10.12.2020

Yhtiöön siirrettävät Oulun koulusihteerit ymmällään: ”Mistä syntyy säästö – taisimme olla pelkkiä poliitikkojen pelinappuloita?”

Minna Sipilä ja Kati Järvitalo

Noin 70 Oulun koulusihteerin työnantaja vaihtuu vuodenvaihteessa, kun he siirtyvät kaupungilta Monetra Oulu Oy:n palvelukseen. Ilmassa on epätietoisuutta, pelkoa ja pettymystä etenkin paikallispoliitikkoja kohtaan. – Nyt korjattiin jotain, mikä ei alun perinkään ollut rikki, sanovat JHL:läiset koulusihteerit.

Miten minun ja työpaikkani käy? Tätä kysymystä Oulun kaupungin koulusihteerit ovat pyöritelleet mielessään viime vuodet.

Epätietoisuus on jatkunut poikkeuksellisen pitkään, sillä koulusihteerien siirto Monetra Oulu Oy:n palvelukseen on vilahdellut puheissa vuodesta 2012 lähtien.

– Lähes koko sen ajan, jonka olen työskennellyt koulusihteerinä, muistaa JHL:läinen Minna Sipilä.

Minna Sipilä ja Kati Järvitalo
Kati Järvitalo (vas.) ja Minna Sipilä työskentelevät Kastellin lukion koulusihteereinä. Vuoden alusta lähtien heidän työnantajansa on Monetra Oulu Oy, eikä enää Oulun kaupunki.

Keväällä 2018, eli yli 2,5 vuotta sitten, käynnistyivät koulusihteerien siirtoa koskevat yt-neuvottelut. Lopullinen päätös liikkeen luovutuksesta tehtiin 5. lokakuuta 2020 kaupunginvaltuustossa äänin 34-31, kaksi tyhjää. Sen seurauksena runsas 70 koulusihteeriä siirtyy heti vuoden alussa Monetra Oulun palvelukseen.

– Hyvä, että päätös vihdoin tehtiin, mutta tietysti olen pettynyt lopputulokseen, Sipilä myöntää.

”Pettymys on päällimmäisenä”

Samaa sanoo kollega Kati Järvitalo Kastellin lukiosta.

– Pettymys on päällimmäisenä. Onneksi kuitenkin lähes puolet valtuustosta oli meidän kannalla ja siirtoa vastaan.

Kati Järvitalo
Koulusihteerien palkka ja muut palvelussuhteen ehdot säilyvät ennallaan. Siihen Kati Järvitalo on tyytyväinen, vaikka tulevaisuus muuten hiukan pelottaakin.

Koulusihteerit eivät suinkaan odottaneet päätöstä tumput suorina, vaan olivat yhteydessä sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäseniin että kaupunginvaltuutettuihin ja perustelivat, miksi siirto toisen työnantajan palvelukseen arveluttaa.

Vastaesityksen teki valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Mikko Raudaskoski (vas). Hän on eläkkeellä oleva erityiskoulun rehtori ja hahmotti luultavasti muita päättäjiä selvemmin, miten tärkeä osa kouluyhteisöä sihteerit ovat. Äänestyksessä esitys kuitenkin hävisi.

Rajataanko tehtäväkuvia?

Minna Sipilä ja Kati Järvitalo työskentelevät Kastellin lukiossa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa opiskelijarekisterin ylläpito ja päivitys, Wilman avainkoodin luovutukset opiskelijoille ja huoltajille, koulun tilausten ja ostolaskujen hoito sekä opettajien ja näiden sijaisten virkamääräysten teko. Lisäksi ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiset, uusien ykkösluokkalaisten vastaanotto ja opiskelijatodistusten laatiminen työllistävät koulusihteereitä.

– Asiakaspalvelu vie osan työajasta, ja lisäksi on hallittava parikymmentä tietokoneohjelmaa tai sovellusta, Sipilä kertoo.

Sana ”joustava” on paras kuvaamaan koulusihteerien työn sisältöä.

Sana ”joustava” on paras kuvaamaan työn sisältöä. Vain osa moninaisista tehtävistä on kirjattu koulusihteerien viralliseen tehtäväkuvaan ja loput hoidetaan muiden töiden lomassa, jotta koulutyö sujuisi ongelmitta.

– Pelkomme on, että siirron jälkeen työnkuvia aletaan rajata ja jokaisesta lisätehtävästä laskutetaan erikseen. Tuntuisi tylyltä sanoa tutulle rehtorille tai opettajille, että en tee, koska se ei kuulu työnkuvaan, kaksikko miettii.

Mistä se säästö syntyy?

