatta palkankorotuksen kahdelle JHL:läiselle.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP ky) ja JHL neuvottelivat työntekijöiden tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän luokituksista, eli TVA-luokituksista vuosien 2010–2011 aikana. Kaksi JHL:läistä työsketenli tuolloin VSSHP ky:ssä tuolloin laitoshuollon työnjohtajan tehtävissä.

TVA-luokitusneuvottelujen taustalla oli VSSHP:ssä vuonna 2010 laadittu TVA-loppuraportti. Raportissa oli arvioitu kaikkien sairaanhoitopiirien työntekijöiden tehtävät.

Raportin tuloksien jälleen sovittiin paikallisella virka- ja työehtosopimuksella 23. kesäkuuta 2011, että niiden työntekijöiden palkkaa nostetaan, joiden tehtäväkohtainen palkka oli pienempi kuin se olisi TVA-loppuraportin mukaan pitänyt olla. Sairaanhoitopiirin hallintojaosto hyväksyi elokuussa 2011 paikallisneuvottelun lopputuloksen.

Näin ollen TVA-loppuraportin mukaista palkkaa piti ryhtyä maksamaan 1. toukokuuta 2011 lähtien. Kahden JHL:läisen laitoshuollon työnjohtajan TVA-taso määriteltiin TVA-loppuraportissa tasolle 3. Silti heille maksettiin tason 2 palkkaa 1. syyskuuta asti.

Työnantajalle kuin jäsenten yhdistyksellekin tuntemattomasta syystä JHL:läiset laitoshuollon työnjohtajat olivat jääneet ulos neuvottelutuloksen mukaisesta palkankorotuksesta. Asian ilmettyä työnantaja korotti palkat tasolle 3, mutta kieltäytyi maksamasta palkkoja takautuvasti.

Työnantaja perusteli kieltäytymistään sillä, että JHL:läiset työnjohtajat olisivat tienneet saamastaan palkankorotuksesta vuonna 2011 mutta eivät olisi siihen vedonneet. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi työnantajan maksamaan kahdelle JHL:läiselle lähes 12 000 euron palkkasaatavat.