17.3.2020

Uurna kiersi työpaikoilla Helsingin pääluottamusmiesvaaleissa – Liikennelaitoksella innokkaimmat äänestäjät

JHL-läinen Timo Väreluoto äänestää Helsingin pääluottamusmies vaaleissa.

Helsingissä osa JHL:läisistä työntekijöistä pääsi äänestämään pääluottamusmiehistään, kun 11 luottamustehtävästä järjestettiin uurnavaalit helmi-maaliskuussa. Kaksi pääluottamusmiestä ja yksi varapääluottamusmies äänestettiin nykyisten ehdolla olleiden tilalle.

Helsingin kaupungin JHL:läiset työntekijät valitsivat edustajiaan helmi-maaliskuussa järjestetyissä pääluottamusmiesvaaleissa. Vaaleissa valittiin kaikkiaan 13 pääluottamusmiestä ja 13 varapääluottamusmiestä. Heistä 17 on uusia tehtävässään. Pääluottamusmiesten kausi alkaa 1. huhtikuuta ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Uurnavaalit järjestettiin 11 luottamustehtävästä. Kuhunkin tehtävään oli kahdesta neljään ehdokasta. Muihin tehtäviin oli vain yksi ehdokas, eli niistä käytiin sopuvaalit.

– Vaalit ovat hyvä asia jäsendemokratian näkökulmasta.

Helsingin pelastuslaitoksen sähkötöiden johtaja Timo Väreluoto äänesti pelastuslaitoksella viime viikon torstaina. Hän oli päättänyt käydä äänestämässä, jos vaaliuurna tulee lähelle.

– Pitkään jäsenenä olleena koin tärkeäksi pyrkiä vaikuttamaan.

Väreluoto sanoi, että hänen työpaikallaan vaaleista on puhuttu lähinnä toteavaan sävyyn.

JHL:n pääluottamusmiesvaalit Helsingissä
JHL:läiset vaalitoimitsijat Toni Köttö ja Hanne-Mari Halme odottivat äänestäjiä Helsingin pelastuslaitoksella viime viikon torstaina.

HKL:ssä uudet pääluottamusmiehet

Helsingin kaupungin liikennelaitoksella HKL:ssä toimivissa JHL -yhdistyksissä kisa luottamustehtävistä oli kova. Yli puolet HKL:n JHL-läisistä antoi äänensä pääluottamusmiesvaaleissa, sanoo pääluottamusmiesvaalien järjestämisessä avustanut JHL:n järjestötoimitsija Visa Tammi.

Molemmat istuvat pääluottamusmiehet olivat ehdolla, mutta uusiksi pääluottamusmiehiksi valittiin haastajat Pekka Hirvonen ja Pasi Laakkonen. Hirvonen on aiemminkin ollut pääluottamusmiehenä, ja Laakkonen on tähän asti ollut varapääluottamusmies.

JHL:n pääluottamusmiesvaaleja toimitetaan Helsingin pelastuslaitoksella.
Vaalitoimitsija Toni Köttö leimaa Timo Väreluodon äänestyslipun.

Pääluottamusmiesten toimialueita yhdistettiin

Luottamustehtäviä on nyt vähemmän kuin edellisen kauden alkaessa, sillä kulttuuri- ja vapaa-ajan pääluottamusmiesten toimialueita on yhdistelty. Nyt valittiin kaksi pääluottamusmiestä ja kaksi varapääluottamusmiestä, kun aiemmin molempia oli kolme.

Samoin pelastuslaitoksella oli aikaisemmin oma luottamusmies, mutta nyt kaupunkiympäristön kuukausipalkkaisilla ja pelastuslaitoksella on yhteinen pääluottamusmies ja varapääluottamusmies. Pääluottamusmieheksi valittiin pelastuslaitoksen luottamusmiehenä toiminut Jari Mustikkaniemi ja varapääluottamusmieheksi Auli Niskanen, joka on ollut kaupunkiympäristön kuukausipalkkaisten pääluottamusmies. Niskanen oli myös ehdolla pääluottamusmieheksi.

–  Tämä on ollut haastavaa, mutta haasteet ovat sitä varten, että ne voitetaan.

Uurnavaaleissa paikkansa uusivat keskushallinnon pääluottamusmies Kirsi Massinen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan pääluottamusmies Raija Sneck-Lehto, jonka toimialueeseen kuuluvat nyt TTES, liikunta ja kirjasto.