Myös Kastellin koulun rehtori Keijo Juppi myöntää, että koulusihteerien siirtoon voi sisältyä riskejä.

– Koulusihteeri on usein rehtorin lähin työpari, ja jos hän erkanee työyhteisöstä, käytännön asioiden hoito hankaloituu.

Moni oululaisrehtori kritisoi julkisuudessa koulusihteerien siirtoa. Juppikaan ei kuulunut siirron kannattajiin, mutta ei ollut näkyvästi barrikadeilla vastustamassa sitä.

– Olen odottavalla kannalla, mitä tuleman pitää. Paljon on peikkoja maalailtu, ja toivon, etteivät ne toteudu.

koulusihteeri Minna Sipilä
Koulusihteeri Minna Sipilän luottamus poliitikkoihin on kokenut kolauksen.

Yksi noista peikoista liittyy siirtyvien koulusihteerien palkkaan ja muihin palvelussuhteen ehtoihin. Niiden on luvattu säilyvän keskeisiltä osilta ennallaan ja vähintään samalla tasolla kuin ennen liikkeenluovutusta, mutta Minna Sipilän luottamus ei ole järin korkealla.

– Toimintojen ulkoistamisia perustellaan säästöillä, mutta jos palkat, lomat ja muut etuudet säilyvät ennallaan ja siirtyville koulusihteereille palkataan vielä erillinen esimies, niin missä se säästö oikein on?

Siihen Oulun koulusihteerit eivät koe saaneensa vastausta koko pitkän prosessin aikana.

Muutospelko on ”ihan normaalia”

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi ja JHL:läisten pääluottamusmies Jaana Vesavaara toppuuttelevat siirtyvien koulusihteerien pahimpia pelkoja.

– Monetra Oulu on kasvanut sitä mukaa, kun kunnat ovat siirtäneet meille palkanmaksu- ja taloushallinnon palveluja ja muita toimintojaan. Yhtiöllä on runsaasti kokemusta palvelujen ja henkilöstön siirroista, ja niitä varten on luotu osallistava ja vuorovaikutteinen toimintamalli, Kauppi kertoo.

Monetran logo

Mallissa huomioidaan siirtyvien tiedon tarve, ja kysymyksiin vastataan heille suunnatuissa muutoskahviloissa. Mieltä askarruttavia kysymyksiä voi esittää sähköisen kanavan kautta, ja vastauksia käydään läpi yhdessä virtuaalisessa kahvihuoneessa. Lisäksi tulokkaille järjestään useita työpajoja jo ennen työnantajan vaihtumista.

Järjestelmäasiantuntijana työskentelevä Jaana Vesavaara siirtyi itsekin Oulun kaupungilta Monetran palvelukseen vuodenvaihteessa 2016-2017 ja tunnistaa hyvin muutokseen liittyvät pelot.

– Se on ihan normaalia. Minunkin ensimmäinen ajatukseni oli, että apua, enkö saakaan olla enää Oulun kaupungin työntekijä.

Aika nopeasti Vesavaaran mieli kuitenkin rauhoittui, ja hän päätti olla murehtimatta sellaista, mille ei voi mitään.

– Koin ulkopuolisen vetämän muutoskahvilatoiminnan hyvänä, eikä työnantajan vaihdos ollut loppujen lopuksi kovin iso muutos elämässäni, hän toteaa.

Myös Vesavaaran kokemukset Monetran pääluottamusmiehenä toimimisesta ovat olleet myönteiset.

– Työnantajalla on halu kehittää työyhteisöä yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikesta emme aina ole yhtä mieltä, mutta ei tarvitsekaan, kunhan kyetään löytämään toimiva kompromissi.

Tehtäväkuva säilyy ennallaan

Myös koulusihteerien tehtäväkuviin kohdistuvia pelkoja Jussi Kauppi pitää turhina.

– Luovuttavan ja vastaanottavan tahon välisessä palvelusopimuksessa määritellään siirtyvien työnkuva ja siihen sisältyvät keskeiset tehtävät. Jotta mitään olennaista ei unohtuisi, on koulusihteerien tehtävälistan laadinnassa rehtori mukana.

Kaupin mukaan Oulun kaupunki hankkii koulusihteerien työpanoksen Monetralta ja voi käyttää sen parhaaksi katsomallaan tavalla.

– He ovat ensimmäiset Monetraan siirtyvät koulusihteerit, mutta työn tekemisen paikka ei vaihdu, vaan jatkuu samoissa kouluissa tuttujen rehtorien ja opettajien kanssa, hän rauhoittelee.

Kastellin lukio
Kastellin monitoimitalo valmistui 2014. Sen yhteydessä on myös päiväkoti, peruskoulu, kaksi lukiota ja nuorisotiloja.

