18.9.2017

Vuoden 2017 työsuojelutaitajat Tuula Myllymäki ja Freddy Ekholm

Vuoden 2017 JHL:äiset työsuojeluvaltuutetut valittiin viikonloppuna JHL:n työsuojeluvaltuutettujen valtakunnallisilla ajankohtaispäivillä Vantaalla. Kunniaa ja mainetta saivat tamperelainen Tuula Myllymäki ja helsinkiläinen Freddy Ekholm. Työsuojelupäivien yhteinen kannanotto kiinnitti huomiota valtuutetuille myönnettävän ajankäytön riittämättömyyteen ja palkkauksen epäkohtiin.

Tuula Myllymäki on Tampereen yliopiston lääketieteellisten yksiköiden työsuojeluvaltuutettu, jonka vastuualueeseen kuuluu paljon laboratoriotoimintaa. Hän on perehtynyt niin kemikaalilainsäädäntöön, säteilyturvallisuuteen, biovaarallisuuteen kuin koe-eläinlainsäädäntöönkin. Freddy Ekholm taas toimii Helsingin nuorisoasiankeskuksen, Kaupungin kirjaston, Kulttuuriasiankeskuksen, Kaupunginmuseon sekä Taidemuseon työsuojeluvaltuutettuna.

Valintaraadin mukaan sekä Myllymäki että Ekholm ovat oma-aloitteisia, kokeneita, asiansa osaavia, pitkäjänteisiä ja työhönsä sitoutuneita. He pyrkivät monipuolisesti ja ennakoiden edistämään ja kehittämään henkilöstön hyvinvointia ja työturvallisuutta työpaikalla.

Myllymäkeä raati kiitti muun muassa kyvystä hoitaa ongelmat ripeästi ja avoimuudesta oppia uutta ja ottaa uusia haasteita vastaan. Hänellä on erittäin hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, mikä näkyy erityisesti laajana kontaktiverkostona sekä työpaikalla että työpaikan ulkopuolella ja jatkuvana yhteistyönä työnantajapuolen turvallisuudesta vastaavien tahojen kanssa, todetaan valintaperusteissa.

Tamperelainen Tuula Myllymäki ja helsinkiläinen Freddy Ekholm kukitettiin JHL:n vuoden 2017 työsuojeluvaltuutetuiksi.

Myllymäki on ollut Tampereen yliopiston palveluksessa yli 40 vuotta ja toiminut lääketieteellisten yksiköiden työsuojeluvaltuutettuna vuodesta 2003 alkaen.

Ekholmia raati piti muun muassa taitavana asioiden esille nostajana, joka rakentavalla ja jämäkällä tavalla tuo vaikeatkin asiat keskusteluun. Järjestöt ovat nimenneet Ekholmin useasti kaupunkitason työsuojeluneuvottelukuntaan ja henkilöstötoimikuntaan edustamaan työsuojelun yhteistoimintaa henkilöstöön liittyvissä asioissa.

Vuoden JHL:äisten työsuojeluvaltuutettujen valinnan tekee vuosittain yhdeksänhenkinen valintaraati.

Kannanotto: Lisää aikaa ja korvaus kohdalleen

Työsuojeluvaltuutetut laativat ajankohtaispäivillä kannanoton, jossa he ilmaisivat huolensa työnantajapuolen myöntämästä liian niukasta ajasta työsuojelutehtäviin ja palkkauksesta, joka ei vastaa työn vaativuutta.

Ajankäyttökertoimista neuvoteltaessa työnantajapuoli usein unohtaa, että hyvä työsuojelutyö voi maksaa kulut moninkertaisesti takaisin vähentyneinä työtapaturmina ja sairauspoissaoloina ja parantuneena työhyvinvointina, kannanotossa sanotaan.

Työsuojeluvaltuutettujen mukaan myös suunnitteilla oleva sote- ja maakuntauudistus laajentaa todennäköisesti työsuojeluvaltuutettujen toiminta-aluetta. Tämä on huomioitava työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä laskettaessa.

Lisäksi työsuojeluvaltuutetun palkkauksen tulisi olla työn vaativuuden arviointiin perustuva työsuojelutyön osalta. Työntekijän ansiotaso ei saa heikentyä työsuojeluvaltuutettuna toimimisen vuoksia. Tällä hetkellä osa työnantajista jättää maksamatta työsuojeluvaltuutetuille esimerkiksi työaikoihin liittyvät lisät, jotka ovat voineet olla varsin merkittävä osa työntekijän ansiotuloista ennen työsuojeluvaltuutetuksi ryhtymistä, kannanotossa todetaan.

Työsuojeluvaltuutetut kehottavat JHL:ää kiinnittämään entistä enemmän huomiota edellä mainittuihin epäkohtiin tulevalla neuvottelukierroksella. Useilla työpaikoilla käydään tämän syksyn aikana työsuojeluvaalit.

Lisää työsuojeluvaltuutetusta Mikä työsuojeluvaltuutettu?