Jäsendemokratiaa ja näkyvyyttä

Helsingin yhteisjärjestö päätti joulukuussa asettaa keskusvaalitoimikunnan pääluottamusmiesvaalien järjestämiseksi. Yhteisjärjestön puheenjohtaja Stefan Loman sanoo, että kantavana ajatuksena vaalien järjestämisessä oli koota vaalit yhteen. Jäsenet valitsevat pääluottamusmiehet, ja yhdistykset toimivat vaalien järjestäjinä.

– Vaalit ovat hyvä asia jäsendemokratian näkökulmasta. On hyvä, jos työpaikoilla käydään keskustelua pääluottamusmiehen valinnasta. Silloin JHL:n pitäisi olla esillä keskusteluissa ja työntekijän arjessa.

JHL:n pääluottamusmies vaalit Helsingissä.

Tiukka aikataulu

Vaalien järjestäminen nopealla aikataululla oli kova urakka, kertoo keskusvaalitoimikunnan sihteeri Kikka Ylismäki. Hänen mukaansa tiukka aikataulu aiheutti monissa yhdistyksissä vastahankaa. Seuraavalla kerralla pitää olla enemmän aikaa, Ylismäki sanoo.

– Yömyöhään olen töitä tehnyt, jotta olen saanut tiedotettua yhdistyksille ja vaalitoimikunnille tarvittavat asiat ajoissa. Se on ollut haastavaa, mutta haasteet ovat sitä varten, että ne voitetaan.

Keskusvaalitoimikunnan sihteerinä Ylismäki on toimittanut yhdistyksille ja vaalitoimikunnille erilaista materiaalia, muun muassa tietoa JHL:stä, mallipöytäkirjoja, äänestysliput ja ilmoitustauluille laitettavia tiedotteita. – Minun on pitänyt olla hyvin tarkkana, että kaikki on oikein, Ylismäki sanoo ja kiittää JHL:n aluetoimitsijoita saamastaan avusta.

Helsingin uudet pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet 1.4.2020–31.12.2023

Palvelukeskusliikelaitos (sopuvaalit)

pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Eija PaananenKati Harju

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) (uurnavaalit)

1. toimialue KVTES ja TS
pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Pekka Hirvonen (uusi)Pertti Myller (uusi)
2. toimialue TTES
pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Pasi Laakkonen (uusi)Petri Halmetoja (uusi)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1. TTES, liikunta, kirjasto
pääluottamusmies (uurnavaalit)varapääluottamusmies (sopuvaalit)
Raija Sneck-LehtoSami Hyvönen (uusi)
2. Nuoriso, hallinto, kulttuuri (sopuvaalit)
pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Timo LautaniemiRiikka Valkonen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (sopuvaalit kaikista)

1. Varhaiskasvatus
pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Jaana Kesänen (uusi)Niina Varis (uusi)
2. ammatillinen koulutus, työväenopisto, lukio, ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, arbis, hallinto
pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Tiina Illman (uusi)Pekka Karppinen (uusi)

Sosiaali- ja terveystoimiala (sopuvaalit kaikista)

1. PääluottamusmiesVarapääluottamusmies
Jaana SyrjänenNiina Paahtela
2. Pääluottamusmies Varapääluottamusmies
Kai Suutari Ari Uusimäki (uusi)

Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)

1. kaupunkitekniikka (KTY / KTR) TTES (sopuvaalit)
pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Jouni Kolunkulma (uusi)Kirsi Aho (uusi)
2. muu Stara (RAT, YHO, LOG) TTES (uurnavaalit)
pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Tiia Niittymäki (uusi)Tom Hallikainen (uusi)

Keskushallinto
(Kaupunginkanslia, Tarkastusvirasto, Työterveys Helsinki, Taloushallintopalveluliikelaitos, Staran kuukausipalkkaiset) (uurnavaalit)

pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Kirsi MassinenMinna Vinni (uusi)

Kaupunkiympäristön toimiala / Pelastuslaitos (uurnavaalit)

pääluottamusmiesvarapääluottamusmies
Jari Mustikkaniemi (uusi)Auli Niskanen (uusi)

Korjaus: Keskushallinnon pääluottamusmiehen toimialueeseen lisätty Staran kuukausipalkkaiset 18.3.