25.10.2018

Vuoden 2018 työsuojeluvaltuutetut on valittu

JHL:n vuoden 2018 työsuojeluvaltuutetuiksi on valittu Josefiina Salmén ja Ari Nyholm Helsingistä. Valinta julkistettiin työsuojeluvaltuutettujen valtakunnallisilla ajankohtaispäivillä Porissa.

JHL on valinnut vuoden työsuojeluvaltuutetun jo kahtenakymmenenä vuotena. Vuodesta 2004 lähtien heitä on valittu vuosittain kaksi, eli työsuojelun saralla ansioitunut nainen ja mies.

Tänä vuonna liiton työsuojeluvaltuutetuista koostuva valintaryhmä päätyi Josefiina Salméniin ja Ari Nyholmiin. Valintaryhmän puheenjohtajana toimi Christina Kalenius Mäntsälästä.

– Kummallakin on laaja-alaista osaamista työsuojelusta. Lisäksi heillä on hyvät verkostot ja kykyä yhteistyöhön mutta samalla ammattimainen ja jämäkkä työote, hän kehuu kaksikkoa.

Salmén on hyvä sparraaja

Palvelukeskus Helsingin työsuojeluvaltuutettu Josefiina Salmén

Josefiina Salmén toimii toista kauttaa Palvelukeskus Helsingin työsuojeluvaltuutettuna.

Josefiina Salmén, 43, työskentelee toista kautta Palvelukeskus Helsingin työsuojeluvaltuutettuna. ”Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot, malttia kuulla toisten mielipiteitä, eikä hän pelkää tarttua haasteisiin, joita työsuojelussa riittää”, perustelee raati valintaa.

Salmén kuuluu Palvelukeskuksen henkilöstötoimikuntaan ja on lisäksi koko kaupungin työsuojeluryhmän jäsen.

– Pyrin olemaan työntekijöiden saavutettavissa ja auttamaan arjen pulmatilanteissa. Minusta työsuojeluvaltuutetun rooli on toimia sparraajana, joka rohkaisee työyhteisöjä ratkaisemaan ongelmatilanteet siellä missä ne tapahtuvat. Tarvittaessa voin toimia siinä apuna ja tukena.

Noin puolet Palvelukeskuksen työntekijöiden yhteydenotoista koskee työtilojen sekä työvälineiden ja -laitteiden turvallisuutta, esimerkiksi sisäilmaongelmia, ja puolet liittyy työssä jaksamiseen ja työilmapiiriongelmiin.

Salmén on myös yksi yhdeksästä Heti purku -kouluttajakoulutuksen saaneista Helsingin kaupungin työsuojeluvaltuutetusta ja hän kouluttaa oman toimialueensa työntekijöitä Heti purku -tukihenkilöiksi.

– Tukihenkilön kanssa työntekijä voi purkaa tuoreeltaan työssä sattuneen uhka- tai vaaratilanteen, eikä asia jää mieleen kummittelemaan. Palvelukeskuksessa mallista on vasta vähänlaisesti kokemuksia, ja tarkoitus on ottaa se laajemmin käyttöön tämän syksyn ja ensi vuoden aikana, Salmén kertoo.

Nyholmilla terävät kulmahampaat

Ari Nyholm

Staran päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Ari Nyholm.

Ari Nyholm, 52, on toinen Helsingin kaupungin rakentamisliikelaitoksen Staran päätoimisista työsuojeluvaltuutetuista. Valintaperusteissa häntä kuvaillaan oma-aloitteiseksi, asioihin perehtyväksi, määrätietoiseksi ja kokeneeksi.

– Ainakin kokemusta on, sillä menossa on jo seitsemästoista vuosi koiranvirassa, hän kommentoi.

”Koiranviralla” Nyholm tarkoittaa sitä, että työsuojeluvaltuutettu joutuu aika-ajoin räksyttämään, koska asiat eivät tuppaa tulemaan kerralla kuntoon.

– Kulmahampaiden lisäksi työsuojeluvaltuutettu tarvitsee pitkää pinnaa, sillä edistyminen ottaa aikansa.

Starassa on noin 1 500 työntekijää, ja Nyholmin toimialue kattaa laajan kentän aina merialueiden hoidosta katujen kunnossapitoon. Niinpä työsuojeluvaltuutetun tehtävän menestyksellinen hoito vaatii perehtyneisyyttä paitsi työsuojelua koskeviin lakipykäliin ja määräyksiin myös käytössä oleviin koneisiin ja tekniikkaan.

– Painopiste on työturvallisuudessa ja työtapaturmien ehkäisyssä. Erityisesti kemikaaliturvallisuuteen on Starassa panostettu viime aikoina, hän kertoo.

Asiamieskin voidaan palkita

Tänä vuonna JHL:n työsuojeluvaltuutettujen valtakunnalliset ajankohtaispäivät järjestettiin lokakuun puolivälissä Porin Yyterissä.

– Jatkossa nimi vaihtuu työsuojelun ajankohtaispäiviksi. Nimenvaihdoksella halutaan laajentaa tapahtuma kaikkien työsuojelutoimijoiden yhteiseksi, painottaa Christina Kalenius.

Myös vuoden työsuojeluvaltuutettujen valinta uudistuu. Tarkoitus on, että jo ensi vuonna työpaikat, työsuojelujaostot ja yhdistykset voivat esittää palkittaviksi työsuojeluvaltuutettujen ohella myös työpaikan työsuojeluasiamiehiä.

– Toivomme runsaasti ehdotuksia hyvistä ja aktiivisista työsuojelutoimijoista, Kalenius kannustaa.