Entä mitä tapahtuu siirtyvien koulusihteerien palvelussuhteen ehdoille? Koska kyseessä on liikkeen luovutus, he siirtyvät uudelle työnantajalle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä entiset etunsa säilyttäen.

Siirtyjiin sovelletaan nykyistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta koko kuluvan sopimuskauden eli helmikuun loppuun 2022, jonka jälkeen he siirtyvät Monetra-konsernissa noudatettavan Avain-tessin piiriin.

– Lähtökohta on, että kenenkään palkka ei siirron takia huonone, vakuuttaa toimitusjohtaja Kauppi.

Palkka ja lomat säilyvät

Avain-tes noudattelee pitkälti kv-tessiä, mutta sen palkkarakenne on erilainen. Sopimuksen vaihtuessa tehdään palkkamuunto, jossa kv-tessin tehtäväkohtaisesta peruspalkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja kokemuslisistä muodostuva palkka muunnetaan Avain-tessin rakenteeseen.

– Loppusumma pysyy samana. Se ei nouse mutta ei myöskään laske, sanoo Kauppi.

Myös koulusihteerien vuosilomat ja eläke-etuudet säilyvät ennallaan. Nekin, jotka ovat lisäeläkkeen piirissä, säilyttävät sen työnantajan vaihdoksesta huolimatta.

Kastellin lukion kello
Kello käy. Vuodenvaihteessa koulusihteerien työnantaja vaihtuu mutta koulun arkeen sen ei pitäisi vaikuttaa.

Henkilöstöetuna Monetra tarjoaa työntekijöilleen muun muassa kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointiedun, jonka kukin voi käyttää haluamiinsa kohteisiin. Lisäksi käytössä on tiimiraha, jolla työporukka voi tehdä yhdessä jotain virkistävää ja tiimiytymistä tukevaa.

Pääluottamusmies Jaana Vesavaara arvostaa erityisesti sitä, että Monetra pyrkii helpottamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista erilaisten työaikajoustojen avulla.

– Jos pitää käyttää esimerkiksi iäkästä vanhempaa lääkärissä keskellä päivää, voi aloittaa työt aamulla, pitää keskellä päivää muutaman tunnin vapaata ja jatkaa sitten illemmalla työpäivän loppuun.

Poliitikoille pelkkiä pelinappuloita

Minna Sipilä ja Kati Järvitalo ovat sulatelleet työnantajan vaihdosta lokakuun alusta lähtien ja pikkuhiljaa sopeutumassa ajatukseen. Monetran tarjoamat muutoskahvilat ja infovartit ovat heidän mielestään hälventäneet pahimpia pelkoja.

– Toivotaan, että kaikki, mitä on pelätty muiden Oulun kaupungin tekemien ulkoistamisten perusteella, ei toteudu koulusihteerien kohdalla ja työ- ja koulurauha jatkuvat entiseen tapaan, Järvitalo sanoo.

Hyvässä lykyssä muutoksesta voi seurata jotain hyvääkin.

Hyvässä lykyssä liikkeen luovutuksesta saattaa seurata jotain hyvääkin – vaikkapa mahdollisuus siirtyä kokonaan uusiin tehtäviin Monetrassa.

Toisaalta ilmassa on edelleen epäluottamusta oululaispoliitikkoja kohtaan.

– Kouluyhteisö ja esimiehet ovat olleet tyytyväisiä siihen, että koulusihteerit ovat kuuluneet koulujen henkilökuntaan ja työyhteisöön mutta poliitikoille olimme pelinappuloita. He halusivat korjata jotain, mikä ei alun perinkään ollut rikki, sanoo Sipilä.

Oulun Monetra Oy

  • Monetra Oulu Oy (silloinen Monetra Oy) aloitti toimintansa 2012.
  • Sen palveluksessa on 560 työntekijää ja koulusihteerien siirron jälkeen yli 600.
  • Aiemmin Oulun kaupunki on siirtänyt Monetralle muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja, tulkki-, rekrytointi-, hankinta- ja painatuspalvelut sekä erilaisia asiakkaan tiloissa tapahtuvia lähi- ja tukipalveluja (esimerkiksi liikunta- ja uimahallien asiakaspalvelu).
  • Monetra Oulun liikevaihto oli viime vuonna 29,1 miljoonaa euroa ja tulos 55 000 euroa.
  • Monetra Oulu on osa Monetra-konsernia, jonka Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä perustivat vuonna 2019.
  • Konserni omistaa Monetra Oulusta 51 prosenttia ja loput yhtiön osakekannasta on alueen kunnilla.